PROIECTUL: Grupul de Experți în domeniul Justiției (GEJ)

16 aprilie 2020

PROIECTUL: Grupul de Experți în domeniul Justiției (GEJ)

Durata: 1 martie 2020 – 28 februarie 2022

Scopul: Promovarea unui proces transparent, sistemic și fundamentat de reformă a sectorului justiției din Moldova prin consolidarea societății civile și a mediului de experți în efectuarea monitorizării, elaborării de politici și promovării reformelor.

Obiectivele:

 1. Consolidarea unui Grup de Experți în domeniul Justiției (GEJ);
 2. Consolidarea calității documentelor de politici și a documentelor de planificare strategică aprobate în sectorul justiției;
 3. Creșterea nivelului de cunoaștere din partea publicului larg a esenței și scopurilor reformelor întreprinse și acțiunilor din domeniul justiției;
 4. Îmbunătățirea percepției cu privire la obiectivele și realitățile ce țin de reformele din sectorul justiției din partea partenerilor externi, inclusiv a persoanelor cu funcții de decizie și a ONG-lor din principalele state partenere;

Acțiunile planificate:

 • Crearea și operaționalizarea activității Grupului de Experți în domeniul Justiției (GEJ):
  • Selectarea experților și a secretarului;
  • Elaborarea unui ghid de evaluare și monitorizare a politicilor publice în domeniul justiției;
  • Monitorizarea și evaluarea propunerilor de politici publice în sectorul justiției;
  • Elaborarea a 7 rapoarte de monitorizare cu inserarea rezumatelor opiniilor, evaluărilor inițiativelor și propunerilor de politici publice;
  • Elaborarea a cel puțin 7 opinii, evaluări care analizează evenimentele, inițiativele, propunerile de politici publice din sectorul justiției;
  • Elaborarea a 7 propuneri de politici publice alternative sau de completare pentru inițiativele, propunerile de politici publice analizate;
  • Elaborarea unei Carte Albe în domeniul Justiției;
  • Evaluarea implementării priorităților stabilite în Cartea Albă, după jumătate de an de la publicarea acestui document;
 • Comunicarea către publicul larg, într-un limbaj simplu, despre scopurile și impactul propunerilor de politici publice în domeniul justiției:
  • Pregătirea unui plan de comunicare;
  • Pregătirea a cel puțin 4 materiale video și 4 infografice;
  • Participarea la cel puțin 6 emisiuni TV și 6 emisiuni radio pe subiecte legate de domeniul justiției;
  • Organizarea a 5 sesiuni de comunicare informală cu actorii guvernamentali și neguvernamentali pe domenii legate de reforma justiției;
  • Organizarea unei conferințe de totalizare a activității proiectului;
  • Organizarea a 3 evenimente de advocacy în principalele capitale europene pe domeniul reformei justiției, cu implicarea oficialilor din cadrul UE, a statelor membre și a ONG-lor internaționale și naționale implicate în domeniul justiției;

Rezultatele scontate

 • Grupul de Experți în domeniul Justiției (GEJ) este creat și funcțional;
 • Reguli de procedură ale GEJ elaborate;
 • Ghidul de evaluare și monitorizare a politicilor publice în domeniul justiției elaborat;
 • 7 rapoarte de monitorizare a sectorului justiției, cu inserarea rezumatelor opiniilor, evaluărilor inițiativelor și propunerilor de politici publice elaborate de GEJ;
 • 7 opinii, evaluări elaborate de GEJ;
 • 7 propuneri de politici publice în domenii legate de reforma sectorului justiției elaborate GEJ;
 • Cartea Albă a Justiției elaborată de GEJ;
 • Raport de evaluare a Cărții Albe, după primele 6 luni de la publicare;
 • Cel puțin 3 politici publice formulate de Guvern, ajustate în urma recomandărilor GEJ;
 • O strategie și un plan de acțiuni în domeniul justiției îmbunătățit prin contribuții din partea GEJ;
 • Plan de comunicare a proiectului creat;
 • 8 materiale de comunicare externă în domeniul reformelor și proceselor din sectorul justiției elaborate: 4 materiale video și 4 infografice;
 • 6 emisiuni TV și 6 interviuri radio organizate pe subiecte legate de reforma sectorului justiției;
 • Cel puțin 50 mii cetățeni informați cu privire la reformele ți propunerile din sectorul justiției;
 • Cel puțin 100 reprezentanți ai organizațiilor internaționale, ONG-uri din afara țării și Guvernelor parteneri de dezvoltare informați cu privire la prioritățile, provocările.


 

Proiectul este susținut financiar de Departamentul Justiție și Drepturile Omului a Fundației Soros-Moldova.

 

 

 

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept