A fost dat start cursului de formare media pentru tineri din cadrul proiectului „inforMD – împotriva dezinformării în Republica Moldova”

26 iulie 2021

Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) în parteneriat cu Institutul pentru Politici Europene de la Berlin (IEP) și Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS) a dat start cursului de formare media pentru tineri realizat în cadrul proiectului „inforMD – împotriva dezinformării în Republica Moldova”.

Primul modul al cursului, la care au participat 22 de tineri din Republica Moldova, a fost dedicat rolului presei independente și al pluralismului mass-media în construirea unei societăți democratice, precum a fenomenului dezinformării în mass-media tradițională.

Astfel, în prima sesiune, care a avut loc pe 15 iulie 2021, Simion Ciochină, expert media IPRE, a vorbit despre presa liberă și presă controlată politic, care este rolul mass-media și funcțiile presei independente, deosebirile între știrea veridică și una falsă, care sunt tehnicile de manipulare, dar și despre cum ar trebui să fie mass-media din Republica Moldova și rolul societății civile în combaterea știrilor false.

În cadrul celei de a doua sesiune, care a avut loc pe 22 iulie 2021, invitatul special al cursului a fost Mădălin Necșuțu, jurnalist pentru portalul veridica.ro, care a efectuat o radiografie a avalanșei de știri false în spațiul public. De asemenea, participanții au avut posibilitatea să afle de ce Republica Moldova continuă să fie un teren fertil pentru dezinformare, cine este principalul generator al acestui conținut, actorii interni sau preponderent actorii externi, precum care sunt cele mai bune tehnici și practici de identificare și reacție la dezinformare.

Cursul de formare media este compus din patru module, iar umătoarele activități vor avea loc în luna septembrie 2021.

Proiectul inforMD – împotriva dezinformării în Republica Moldova” este implementat cu suportul Oficiului Federal pentru Afaceri Externe al Germaniei 


Стартовал медиа-тренинг для молодежи в рамках проекта «инфорМД – против дезинформации в Республике Молдова» 

Институт европейских политик и реформ (IPRE) в партнерстве с  Берлинским Институтом европейских политик (IEP) и Институтом стратегических инициатив (IPIS), запустил медиа-тренинг для молодежи в области СМИ, проводимый в рамках проекта «инфорМД – против дезинформации в Республике Молдова».

Первый модуль курса, в котором приняли участие 22 молодых человека из Республики Молдова, был посвящен роли независимых СМИ и плюрализму СМИ в построении демократического общества, а также феномену дезинформации в традиционных СМИ.

Так, на первом заседании, которое состоялось 15 июля 2021 года, Симион Чочинэ, медиа-эксперт IPRE, рассказал о свободной и политически контролируемой прессе, о роли СМИ и функциях независимой прессы, различия между правдивыми и ложными новостями, каковы методы манипулирования, а также о том, какими должны быть СМИ в Республике Молдова и о роли гражданского общества в борьбе с ложными новостями.

Во рамках второй сессии, которая состоялась 22 июля 2021 года, специальным гостем курса была Мэдэлин Некшуцу, журналист портала veridica.ro, который провел рентгеновский снимок лавины ложных новостей в публичном пространстве. Кроме того, у участников была возможность узнать, почему Республика Молдова продолжает оставаться благодатной почвой для дезинформации, кто является основным источником этого контента, внутренние участники или, главным образом, внешние участники, также какие существуют лучшие методы и практики идентификации и реакции на дезинформацию.

Медиа-тренинг состоит из четырех модулей, а следующие мероприятия состоятся в сентябре 2021 года.

Проект «инфорМД – против дезинформации в Республике Молдова» реализуется при поддержке Федерального ведомства иностранных дел Германии.

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept