III IPRE Activity Report 2017

30 July 2018

[ENG] 2017 IPRE Strategic Priorities:

  • Promote Europeanisation process of the Republic of Moldova
  • Contribute to community development and citizen’s empowerment
  • Strengthen IPRE’s Think-Tank capacities

IPRE 2017 Activity Report – key figures:

– 11 implemented projects

– 11 development partners

– 17 implementing partners

– 212,483 EUR – Project portfolio Budget

————————————————

[RO] Priorități strategice ale IPRE pentru 2017:

  • Promovarea procesului de europenizare Republicii Moldova
  • Dezvoltarea comunitară și abilitarea cetățenilor
  • Consolidarea capacităților de Think-Tank ale IPRE

Raportul de activitate IPRE 2017 în cifre:

– 11 proiecte implementate

– 11 parteneri de dezvoltare

– 17 parteneri de implementare

– 212.483 EUR – Bugetul portofoliului de proiecte

 

—————————————————–

[RU] 2017 Стратегические приоритеты IPRE:

  • Продвигать процесс европеизации Республики Молдова
  • Способствовать развитию сообщества и расширению прав и возможностей граждан
  • Укрепление потенциала Think-Tank IPRE

Отчет о деятельности IPRE 2017:

– 11 реализованных проектов

– 11 партнеров по развитию

– 18 партнеров по внедрению

– 212,483 ЕВРО – Бюджет проектов

Fullscreen Mode

 

Confidentiality

This site uses cookies. By continuing to browse, you agree to the use of cookies. More

Accept