„Noi și UE” – o inițiativă care își propune să crească nivelul înțelegerii cetățenilor asupra Acordului de asociere UE în Republica Moldova

19 august 2019

Institutul pentru Politici Europene de la Berlin (IEP), în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) și Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS), au lansat proiectul „NOI și UE – UE în Moldova: Percepțiile și Realitatea”.

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la depășirea liniilor de divizare socială identificate în cadrul procesului de apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană prin promovarea dialogului informat asupra valorilor și normelor care stau la baza Acordului de Asociere UE-Moldova și beneficiile modernizării țării în procesul de apropiere față de UE.

La 31 iulie 2019, IPRE a găzduit o Reuniune de Coordonare în cadrul căreia partenerii și actorii principali au discutat despre activitățile specifice ale proiectului, care includ elaborarea de publicații privind demontarea miturilor (fact-checking), organizarea dialogurilor cu cetățenii în diferite regiuni ale țării, desfășurarea atelierelor de lucru cu tinerii, elaborarea de video-uri și emisiuni TV și organizarea unei vizite de studiu pentru reprezentanții societății civile germane cu privire la cele mai bune practici de comunicare a UE.

Proiectul va fi implementat în perioada Iulie 2019 – Iunie 2020 și este realizat cu susținerea Oficiului Federal pentru Afaceri Externe al Germaniei.

 


 

«МЫ и ЕС» – инициатива направленная на повышение уровня понимания гражданами Соглашения об ассоциации с ЕС в Республике Молдова

 

Берлинский Институт европейских политик (IEP), в партнёрстве с Институтом европейских политик и реформ (IPRE) и Институтом стратегических инициатив (IPIS), дали старт проекту «ЕС в Молдове: Восприятия и реальность – МЫ и ЕС».

Общая цель проекта заключается в том, чтобы внести существенный вклад в преодоление социальных разделительных линий, существующих в рамках процесса сближения Республики Молдова с ЕС, путем продвижения в обществе информированного диалога о ценностях и нормах, лежащих в основе Соглашения об ассоциации, а также о конкретных преимуществах модернизации Республики Молдова в процессе сближения с ЕС.

31 июля 2019, в IPRE состоялось координационное совещание, на котором партнеры и ключевые заинтересованные стороны обсудили дальнейшие действия проекта, которые включают: разработку публикаций, разоблачающих существующие мифы (fact-checking), организация диалогов на местном уровне, проведение рабочих семинаров для молодых, проведение телевизионных дебатов и создание видеороликов, а также организация ознакомительного визита в Кишинев для представителей гражданского общества из Германии о передовом опыте общения в ЕС.

Проект будет реализован в период с июля 2019 по июнь 2020 года и имплементируется при поддержке Федерального ведомства иностранных дел Германии.

 

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept