Anghelina Gaidarji: Vorbitorii de rusă și oamenii din localități mai mici sunt mai vulnerabili în fața știrilor false /// Dezbatere IPRE în cadrul proiectului #inforMD

1 iulie 2021

Vorbitorii de limbă rusă din Republica Moldova cred în special în informațiile difuzate de canalele TV din Federația Rusă. Vorbitorii de rusă discută mai des despre ceea ce face președintele rus Vladimir Putin, și nu acțiunile președintelui moldovean Maia Sandu, iar aceasta se întâmplă pentru că vorbitorii de rusă nu au alternativă – în Republica Moldova nu există niciun canal TV, care ar difuza doar în limba rusă. Plus la aceasta, oamenii sunt manipulați, pentru că în minciuni e mai ușor să crezi, a menționat Anghelina Gaidarji, jurnalistă la portalul de știri TUK Moldova, Taraclia, la dezbaterea publică cu tema: „Rolul mass-media în combaterea dezinformării”, transmite IPN.

Anghelina Gaidarji a precizat că, în ultimii doi ani, lupta cu dezinformarea este prioritatea nr.1 portalului, iar în acest sens echipa implementează un proiect. Totodată, jurnalista a subliniat că este foarte greu să lupți cu giganții din mass-media rusească, cât și cu unele canale TV autohtone de mare capacitate, care distribuie știri false. Presa locală prezintă evenimentele altfel și învață consumatorii de știri să verifice sursele de informare, a opinat Anghelina Gaidarji.

Jurnalista a spus că vorbitorii de limbă rusă votează alte formațiuni politice, comparativ cu vorbitorii de română, și asta se întâmplă pentru că vorbitorii de rusă privesc posturile TV și citesc presa scrisă, care aparțin unui anumit grup politic. „Faptul că 75-97 la sută dintre vorbitorii de rusă ar vota pentru unul și același candidat, este o consecință a dezinformării, acești oameni sunt induși în eroare. Un portal de știri regional este mult prea puțin pentru o informare corectă a cetățenilor”, a subliniat Anghelina Gaidarji.

Jurnalista a relatat un caz, în care TUK Moldova a dezmințit un reportaj de la un post TV, în care se spunea că un anumit vaccin este mai eficient. „În comentariile la știrea TUK Moldova, cititorii ne reproșau că „cine suntem noi, ca să negăm informația de la TV, sau alte comentarii”, în care oamenii insistau că Sputnik ar fi cel mai eficient ser anti-COVID-19, iar ideea s-a înrădăcinat, din cauza faptului că jurnalistul de la acel post TV des își expuneau opinia despre eficiența vaccinului respectiv”, a detaliat Anghelina Gaidarji.

Jurnalista din Taraclia este de părerea că, pentru a preveni cazurile de dezinformare, educația mediatică trebuie începută încă de pe băncile școlii. Anghelina Gaidarji a relevat că predă un asemenea curs la o instituție de învățământ din localitate.

Jurnalista de la TUK Moldova recomandă consumatorilor mass-media să verifice cine ar avea interes în difuzarea unei anumite știri false, să țină cont de faptul, dacă informația instigă la ură sau provoacă alte sentimente negative. „Statul trebuie să fie cel mai interesat în lupta cu dezinformarea, dar trebuie și să consolidăm societatea civilă”, a conchis Anghelina Gaidarji.

Dezbaterea face parte din Proiectul „inforMD – împotriva dezinformării în Republica Moldova” care are drept obiectiv consolidarea rezilienței la dezinformare în Republica Moldova. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Politici Europene de la Berlin (IEP), în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) și Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS) cu suportul Oficiului Federal pentru Afaceri Externe al Germaniei.


Ангелина Гайдаржи: Русскоязычные и жители небольших населенных пунктов уязвимее перед лицом поддельных новостей

Русскоязычные в Республике Молдова особенно верят в информацию, транслируемую телеканалами Российской Федерации. Русскоязычные чаще обсуждают, что делает президент России Владимир Путин, а не действия молдавского президента Майи Санду, и это происходит потому, что у русскоязычных нет альтернативы – в Республике Молдова нет телеканала, который транслировал бы только на русском языке. Кроме того, людьми манипулируют, потому что в ложь легче поверить, отметила журналистка новостного портала TUK Moldova из Тараклии Ангелина Гайдаржи в ходе публичных дебатов „Роль СМИ в борьбе с дезинформацией”, передает IPN.

Ангелина Гайдаржи уточнила, что за последние два года борьба с дезинформацией является приоритетом №.1 ее портала, и в этом смысле команда реализует специальный проект. В то же время журналистка подчеркнула, что очень сложно бороться с российскими медиа-гигантами, а также с некоторыми крупными отечественными телеканалами, которые распространяют поддельные новости. Местные СМИ демонстрируют события по-другому и учат потребителей новостей проверять источники информации, сказала Ангелина Гайдарджи.

Журналистка сказала, что русскоязычные голосуют за другие политические формирования, чем румыноговорящие избиратели, и это происходит потому, что русскоязычные смотрят телеканалы и читают печатные СМИ, принадлежащие определенной политической группе. „Тот факт, что 75-97% русскоязычных проголосовали бы за одного и того же кандидата, является следствием дезинформации, этих людей вводят в заблуждение. Региональный новостной портал – это слишком мало для точного информирования граждан”, – подчеркнула Ангелина Гайдаржи.

Журналистка рассказала о случае, когда TUK Moldova опроверг репортаж с одного телеканала, в котором говорилось, что определенная вакцина эффективнее. „Относительно комментариев TUK Moldova к новостям, читатели упрекали нас, спрашивали, кто мы такие, чтобы отрицать информацию, услышанную по телевизору о том, что Sputnik является наиболее эффективной сывороткой против COVID-19.  Идея укоренилась из-за того, что журналист на этом телеканале часто высказывал свое мнение об эффективности данной вакцины”, – уточнила Ангелина Гайдаржи.

Журналистка из Тараклии считает, что для предотвращения случаев дезинформации надо начать медиаобразование еще со школьных парт. Ангелина Гайдаржи отметила, что преподает такой курс в местном учебном заведении.

Журналистка из TUK Moldova рекомендует потребителям СМИ проверять, кто заинтересован в распространении фальшивых новостей, учитывать, подстрекает ли информация к ненависти или вызывает другие негативные чувства. „Государство должно больше всего быть заинтересованным в борьбе с дезинформацией, но также необходимо укрепить гражданское общество”, – отметила Ангелина Гайдаржи.

Дебаты являются частью проекта „#инфорМД – против дезинформации в Республике Молдова”, целью которого является укрепление устойчивости к дезинформации в Республике Молдова. Проект внедряется Институтом европейской политики из Берлина (IEP) в партнерстве с Институтом европейской политики и реформ (ИЕПР) и Институтом стратегических инициатив (IPIS) при поддержке Федерального бюро по иностранным делам Германии.

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept