Iulian Groza: Sursele media care propagă informații false au legături cu cleptocrații /// Dezbatere IPRE în cadrul proiectului #inforMD

30 iunie 2021

În Republica Moldova există o legătură directă între activitatea de dezinformare și corupția. Se poate observa că sursele media care propagă informații false, propagarea politică și sunt interesate de a promova falsuri, au legături cu cleptocrații. Această relație este adevărată atât în perioade obișnuite, cât și în campaniile electorale. Opinia a fost exprimată de Iulian Groza, director executiv la Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) la dezbaterea publică „Rolul mass-media în combaterea dezinformării”, transmite IPN.

Potrivit lui Iulian Groza, există etape de propagare a dezinformării. Mai întâi apar informații pe anumite site-uri finanțate de surse dedicate de a dezvolta un fals, sursa de referință e Telegramul unde există un cont care se ocupă, de regulă, cu dezinformare. „Informația” e preluată de mass-media, care o amplifică și ulterior o promovează.

Revenind la specificul perioadei electorale, directorul executiv al IPRE susține că trebuie de uitat la sursa de informare și informarea propriu zisă ca la un instrument cheie în lupta politică, în războiul electoral informațional. Specificul rezidă în tehnologiile electorale. Mulți concurenți electorali nu au credibilitate și capacitatea de a oferi informație bazată pe mesaje pozitive:0” De aceea aleg să-și dezvolte campania pe mesaje negative, falsuri etc., pentru că e mai ușor să dezvolte narative care să inoculeze frică și incertitudine și în acest mod, cumva, să limiteze opțiunea de vot a alegătorilor și să consolideze electoratul propriu”.

În opinia lui Iulian Groza, spre regret, în Moldova, în perioada electorală, autoritățile abilitate de a descuraja activitatea de dezinformare, nu au interes, instrumente, capacitate și dezinformarea se tolerează. În opinia sa, se creează impresia că politicienii sunt scutiți de responsabilitate pentru dezinformare, „dar acest lucru nu e corect și trebuie descurajat, ei sunt responsabili pentru declarațiile sale și nu trebuie să fie scutiți de răspundere”.

În altă ordine de idei, Iulian Groza a remarcat că, intervențiile Partidului Socialiștilor și al Partidului Politic Șor anul trecut, pe Codul Audiovizualului, au expus spațiul informațional mai mult dezinformărilor. „Majoritatea parlamentară de atunci a anulat mai multe reglementări ce țin de consolidarea conținutului local la televiziunile din Moldova. Au fost excluse reglementările care vizau limitarea apariției în sursele media a conținutului extern, mai ales cel care comportă activități de propagandă. Fapt care nu are cum ajuta la consolidarea spațiului informațional”, a spus el.

Potrivit directorului executiv al IPRE, consolidarea spațiului informațional se discută și la nivel de UE. Din cauza războiului informațional cu Rusia, Ucraina a fost nevoită să-și închidă spațiul informațional pentru această țară: „IPRE va încerca să analizeze acest cadru și să vadă în ce măsură poate să fie asigurat un echilibru între dreptul la informare și dreptul statului de a asigura securitatea națională”.

Dezbaterea face parte din Proiectul „inforMD – împotriva dezinformării în Republica Moldova” care are drept obiectiv consolidarea rezilienței la dezinformare în Republica Moldova. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Politici Europene de la Berlin (IEP), în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) și Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS) cu suportul Oficiului Federal pentru Afaceri Externe al Germaniei.


Юлиан Гроза: Медиа-источники, распространяющие ложную информацию, имеют связи с клептократами

В Республике Молдова существует прямая связь между деятельностью по дезинформации и коррупцией. Можно заметить, что медиа-источники, которые распространяют ложную информацию, политическую пропаганду и заинтересованы в продвижении подделок, имеют связи с клептократами. Эти отношения верны как в обычные периоды, так и в избирательных кампаниях. Такое мнение высказал исполнительный директор Института европейских политик и реформ Юлиан Гроза в ходе публичных дебатов „Роль СМИ в борьбе с дезинформацией”, передает IPN.

По словам Юлиана Гроза, существуют этапы распространения дезинформации. Сначала появляется информация на определенных сайтах, финансируемых источниками, предназначенными для разработки подделок, источником ссылки является Telegram, где есть учетная запись, которая обычно занимается дезинформацией. „Информация” перенимается средствами массовой информации, которые усиливают ее, а затем продвигают.

Возвращаясь к специфике избирательного периода, исполнительный директор ИЕПР утверждает, что следует рассматривать источник информации и фактическую информацию как ключевой инструмент в политической борьбе, в информационной предвыборной войне. Специфика заключается в электоральных технологиях. Многие конкуренты на выборах не пользуются доверием и не имеют способности предоставлять информацию, основанную на позитивных сообщениях. Поэтому они предпочитают продвигать свою кампанию на основе негативных сообщений, подделок и т. д., потому что легче продвигать идеи, которые привносят страх и неопределенность, и каким-то образом ограничить выбор избирателей и укрепить свой электорат”.

По мнению Юлиана Гроза, к сожалению, в Молдове в предвыборный период власти, уполномоченные препятствовать дезинформационной деятельности, не имеют интереса, инструментов и возможностей, и не пресекают дезинформацию. По его мнению, создается впечатление, что политики освобождаются от ответственности за дезинформацию, „но это не правильно и должны быть наказаны, они несут ответственность за свои заявления и не должны быть освобождены от ответственности”.

В другом контексте Юлиан Гроза отметил, что вмешательства Партии социалистов и Политической партии Шор в прошлом году в Кодекс телевидения и радио привели к большой дезинформации в информационном пространстве. „Парламентское большинство с тех пор отменило ряд правил, касающихся укрепления местной продукции на молдавских телеканалах. Были исключены правила, касающиеся ограничения появления в средствах массовой информации внешней продукции, особенно той, которая ведет пропагандистскую деятельность. А это не помогает укрепить информационное пространство”, – сказал он.

По словам исполнительного директора ИЕПР, консолидация информационного пространства обсуждается и на уровне ЕС. Из-за информационной войны с Россией, Украина была вынуждена закрыть свое информационное пространство для этой страны: „ИЕПР попытается проанализировать эту структуру и показать, в какой степени может быть обеспечен баланс между правом на информацию и правом государства на обеспечение национальной безопасности”.

Дебаты являются частью проекта „inforMD – против дезинформации в Республике Молдова”, целью которого является укрепление устойчивости к дезинформации в Республике Молдова. Проект внедряется Институтом европейской политики из Берлина (IEP) в партнерстве с Институтом европейской политики и реформ (ИЕПР) и Институтом стратегических инициатив (IPIS) при поддержке Федерального бюро по иностранным делам Германии.

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept