Anunț Licitație Publică – selectarea unei Companii Sociologice în vederea realizării a două sondaje naționale de opinie publică privind integritatea în sectorul justiției și două focus-grupuri cu actorii din sectorul justiției

24 July 2023

Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) anunță o licitație pentru identificarea unei companii sociologice care va presta servicii în cadrul proiectului Asigurarea integrității, eficienței și independenței sistemului de justiție din Moldova – #Justice4Moldova”, implementat de IPRE în consorțiu cu Institutul pentru Raportarea Războiului și Păcii (IWPR), finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Fundația Soros Moldova.

Compania sociologică selectată urmează să efectueze în perioada septembrie 2023- februarie 2026:

a) Două sondaje sociologice la nivel național privind integritatea în sectorul justiției. Chestionarea urmează a fi realizată prin metoda interviului personal asistat de calculator (CAPI). Primul sondaj de opinie va fi realizat, prezentat și publicat între septembrie 2023 și februarie 2024, iar cel de-al doilea între septembrie 2025 și februarie 2026.

b) Două focus grupuri tematice cu actorii din sectorul justiției (judecători și procurori) pentru evaluarea necesităților, constrângerilor și măsurilor de politică necesare pentru asigurarea integrității, independenței și rezilienței în domeniul justiției.

Compania sociologică selectată va presta serviciile contractate în cadrul prezentului concurs în baza unui contract de prestare a serviciilor, în perioada septembrie 2023-februarie 2026.

Oferta de participare la concurs  va fi expediată prin e-mail la adresa: [email protected] până la 25 august 2023, ora 23.59, ora Chișinău și va include:

 1. OFERTA TEHNICĂ:
  a. Date generale despre ofertant (denumirea, date de contact, site web, portofoliul de clienți și alte date relevante despre ofertant);
  b. Copia certificatului de înregistrare/ Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice și CV-urile experților care vor fi implicați în monitorizarea procesului de cercetare și analiza datelor colectate;
  c. Metodologia de eșantionare a sondajului de opinie elaborată, inclusiv descrierea metodelor de colectare și procesare a datelor, inclusiv calendarul indicativ;
  d. Metodologia de realizare a focus grupurilor;
  e. Exemple de cercetări sociologice (sondaje de opinie, focus grupuri),efectuate de ofertant în ultimii 3 ani (relevante prezentului anunț) pentru a confirma experiența anterioară în efectuarea cercetărilor similare, analiză statistică a datelor colectate şi de elaborare a rapoartelor.
  f. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu Directorul Executiv IPRE, compania se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă.
 2. OFERTA FINANCIARĂ (bugetul detaliat).
  a. Prețurile vor fi indicate în EUR, fără TVA.
  b. Tarifele indicate în ofertă vor fi fixe şi nu vor putea fi schimbate după prezentarea ofertei de participare la prezentul concurs. Compararea ofertelor financiare se va face în EUR.
  c. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite în EUR la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor.

Mai multe detalii privind criteriile de eligibilitate, dosarul de participare, detalii privind evaluarea ofertelor și criterii de selecții pot fi consultate în Termenii de Referință disponibili AICI.

Toți ofertanții care vor depune dosarele vor fi anunțați despre decizia cu privire la oferta selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.

Întrebările de clarificare și solicitările de informații suplimentare pot fi expediate prin e-mail dnei Ecaterina Popșoi, manager de proiect, la adresa: [email protected] până la data de 25 august 2023, ora 23.59 (ora Chișinăului).

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept