ANUNȚ Concurs pentru selectarea a 3 experți pentru implementarea proiectului “Asigurarea integrității, eficienței și independenței sistemului de justiție din Moldova – #Justice4Moldova”

29 May 2023

Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), anunță concurs pentru identificarea a 3 experți (persoane fizice) care vor presta servicii analitice în cadrul proiectului “Asigurarea integrității, eficienței și independenței sistemului de justiție din Moldova – #Justice4Moldova”, implementat de IPRE în calitate de partener principal, în consorțiu cu Institutul pentru Raportarea Războiului și Păcii (IWPR), finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Fundația Soros Moldova. 

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la creșterea rolului societății civile și al mass-mediei în consolidarea independenței, integrității, eficienței și responsabilității sistemului de justiție din Republica Moldova.

Obiectivele specifice:

 1. Consolidarea capacității societății civile și a experților în politici de a promova punerea în aplicare a politicilor din sectorul justiției într-un mod transparent și responsabil, în conformitate cu standardele europene privind statul de drept și drepturile omului precum și cu Acordul de asociere.
 2. Creșterea independenței, integrității și eficienței justiției și a actorilor anticorupție prin monitorizarea și sprijinul acordat de societatea civilă, de organizațiile politice și mass-media.

Experții selectați vor fi responsabili de:

 1. Conceptualizarea modulelor pentru programul de instruiri în domeniul consolidării capacităților de elaborareindependentă a politicilor publice, desfășurarea activităților de monitorizare și advocacy, destinat societății civile și experților în politici publice. Programul de instruiri va include 2 module (1 zi pentru fiecare modul), care vor acoperi următoarele subiecte:
  • Modulul 1: principalele concepte, metode și instrumente în materie de elaborare și monitorizare a politicilor publice, cu accent sporit pe politicile din sectorul justiției.
  • Modulul 2: instrumente și bunele practici în domeniul promovării politicilor publice, comunicării publice și al interacțiunii eficiente cu părțile interesate la nivel național și internațional.
 2. Desfășurarea programului de instruiri pentru un grup de 15 experți din societatea civilă și experți în politici publice, cu accent pe studii de caz specifice și implicare interactivă a participanților.
 3. Elaborarea unui ghid cuprinzător ce acoperă subiecte precum elaborarea politicilor publice, activități de monitorizare, dialog strategic și promovare politicilor publice în sectorul justiției.
 4. Asigurarea mentoratului continuu pentru experții GEJ selectați în urma programului de instruiri menționat supra.
 5. Revizuirea a 10 opinii juridice elaborate de experții GEJ.
 6. Revizuirea a 2 Rapoarte alternative elaborate de experții GEJ.
 7. Revizuirea a 5 comentarii elaborate de experții GEJ.
 8. Asigurarea suportului în elaborarea analizei funcționale a unei instituții din domeniul justiției și/sau combaterii corupției.
 9. Revizuirea analizei funcționale a unei instituții din domeniul justiției și/sau combaterii corupției, elaborate de un expert internațional.
 10. Revizuirea rapoartelor de integritate, elaborate de jurnaliștii de investigație și analiștii vetting, selectați în cadrul proiectului. 

Depunerea dosarelor de participare:

Pentru participarea la concurs, ofertantul va depune în format electronic la [email protected] până la 29.06.2023, ora 18.00, următoarele acte:

a. Oferta tehnică care va include:

 • CV-ul în Engleză, indicând pentru ce poziție de expert/experți se aplică (este recomandat formatul EuropeAid);
 • Metodologie (o descriere generală a viziunii de implementare a activităților proiectului, care va include un plan de lucru orientativ pentru implementarea sarcinilor atribuite poziției de expert pentru care candidatul aplică, în conformitate cu termenii de referință)

b. Oferta financiară indicând rata zilnică netă care urmează a fi plătită pentru o zi lucrătoare completă (8 ore) (utilizând modelul furnizat).

Ofertantul va indica expres în oferta tehnică și în titlul emailului poziția pentru care aplică (Expert 1, 2 sau 3). Depunerea ofertelor pentru mai mult decât o poziție este permisă.

Mai multe detalii despre sarcinile de bază, procesul de aplicare, dar și criteriile de evaluare pot fi găsite în Termenii de Referință disponibili aici.

Oferta financiară va fi transmisă în baza formularului model disponibil aici.

Termenul limită pentru aplicare: 29.06.2023, ora 18.00

Pentru orice informații suplimentare puteți contacta pe Ecaterina Poșoi, Manager de proiect, la adresa electronică: [email protected] sau la tel. +373 22 788 978.

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept