IPRE propune soluții pentru eficientizarea procesului de planificare urbană în mun. Chișinău prin reformarea Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare

14 martie 2019

Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) cu susținerea Fundației pentru o Societate Deschisă (FOSI) a organizat, miercuri, 13 martie 2019, o audiere publică privind propunerile de eficientizare a procesului de planificare urbană în mun. Chișinău, prin reformarea Direcției Generale Arhitectură, Urbanism și Relații Funciare.

Scopul studiului de politici publice, elaborate de expertul Victor Chironda, este asigurarea calității procesului de planificare și dezvoltare urbană sustenabilă prin asistarea autorității publice locale în reorganizarea Direcției Generale Arhitectură Urbanism și Relații Funciare a Primăriei Chișinău (DGAURF).

Analizând problemele și provocările cu care se confruntă administrația publică locală, expertul IPRE a identificat câteva cauze primare ale ineficientei sistemului de planificare și dezvoltare urbană din Chișinău. Acestea sunt:

 1. Supraîncărcarea DGAURF cu funcții administrative legate de managementul patrimoniului funciar, în defavoarea funcțiilor de elaborare de politici publice și documentației de urbanism.
 2. Combinarea unor funcții și competențe în cadrul DGAURF generează conflict de interese și risc sporit de corupție în cadrul instituției.
 3. Lipsa informației publice și a digitalizării proceselor și datelor în cadrul DGAURF.
 4. Incapacitatea DGAURF de modernizare și adaptare a sistemului de planificare urbană la practicile și metodele moderne de planificare și dezvoltare urbană.

„Analizând Rapoartele de activitate a DGAURF pentru perioada 2010 – 2018 putem constata că cea mai mare parte a activităților Direcției se referă la activitatea administrativă și de management a proprietății.  În timp ce activitatea acestei structuri în domeniul planificării spațiale și controlul terenurilor este foarte ineficientă. În toată această perioadă (2007-2019), orașul și municipiul Chișinău se dezvoltă de facto în afara principalelor documente urbanistice. În rezultat, dezvoltarea urbei este una haotică, ghidată de interesul financiar privat, slab reglementată și totalmente neplanificată. Situația descrisă denotă faptul că în domeniul elaborării politicilor de planificare spațială și DGAURF este depășită și ineficientă. Funcția de elaborare a politicilor de planificare spațială este realizată într-o măsură extrem de mică, majoritatea efortului direcției fiind concentrat pe activitatea administrativă de zi cu zi. Iar în această situație nici funcția de control nu poate fi realizată pe deplin”, a comentat Victor Chironda.

În baza problemelor identificate și a soluțiilor propuse în analiza de politici publice, expertul IPRE a venit cu următoarele recomandări:

 1. Transferul funcțiilor de gestionare a patrimoniului funciar de la DGAURF către Direcția Generală Economie și Patrimoniu.
 2. Restructurarea organizațională a DGAURF în Direcți Generală de Urbanism și Amenajare a Teritoriului, cu crearea următoarelor substructuri: Direcția de Urbanism, Serviciul de Urbanism, Serviciul de Autorizare, Serviciul Proiecte Urbane, Serviciul Publicitate Stradală și Serviciul de Cadastru Funcțional Urban.
 3. Elaborarea și implementarea unui set de măsuri și documente de reglementare a activităților și proceselor, de asigurare a controlului și disciplinei și de instruire a funcționarilor din cadrul DGAURF.
 4. Implementarea serviciului de management integrat al teritoriului și utilizarea instrumentelor inteligente de evidență, monitorizare și control a activității de planificare teritorială.

Totodată, implementarea politicilor publice propuse poate avea următorul impact pe termen mediu și lung, cum ar fi:

 • Creșterea eficienței gestionării patrimoniului public municipal;
 • Creșterea încasărilor la bugetul municipal din înstrăinarea bunurilor de proprietate publică;
 • Crearea unui cadru investițional municipal atractiv și transparent;
 • Sporirea transparenței în gestionarea patrimoniului municipal;
 • Asigurarea unei dezvoltări urbane sustenabile, planificate și echilibrate.

Pentru mai multe detalii, puteți urmări în reluare Audierea Publică aici, precum și consulta mai jos analiza de politicii publice. Mai multe informații despre audierile și propunerile de politici publice ale IPRE pot fi accesate pe pagina noastră web și Facebook.

Audierea publică a fost a șaptea la număr din seria de consultări publice, organizate de IPRE în 2018-2019.

Reamintim că Audierile publice sunt organizate în cadrul Proiectului „Audieri publice pentru Chișinău 2.0”, implementat de IPRE cu susținerea Fundației pentru o Societate Deschisă (FOSI). Până la sfârșitul anului 2019, ne propunem să contribuim la formularea a 12 propuneri de politici publice în domeniul serviciilor publice, transportului public și reformei administrației publice din mun. Chișinău. Activitățile sunt realizate în parteneriat cu Primăria Municipiului Chișinău, PRIMĂRIAMEA și Privesc.eu, precum și un grup de experți independenți din cadrul societății civile.

Fullscreen Mode

 

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept