(VIDEO) Recomandări privind eficientizarea procesului de planificare urbană în mun. Chișinău prin reformarea Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare

28 martie 2019

Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) a realizat cel de al șaptelea film informativ #pentruChisinau, în care vine cu recomandări privind procesul de eficientizarea procesului de planificare urbană în mun. Chișinău prin reformarea Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare.

Filmul a fost realizat în baza analizei de politici publice, prezentată în cadrul audierilor publice din 13 martie 2019 și care abordează principalele probleme precum construcția haotică și neautorizată, nerespectarea prevederilor documentației de urbanism, nevalorificarea și pierderea terenurilor municipale și lipsa planificării spațiale și a controlului folosirii terenurilor.

Potrivit analizei IPRE, dezvoltarea durabilă și eficientă a unui oraș depinde în mare măsură de capacitatea organelor locale de arhitectură şi urbanism de a reglementa și planifica domeniul de urbanism și amenajare a teritoriului în corespundere cu obiectivele și practicile moderne de dezvoltare urbană. Totodată, prezența și agravarea constantă a problemelor de planificare urbană denotă faptul că autoritatea locală de profil, și anume Direcția Generală Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare,  este depășită de situație și nu  poate asigura o reglementare și o gestionare eficientă a procesului de planificare urbană și nici o utilizare sustenabilă a resurselor funciare.

În urma mai multor analize detaliate de politici publice, IPRE vine cu următoarele recomandări privind procesul eficientizarea procesului de planificare urbană în mun. Chișinău prin reformarea Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare:

– Transferul funcțiilor de gestionare a patrimoniului funciar de la DGAURF către Direcția Generală Economie și Patrimoniu.

– Transformarea Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare în Direcția Generală de Urbanism și Amenajare a Teritoriului, cu următoarelor substructuri: Direcția de Urbanism, Serviciul de Urbanism, Serviciul de Autorizare, Serviciul Proiecte Urbane, Serviciul Publicitate Stradală și Serviciul de Cadastru Funcțional Urban.

– Elaborarea și implementarea unui set de măsuri și documente de reglementare a activităților și proceselor, de asigurare a controlului și disciplinei și de instruire a funcționarilor din cadrul DGAURF.

– Implementarea serviciului de management integrat al teritoriului și utilizarea instrumentelor inteligente de evidență, monitorizare și control a activității de planificare teritorială.

În rezultatul implementării acestor măsuri, municipalitatea ar putea gestiona mai bine terenurile din proprietatea sa, ar crea un cadru investițional municipal atractiv și transparent, ar spori transparența în gestionarea patrimoniului municipal și ar asigura o dezvoltare urbană sustenabilă, planificată și echilibrată.

Reamintim că filmele sunt realizate în cadrul Proiectului „Audieri publice pentru Chișinău 2.0”, implementat de IPRE cu susținerea Fundației pentru o Societate Deschisă (FOSI). Până la sfârșitul anului 2019, IPRE propunem să contribuie la formularea a 12 propuneri de politici publice în domeniul serviciilor publice, transportului public și reformei administrației publice din mun. Chișinău. Activitățile sunt realizate în parteneriat cu Primăria Municipiului Chișinău, PRIMĂRIAMEA și Privesc.eu, precum și un grup de experți independenți din cadrul societății civile.

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept