Este necesară o îmbunătățire a procesului de eliberare a actelor permisive în domeniul construcțiilor și controlul privind respectarea acestora în mun. Chișinău

19 octombrie 2018

Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) cu susținerea Fundației pentru o Societate Deschisă (FOSI) a organizat ieri, pe 18 octombrie 2018, o audiere publică privind îmbunătățirea procesului de eliberare a actelor permisive în domeniul construcțiilor și controlul privind respectarea acestora în mun. Chișinău.

Potrivit analizei IPRE prezentate în cadrul audierii, cadrul actual de reglementare ce ține de modul de eliberare a actelor permisive, accentuează divergențele dintre prevederi, golurile legislative, precum și caracterul inoportun al unor prevederi ce țin de procesul de emitere a actelor permisive, precum și de modalitatea în care are loc procesul de control al respectării prevederilor legale și prescripțiilor privind efectuarea lucrărilor.

Scopul prezentei analize de politici publice este de asemenea să vină cu o serie de propuneri de ajustare și completare a cadrului legislativ și instituțional, precum și a sugera o serie de practici ce pot fi deja aplicate prin intermediul serviciilor municipale pentru a atinge scopurile pentru care sunt emise actele permisive.

„În documentul elaborat de IPRE am încercat se ne expunem și pe marginea ultimelor modificări operate în anul 2017 pe domeniul autorizațiilor de construcție și procedurilor de recepție finală a lucrărilor de construcție, inclusiv va sugera unele ajustări de politici și practici pentru a permite o aplicare mai eficientă a reglementărilor și a evita consecințe negative sau abuzuri din partea unor actori implicați în procesul de solicitare sau obținere a actelor permisive în domeniul construcțiilor”, a menționat autorul studiului, Iulian Rusu.

În cadrul analizei au fost identificate o serie probleme cheie, care împiedică dezvoltarea orașului. Astfel, comunicarea dintre administrația municipală și solicitanții de Certificat de urbanism pentru proiectare (CUP) și/sau a Autorizației de construire (AC) presupune cazuri de raportare a lipsei notificărilor, utilizat drept temei pentru a obține aprobarea tacită, iar practicile de prescriere a cerințelor speciale pentru executarea lucrărilor în cazul AC nu asigură respectarea drepturilor de proprietate și păstrarea infrastructurii.

Totodată, autoritățile publice locale nu dispun de posibilitate practică de a verifica și a opri la etape incipiente construcțiile ilegale, în special pentru spații auxiliare sau cu un nivel, iar procedura de demolare a construcțiilor neautorizate nu este definitivată, nu sunt prevederi aprobate la nivel de Guvern, iar serviciile municipale nu sunt specializate în efectuarea unor astfel de lucrări.

În contextul analizei efectuate, expertul IPRE a propus următoarele măsuri de intervenție:

  • Ajustarea termenilor de eliberarea a CUP/AC stabilite în Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție pentru a permite autorităților publice locale să ia acțiunile necesare de pregătire, inventariere a infrastructurii, stabilire a prescripțiilor speciale și planificarea grupată a lucrărilor de construcție;
  • Stabilirea cerinței de luare în considerare a drepturilor vecinilor în baza reglementărilor generale ce țin de drepturile de vecinătate stabilite în Codul Civil și ulterior necesare pentru a fi detaliate în Legea nr. 163/2010;
  • Revizuirea termenilor și condițiilor de emitere a CUP și AC în contextul dreptului de aprobare tacită stabilit în articolul 28/1 din Legea nr. 163/2010 cu scopul de a exclude cazurile de abuz a acestor prevederi din partea solicitanților;
  • Detalierea la nivel de prescripții pentru efectuarea lucrărilor de construcții a etapelor principale, cu inițierea conectării la rețelele tehnico-edilitare și ulterior efectuarea lucrărilor alăturate ce țin de construcția imobilelor;
  • Inventarierea detaliată a spațiilor din preajma șantierului de construcție pentru a putea pretinde ulterior repararea/reabilitarea infrastructurii publice de la beneficiarii de AC (drumuri publice, pavaje etc.)
  • Oferirea competenței autorităților municipale să verifice la intrarea în șantier, în municipiul Chișinău a greutății maxim admisibile pentru vehiculele care transportă materiale de construcție pentru șantierele de construcție din Chișinău;
  • Stabilirea obligației de raportare pe proprie răspundere cu asumarea consecințelor de demolare pentru construcțiile auxiliare și cu un nivel;
  • Consolidarea instituțională și numerică a subdiviziunilor de disciplină în construcții;
  • Aprobarea cât mai urgentă de Guvern a Regulamentului privind modul de demolare a construcțiilor neautorizate.

Pentru mai multe detalii, puteți urmări în reluare Audierea Publică aici, precum și consulta mai jos analiza de politicii publice. Mai multe informații despre audierile și propunerile de politici publice ale IPRE pot fi accesate pe pagina noastră web și Facebook.

Audierea publică a fost a cincea la număr din seria de consultări publice pe marginea reformei administrației publice, organizate de IPRE în anul curent.

Reamintim că Audierile publice sunt organizate în cadrul Proiectului „Audieri publice pentru Chișinău 2.0”, implementat de IPRE cu susținerea Fundației pentru o Societate Deschisă (FOSI). Până la sfârșitul anului 2019, ne propunem să contribuim la formularea a 12 propuneri de politici publice în domeniul serviciilor publice, transportului public și reformei administrației publice din mun. Chișinău. Activitățile sunt realizate în parteneriat cu Primăria Municipiului Chișinău, PRIMĂRIAMEA și Privesc.eu, precum și un grup de experți independenți din cadrul societății civile.

Fullscreen Mode

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept