Concurs privind selectarea a patru experți în domeniul justiției

27 aprilie 2020

Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) organizează concursul privind selectarea a patru experți în domeniul justiției în cadrul proiectului „Grupul de Experți în domeniul Justiției”, finanțat de Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros-Moldova.

Obiectivul general al proiectului este promovarea unui proces transparent, sistemic și fundamentat de reformă a sectorului justiției din Moldova prin consolidarea societății civile și a mediului de experți în efectuarea monitorizării, elaborării de politici și promovării reformelor.

Dosarul de aplicare urmează să fie prezentat în limba română, în format electronic și va conține Oferta Tehnică și Oferta Financiară.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. Punctajul evaluării (maxim 100 puncte) va reprezenta o cumulare a punctajului obținut de oferta tehnică (maximum 80 puncte) și oferta financiară (maximum 20 puncte). Selectarea se va efectua în 2 etape. La prima etapă, va fi analizată oferta tehnică prezentată de fiecare aplicant, conform criteriilor stipulate în Instrucțiunile pentru aplicanți. Scorul minim pentru calificare pentru oferta tehnică este de 40 puncte. La cea de-a doua etapă, comisia de selecție va examina ofertele financiare ale candidaților care au prezentat oferte tehnice ce corespund cerințelor concursului și care au acumulat punctajul minim. Punctajul pentru oferta financiară este calculat conform unei formule unice.  Vor câștiga experții care vor acumula cel mai mare punctaj  (oferta tehnică + oferta financiară).

Mai multe detalii despre sarcinile de bază sunt disponibile în Termenii de Referință.

Criteriile de evaluare a ofertelor tehnice sunt indicate în instrucțiunea pentru aplicanți.

Oferta financiară va fi transmisă în baza formularului.

Oferta tehnică și financiară vor fi expediate în 2 e-mailuri separate. Persoanele interesate vor transmite, oferta tehnică  la adresa [email protected] și [email protected], iar oferta financiară la adresa [email protected] până la data de 10 mai 2020, orele 23:59 cu indicarea în titlul mesajului “Ofertă tehnică licitație deschisă 4 experți GEJ” și respectiv “Ofertă financiară licitație deschisă 4 experți GEJ”.

Ofertele financiare vor fi deschise doar după ce vor fi evaluate ofertele tehnice.

Clarificări la cerințele prezentei licitații deschise pot fi obținute prin mesaje electronice adresate către Iulian Rusu, manager de proiect, la adresa [email protected].

 

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept