(VIDEO) Cum poate fi îmbunătățit procesul de eliberare a actelor permisive în domeniul construcțiilor și controlul privind respectarea acestora în mun. Chișinău?

9 noiembrie 2018

Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) a realizat cel de al cincilea film informativ #pentruChisinau, în care vine cu propuneri privind îmbunătățirea procesului de eliberare a actelor permisive în domeniul construcțiilor și controlul privind respectarea acestora în municipiul Chișinău

Filmul a fost realizat în baza analizei de politici publice, prezentată în cadrul audierilor publice din 18 octombrie 2018 și care abordează principalele probleme a cadrului actual de reglementare ce ține de modul de eliberare a actelor permisive, care accentuează divergențele dintre prevederi, golurile legislative, precum și caracterul inoportun al unor prevederi ce țin de procesul de emitere al actelor permisive, precum și de modalitatea în care are loc procesul de control al respectării prevederilor legale și prescripțiilor privind efectuarea lucrărilor.

Potrivit analizei IPRE, dezvoltarea infrastructurii municipiului Chișinău se bazează pe câteva acte legislative și documente strategice de planificare. La nivel legislativ, principalul act care reglementează activitatea administrației municipiului este Legea nr. 136 din 2016 privind statutul municipiului Chișinău. La nivel de planificare municipiul Chișinău se conduce de Planul Urbanistic General și de Planurile Urbanistice Zonale care stabilesc atât tendințele de dezvoltare ale municipiului precum și cerințele speciale ce țin de tipul și categoriile construcțiilor ce pot fi construite în diverse regiuni ale orașului.

Astfel, pentru o bună aplicare în practică a Planului Urbanistic General municipiul eliberează la cererea dezvoltatorilor Certificate de Urbanism pentru Proiectare și Autorizații de Construire.

În urma modificărilor din anul 2017 termenul de eliberare a acestor autorizații a fost semnificativ micșorat la 20 și respectiv 10 zile pentru a oferi un cadru temporal fix în care sunt eliberare autorizațiile de construcție. Termenii sunt aceeași pentru diferite categorii de construcții, de la spații comerciale mici pînă la blocuri locative complexe. Odată nerespectați de municipiu, dezvoltatorii pot iniția lucrările de proiectare și de construcție în absența unei autorizații în baza principiului aprobării tacite.

Totodată, pentru a putea lua în calcul multiple interese și a lupta cu construcțiile neautorizate, autoritățile municipale ar urma să fie capacitate cu resurse umane și echipament, precum și înzestrate cu funcții adiționale de depistare și sancționare a construcțiilor neautorizate. La moment autoritățile municipale dispun de 17 unități de personal, responsabile de întreg procesul de eliberare a autorizațiilor, depistare și sancționare a construcțiilor neautorizate. Doar în anul 2017 au fost eliberate în jur de 5000 de acte permisive. Lucrările de demolare nu pot fi efectuate profesionist din lipsă de echipament și personal specializat, iar reglementările ce trebuie să fie aprobate prin hotărâre de Guvern lipsesc.

Iată câteva soluții propuse de IPRE pentru crearea unui proces eficient de eliberare a actelor permisive în domeniul construcțiilor, precum și controlul privind respectarea acestora, care asigura o dezvoltare armonioasă a capitalei:

  • Sporirea numărului de personal și capacitare cu echipament și competențe noi pentru autoritățile municipale în domeniul eliberării actelor permisive și sancționării construcțiilor neautorizate.
  • Revizuirea termenilor și condițiilor de eliberare a autorizațiilor de construcție pentru a oferi timp suficient autorităților municipale pentru prescripții.
  • Inventarierea înainte de inițierea construcțiilor și după finalizarea lor pentru a permite restabilirea infrastructurii alăturate.
  • Eliberarea autorizațiilor de construcție în grup pentru a evita lucrări repetative în aceleași regiuni ale orașului.
  • Publicarea pe harta interactivă a orașului a parcelelor care dețin autorizații de construire pentru a implica cetățenii în raportarea cazurilor de construcții neautorizate.
  • Împuternicirea municipiului cu dreptul de a verifica masa vehiculelor care transportă materiale de construcție și înzestrarea cu echipament specializat pentru a preveni deteriorarea rețelei de drumuri municipale.

Reamintim că filmele sunt realizate în cadrul Proiectului „Audieri publice pentru Chișinău 2.0”, implementat de IPRE cu susținerea Fundației pentru o Societate Deschisă (FOSI). Până la sfârșitul anului 2019, IPRE își propune să contribuie la formularea a 12 propuneri de politici publice în domeniul serviciilor publice, transportului public și reformei administrației publice din mun. Chișinău. Activitățile sunt realizate în parteneriat cu Primăria Municipiului Chișinău, PRIMĂRIAMEA și Privesc.eu, precum și un grup de experți independenți din cadrul societății civile.

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept