Proiect: Grupul de Experți în domeniul Justiției (GEJ)
Scop

Promovarea unui proces transparent, sistemic și fundamentat de reformă a sectorului justiției din Moldova prin consolidarea societății civile și a mediului de experți în efectuarea monitorizării, elaborării de politici și promovării reformelor

Proiectul: Grupul de Experți în domeniul Justiției (GEJ)
Durata: 1 martie 2020 – 28 februarie 2022

Scopul: Promovarea unui proces transparent, sistemic și fundamentat de reformă a
sectorului justiției din Moldova prin consolidarea societății civile și a mediului de experți
în efectuarea monitorizării, elaborării de politici și promovării reformelor.

OBIECTIVELE

Consolidarea unui Grup de Experți în domeniul Justiției (GEJ)

Consolidarea calității documentelor de politici și a documentelor de planificare strategică aprobate în sectorul justiției

Creșterea nivelului de cunoaștere din partea publicului larg a esenței și scopurilor reformelor întreprinse și acțiunilor din domeniul justiției

Îmbunătățirea percepției cu privire la obiectivele și realitățile ce țin de reformele din sectorul justiției din partea partenerilor externi, inclusiv a persoanelor cu funcții de decizie și a ONG-lor din principalele state partenere

mai mult
Noutăţi
Evenimente
Publicaţii
Advocacy