Rolul mass-media în combaterea dezinformării. Dezbatere IPRE în cadrul proiectului #inforMD /// IPN.md

29 iunie 2021

Dezinformarea înseamnă utilizarea tehnicilor de dezinformare, în special a surselor mass-media, pentru a induce în eroare, în a ascunde și înlocui faptele. Elementele de bază care definesc dezinformarea sunt: negarea faptelor, inversarea faptelor, amestecul dintre adevăr și minciună, modificarea motivului și sursei de informare, precum și generalizarea. Este bine ca în societate să existe capacitatea de a dezvolta gândirea critică și de a informa oamenii cum să separe sursele false de cele adevărate. Moldova, similar cu alte țări din regiune, e vulnerabilă la dezinformare, fapt observat în special în perioada pandemiei, când actorii interni și externi au contribuit la distribuirea mesajelor false. Subiectul a fost discutat de invitații dezbaterii publice „Rolul mass-media în combaterea dezinformării”, organizate de Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), transmite IPN.

Potrivit lui Iulian Groza, director executiv la Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), dezinformarea este o preocupare la o mulțime de actori din Moldova având în vedere că țara este expusă de mai mulți ani și la diverse interferențe externe din partea mai multor actori externi. Dezinformarea propriu-zisă are fațete duble. Este vorba despre aspectul extern, propaganda externă, care propagă anumite informații neobiective. În mare parte, în Republica Moldova aceste informații sunt asociate cu sursele de informare în masă din Federația Rusă. Cât privește aspectul intern al dezinformării, acesta ține de modul în care sursele media de multe ori folosesc anumite informații pentru a schimba faptele, pentru a manipula. Aceste surse media servesc anumite interese ale anumitor grupuri politice, economice, ale proprietarilor lor. „În Republica Moldova, spațiul media independent este destul de „subțiat”, pentru că sunt foarte multe surse media controlate de diferiți cleptocrați din țară”, a spus Iulian Groza.

IPRE, ca institut de cercetare, se preocupă de subiectul dezinformării și împreună cu colegii este implicați în combaterea falsurilor, deseori înlocuind activitatea autorităților competente care trebuie să se ocupe de acest domeniu. Există și surse media, și eforturi prin care se încearcă combaterea falsurilor în media. „IPRE încearcă de a aduna aceste forțe, de a veni cu analiza de cartografiere a cadrului instituțional, legal, a capacităților autorităților și de cum pot fi combinate eforturile autorităților naționale și ale entităților neguvernamentale. Aceasta ne-a motivat de a implica tinerii în acest lucru. IPRE își propune să aibă mai multe ateliere de lucru pentru a abilita tinerii și a multiplica efortul de dezinformare. Chiar dacă există mulți actori implicați în acest sector, de combatere a dezinformării, este foarte greu, mai ales atunci când dezinformarea e motivată fin afară, politic și financiar”, a afirmat el.

Directorul executiv IPR, mai spune că Parlamentul European a cerut recent, inclusiv instituțiilor europene, de a face eforturi pentru a consolida reziliența împotriva dezinformării și manipulării informaților în online și offline. Proiectul „inforMD – împotriva dezinformării în Republica Moldova” își propune să contribuie la consolidarea rezilienței împotriva dezinformării prin măsuri de fortificare a capacităților societății civile în acest sens. Proiectul va fi un mecanism de schimb de experiență și bune practici cu colegii din Germania.

Valeriu Pașa, președinte al Comunității Whatch Dog, este de părere că Republica Moldova are un cadru legal destul de slab dezvoltat la capitolul combaterii dezinformării, dar mai prost este că legislația existentă, care reglementează în special circulația informației în mediul audiovizual, este aplicată cu rea-credință în detrimentul interesului public. „Există o singură instituție specializată (Consiliul Audiovizualului) care ar trebui să vegheze corectitudinea informării și aplicării rigorilor jurnalistice, menținerea echilibrului socio-politic și de opinii și idei în spațiul audio-vizual. Doar că ea este o instituție care ar concura lejer la primul loc la capitolul degradare morală în atitudinea față de cetățeni țării”. În opinia sa, instituția respectivă a cunoscut un declin permanent în ultimi 10 ani, „devenind exponent al unor interese politice și din ce în ce mai mult o tentativă de bâtă adresată instituțiilor independente media, de protejare împotriva aplicării legii pentru instituțiile media afiliate politic celora de la guvernare”, a spus el.

Potrivit lui Valeriu Pașa, nu este corect să fie atribuit un număr limitat de surse la originea unor dezinformări, falsuri, manipulări, teorii ale conspirației care circulă în Moldova: „Unele apar fără să aibă un scop foarte bine determinat. O persoană, fie din țară sau din afară, fie din necunoaștere, dar cu cea mai hună intenție, din lipsă de cunoștințe într-un anumit domeniu, făcând concluzii greșite, argumentându-le și distribuind asta în spațiul public din întreaga lume, astfel dezinformarea se rostogolește. Asta se referă în special la chestiuni ce țin de aspecte științifice. Sunt și site-urile care difuzează știri false, care au menirea de a atrage cititori pe site, iar din asta să câștige bani din publicitate. Astfel de site-uri în întreaga lume sunt mii, la fel, sunt răspândite și în Moldova”.

O altă cale a dezinformării este aruncarea în spațiul public a unor idei, conspirații, menite să convingă cât mai mulți oameni să adere la valori sau idei care vin dinafara țării. „Este vorba despre propaganda Kremlinului care duce un război informațional împotriva regiunii și țărilor vestice cu scopul de a-și răspândi influența în spațiul post-sovietic și de a aduce dezbinare în interiorul alianțelor occidentale. O bună parte din conținut pătrunde în Moldova, fiind amplificat de actorii locali. Această propagandă este completată de propaganda emisă de mișcările ultraconservatoare, de tipul susținătorilor lui Donald Trump, care ajung tot mai mult în Moldova atât pe filiera susținătorilor de limba rusă, dar și pe filiera de limbă română, prin România. Cel mai recent, ele se concentrează în jurul Partidului AUR. În interiorul țării sunt mai multe surse de dezinformare care urmăresc, în primul rând, scopuri politice. Este vorba despre un grup consolidat în jurul PSRM care construiesc istorii, iar apoi prin intermediul presei afiliate amplifică mesajele și le distribuie”, afirmă Valeriu Pașa.

Anghelina Gaidarji, jurnalistă la portalul de știri TUK Moldova din Taraclia, spune că, din punctul de vedere al cetățenilor din Taraclia, vorbitori de limbă rusă, tot ce difuzează portalurile de știri, posturi TV și presa pentru ei este purul adevăr. „Spre regret, audiența vorbitoare de limba rusă nu este integrată în societatea moldovenească, spre regret, ei nu privesc și nu se interesează de problemele existente în Moldova, deoarece majoritatea cetățenilor privesc posturile TV ruse, trăiesc viața altui stat. Cel mai des se aduce aminte de președintele Putin (Vladimir Putin, președintele Rusiei – n.r.), în discuțiile private dintre cetățeni, de Maia Sandu (președintele Republicii Moldova – n.r.), a spus ea.

În opinia jurnalistei, problema a apărut nu doar pentru că oamenii nu vor să facă diferența dintre adevăr și minciună, dar pentru că ei nu au alternativă: „Astăzi, spre regret nu este un canal care să difuzeze informație în totalitate în limba rusă care să fie urmărit de majoritatea vorbitorilor de limbă rusă și care să primească de acolo informații veridice. Altceva este că în minciună e mai ușor să crezi, iar acea minciună, în opinia celor care o cred, trebuie mai repede să o distribui pentru că „asta e strașnic pentru populație”.

Anghelina Gaidarji mai spune că, în ultimii doi ani, TUK Moldova luptă cu dezinformarea ieșind în prima linie. „Principala noastră activitate este de a vorbi oamenilor adevărul și indicarea de unde să ia informația corectă. Acu, TUK Moldova implementează un proiect pe dezinformare, în cadrul căruia se ia o minciună locală sau națională și se arătă unde e minciună, manipulare și dezinformare”. Potrivit jurnalistei, e foarte greu să lupți cu așa giganți, precum canalele federale rusești sa canale centrale moldovenești, când oamenii deja au anumite impresii formate de zeci de ani de acele canale. „Totuși, cu pași mici vom atinge succesul și vom învăța auditoriul să gândească critic, să verifice informația și sursele”, a spus Anghelina Gaidarji, jurnalistă la portalul de știri TUK Moldova din Taraclia.

Dezbaterea face parte din Proiectul „inforMD – împotriva dezinformării în Republica Moldova” care are drept obiectiv consolidarea rezilienței la dezinformare în Republica Moldova. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Politici Europene de la Berlin (IEP), în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) și Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS) cu suportul Oficiului Federal pentru Afaceri Externe al Germaniei.


Роль средств массовой информации в борьбе с дезинформацией. Дебаты ИЕПР в рамках проекта #инфорМД

Дезинформация означает использование методов дезинформации, особенно источников средств массовой информации, чтобы вводить в заблуждение, скрывать и заменять факты. Элементами, определяющими дезинформацию, являются: отрицание фактов, перевертывание фактов, перемешивание правды и лжи, изменение причин и источника информации, а также обобщение. Хорошо, когда в обществе есть способности для развития критического мышления и информирования людей о том, как отделить ложные источники от настоящих. Молдова, как и другие страны региона, уязвима к дезинформации, что особенно наблюдается в период пандемии, когда внутренние и внешние актеры способствовали распространению ложных сообщений. Тему обсудили участники публичных дебатов „Роль СМИ в борьбе с дезинформацией”, организованных Институтом европейских политик и реформ (ИЕПР), передает IPN.

По словам исполнительного директора Института европейских политик и реформ Юлиана Гроза, дезинформация вызывает озабоченность у многих молдавских игроков, учитывая, что страна на протяжении многих лет подвергается различным внешним вмешательствам со стороны ряда внешних игроков. Сама дезинформация имеет двойные грани. Речь идет о внешнем аспекте, внешней пропаганде, которая распространяет определенную необъективную информацию. В основном, в Республике Молдова эта информация связана с источниками массовой информации из Российской Федерации. Что касается внутреннего аспекта дезинформации, то это связано с тем, как медиа-источники часто используют определенную информацию для подмены фактов, манипулирования. Эти СМИ служат определенным интересам определенных политических и экономических групп, их владельцев. „В Республике Молдова независимое медиа-пространство довольно „истончено”, потому что очень много средств массовой информации контролируются различными клептократами в стране”, – сказал Юлиан Гроза.

ИЕПР, как исследовательский институт, занимается вопросами дезинформации, и вместе с коллегами участвует в борьбе с подделками, часто заменяя деятельность компетентных органов, которые должны заниматься этой областью. Есть также средства массовой информации, которые пытаются бороться с подделками в СМИ. „ИЕПР пытается собрать эти силы, сделать картографический анализ институциональной, правовой базы, потенциала властей и как можно объединить усилия национальных властей и неправительственных организаций. Это побудило нас вовлечь молодежь в этот процесс. ИЕПР стремится провести несколько семинаров для расширения возможностей молодежи и умножения усилий в борьбе с дезинформацией. Несмотря на то, что в этом секторе задействовано много участников борьбы с дезинформацией, это очень сложно, особенно когда дезинформация хорошо мотивирована снаружи, политически и финансово”, – сказал он.

Исполнительный директор ИЕПР также отметил, что Европарламент потребовал недавно, в том числе от европейских институтов, приложить усилия для укрепления устойчивости к дезинформации и манипулированию информацией в интернете и в остальных СМИ. Проект „inforMD – против дезинформации в Республике Молдова” призван способствовать укреплению устойчивости против дезинформации мерами по укреплению потенциала гражданского общества в этом отношении. Проект станет механизмом обмена опытом и передовой практикой с коллегами из Германии.

Председатель Сообщества WatchDog Валериу Паша считает, что Республика Молдова имеет довольно слабо развитую правовую основу в плане борьбы с дезинформацией, но хуже всего то, что существующее законодательство, регулирующее, в частности, движение информации в аудиовизуальной среде, применяется недобросовестно в ущерб общественным интересам. „Существует только одно специализированное учреждение (Совет по телевидению и радио), которое должно следить за правильностью информации и за применением журналистских требований, поддержания социально-политического равновесия и мнений и идей в аудиовизуальном пространстве. Но оно является учреждением, которое легко может претендовать на первое место в плане моральной деградации по отношению к гражданам страны”. По его мнению, за последние 10 лет это учреждение постоянно деградировало, „став экспонентом политических интересов и попыткой стать битой для независимых СМИ, защитой от применения закона для политически аффилированных медиа-учреждений, находящихся у власти”, – сказал он.

По словам Валерия Паши, некорректно считать ограниченное количество источников причиной возникновения дезинформации, подделок, манипуляций, теорий заговора, циркулирующих в Молдове: „Некоторые появляются без определенной цели. Человек, будь то из страны или из-за рубежа, из незнания, но с самыми хорошими намерениями, из-за отсутствия знаний в определенной области, делая неправильные выводы, аргументируя их и распространяя их в общественном пространстве по всему миру, продвигает дезинформацию. Это касается, в частности, научных аспектов. Это также сайты, которые распространяют поддельные новости с целью привлечения читателей на сайт, и из этого зарабатывать деньги от рекламы. Такие сайты по всему миру есть тысячи, так же они распространены и в Молдове”.

Еще один способ дезинформации – это бросить в общественное пространство идеи, заговоры, призванные убедить как можно больше людей придерживаться ценностей или идей, исходящих из-за рубежа. „Речь идет о пропаганде Кремля, ведущей информационную войну против региона и западных стран с целью распространения своего влияния на постсоветское пространство и раскола внутри западных альянсов. Большая часть контента проникает в Молдову и усиливается местными актерами. Эта пропаганда дополняется пропагандой ультраконсервативных движений, типа сторонников Дональда Трампа, которых в Молдове становится все больше, как среди русскоязычных, так и румыноязычных, через Румынию. Совсем недавно они сосредоточились вокруг партии AUR. Внутри страны есть несколько источников дезинформации, которые преследуют, прежде всего, политические цели. Речь идет о консолидированной группе вокруг ПСРМ, которая выдумывает истории, а затем через аффилированные СМИ усиливает сообщения и распространяет их”, – заявил Валериу Паша.

Журналистка новостного портала TUK Moldova из Тараклии Ангелина Гайдаржи говорит, что с точки зрения русскоязычных граждан Тараклии, всё, что транслируют новостные порталы, телеканалы и пресса для них – это чистая правда. „К сожалению, русскоязычная аудитория не интегрирована в молдавское общество, к сожалению, они не смотрят и не заботятся о существующих в Молдове проблемах, поскольку большинство граждан смотрят российские телеканалы, живут жизнью другого государства. Чаще всего в частных беседах между гражданами упоминается президент Путин (Владимир Путин, президент России – прим. ред.) или Майя Санду (президент Республики Молдова – прим. ред.), сказала она.

По мнению журналистки, проблема возникла не только потому, что люди не хотят различать истину и ложь, но и потому, что у них нет альтернативы: „Сегодня, к сожалению, нет канала, который транслировал бы всю информацию на русском языке, которая отслеживалась бы большинством русскоязычных, которые могли бы получать оттуда достоверную информацию. Другое дело, что в ложь легче поверить, и эта ложь, по мнению тех, кто в нее верит, должна быстрее распространиться, потому что „это страшно для населения”.

Ангелина Гайдаржи также говорит, что за последние два года TUK Moldova борется с дезинформацией на передовой линии. „Наша главная деятельность заключается в том, чтобы говорить людям правду и указывать, где можно получить правильную информацию. Сейчас TUK Moldova внедряет проект в области борьбы с дезинформацией, в рамках которого населению показывают, где ложь, манипуляции и дезинформация”. По словам журналистки, очень сложно бороться с такими гигантами, как российские федеральные каналы, а также с молдавскими центральными каналами, когда у людей уже есть определенные впечатления, сформированные на протяжении десятилетий этими каналами. „Тем не менее, с небольшими шагами мы добьемся успеха и научим аудиторию критически мыслить, проверять информацию и источники”, – сказала журналистка новостного портала TUK Moldova из Тараклии Ангелина Гайдаржи.

Дебаты являются частью проекта „inforMD – против дезинформации в Республике Молдова”, целью которого является укрепление устойчивости к дезинформации в Республике Молдова. Проект внедряется Институтом европейской политики из Берлина (IEP) в партнерстве с Институтом европейской политики и реформ (ИЕПР) и Институтом стратегических инициатив (IPIS) при поддержке Федерального бюро по иностранным делам Германии.

 

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept