#BeTheChange: Implicarea tinerilor din grupurile minorităților etnice în procesele decizionale: un nou început

19 august 2021

Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), cu susținerea oferită de Fundația Hanns Seidel Republica Moldova și în parteneriat media cu Privesc.Eu și Realitatea TV, a organizat miercuri, 18 august 2021,  al treilea eveniment din cadrul inițiativei „#BeTheChange: Schimbarea începe cu tine!”, dedicat implicării tinerilor din grupurile minorităților etnice în procesele decizionale. Acest eveniment a fost conceptualizat de tinerii din cadrul programelor #StagiuIPRE2021 și #YoungFellowsIPRE2021.  

Invitații la eveniment, care a fost moderat de Valeriu Țurcanu, stagiar în cadrul programului  justiție și stat de drept în cadrul IPRE, au vorbit despre obstacolele existente atât în cadrul comunităților etnice, cât și în cadrul administrației publice privind realizarea politicii de integrare a Republicii Moldova, situația curentă privind implicarea tinerilor din grupurile minorităților etnice în procesele decizionale la nivel local și central, dar și despre soluțiile posibile pentru asigurarea coeziunii interetnice în principal prin implicarea tinerilor din grupurile minorităților etnice.

În continuare, vă propunem câteva dintre principalele intervenții ale vorbitorilor.

Sergiu Conovalu, Coordonator național de programe în cadrul Oficiului Înaltului Comisar pentru Minoritățile Naționale al OSCE: „Republica Moldova constituie o societate diversă din punct de vedere etnic și lingvistic. Această diversitate trebuie pusă în valoare de înșiși membrii societății și gestionată eficient de către autorități. Participarea la viața publică constituie unul dintre cele patru domenii prioritare ale Strategiei de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027. Oficiul Înaltului Comisar pentru Minoritățile Naționale al OSCE acordă acestui domeniu o importanță majoră, precum și participării efective a comunităților etnice la viața publică fiind o componentă esențială a unei societăți pașnice și democratice. Într-o societate este important ca fiecare cetățean să aibă posibilitatea de a se integra și participa plenar la viața publică. În acest mod se consolidează sentimentul de apartenență comună. În cazul contrar, a lipsei de participare, este cauzată marginalizarea și excluderea anumitor categorii de cetățeni din procesele de luare a deciziilor. În special, tinerii trebuie să fie încurajați să participe, complementar drepturilor de care beneficiază, prin intermediul unei sinergii și colaborării conjugate a factorilor de decizie. Tinerii trebuie să fie implicați veritabil în aceste procese”.

Nicolai Cheleș, Președinte al Consiliului Național al Tineretului din Moldova: „Din anul 2016, în Republica Moldova funcționează o rețea a tinerilor activiști în domeniul drepturilor naționale, etnice și religioase. În acest sens, activitatea membrilor acestor comunități s-a concentrat în ultimii ani pe apărarea drepturilor omului. Astfel, tinerii din comunitățile etnice formulează recomandări către instituțiile publice. De asemenea, tinerii din aceste comunități au elaborat și depus numeroase rapoarte alternative privind subiecte de interes, precum eliminarea discriminării rasiale. Pe această cale, tinerii sunt încurajați și se simt abilitați să participe atât pe plan național, cât și internațional în procesele consultative. Republica Moldova ar trebui să ratifice Carta Europeană a Limbilor Regionale sau Minoritare în vederea asigurării circulației depline și învățarea acestor limbi pe larg în societate”.

Valeria Lembas, Școala Națională de Studii Politice și Administrative din România: „Deși avem o societate multiculturală, minoritățile etnice din Republica Moldova, din păcate, se confruntă cu o serie de abuzuri, discriminări, încălcări ale drepturilor şi libertăților, iar vocea tinerilor, în special, nu este auzită și nu există o reprezentare a acestora în cadrul structurilor de stat. Nu putem vorbi de o societate prosperă şi sănătoasă, atâta timp nu avem deschidere față de minoritățile etnice, dacă drepturile acestora nu sunt asigurate si dacă nu îmbrățișăm diversitatea în toate formele și culorile ei. Este esențial să utilizăm mijloacele de comunicare în masă cu scopul de a schimba într-un mod pozitiv percepția asupra comunităților minorităților etnice. Mai mult decât atât, este important să susținem realizarea proiectelor de cercetare în vederea analizei problemelor minorităților etnice şi identificarea rapidă a unor soluții viabile. În același timp, este e nevoie ca fiecare dintre noi să contribuie la integrarea minorităților etnice în cadrul întregii comunități”.

Alexandr Burdian, Școala Națională de Studii Politice și Administrative din România: – „Această situație specifică a Republicii Moldova are multiple implicări politice și sociale în procesul de integrarea a societăților diverse într-o societate comună inclusivă și nediscriminatorie. Elementul fundamental al acestui proces se concentrează pe respectarea și protejarea drepturilor omului. În plus, procesul implică multiple principii care trebuie să existe într-un stat cu o diversitate etnică și lingvistică. De exemplu, supremația autoidentificării voluntare, nediscriminare, sentimentul de apartenența civică fața de Moldova, unitate în diversitate și multe altele. Standardele internaționale vin în ajutorul creării unei societăți diverse și unite. Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale specifică concret un set de drepturi care trebuie să fie protejate și promovate pentru a avea o societate unde toți oameni pot să se bucure pe deplin de drepturile lor și fiecare individ reprezintă o valoare în comunitate. În plus, Liniile directoare de la Ljubljana sugerează că statul trebuie să creeze anumite condiții pentru o participare eficientă a minorităților naționale. Aceste recomandări specifică nu doar garantarea drepturilor legale la participare către minorități naționale, ci și încurajarea participării care trebuie să vină din partea statului.”

Pentru mai multe detalii, puteți urmări înregistrarea video a evenimentului pe www.privesc.eu aici și pe www.rlive.mdaici.

Evenimentul este organizat de către stagiari și tinerii cercetători participanți în cadrul programelor #StagiuIPRE2021 și #YoungFellowsIPRE2021 în cadrul proiectului IPRE „Schimbarea începe cu tine! – #BetheChange: Tinerii pentru Europenizarea Republicii Moldova”, implementat în cooperare cu Fundația Hanns Seidel în Republica Moldova și cu sprijinul  financiar al Ministerul Federal al Afacerilor Externe al Germaniei.

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept