Document de Discuții: Implementarea angajamentelor Pachetului III Energetic în Republica Moldova

21 noiembrie 2017

Prezentul document este elaborat în contextul direcționării Dezbaterilor publice privind implementarea pachetului III energetic din 20 noiembrie 2017, organizate de institutul pentru Politici și Reforme Europene în parteneriat și cu sprijinul Fundației Konrad Adenauer în cadrul proiectului ”Dialoguri Europene”.

Autori: Iulian Groza și Iulian Rusu

Documentul este structurat în două capitole. Primul prezentă o sinteză a principalelor angajamente ale Republicii Moldova în sectorul energetic prevăzute în Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană și având în vederea calitatea de membru la Tratatului Comunității Energetice. Al doilea capitol include o analiză succintă a contextului și cadrului de implementare a prevederilor pachetului III energetic, prin prisma legilor energiei electrice și gazelor naturale adoptate în luna mai 2016, precum și a noii legi cu privire la energetică.

Angajamente în cadrul Acordului de Asociere. Republica Moldova s-a angajat să transpună 43 directive și regulamente relevante sectoarelor de energie electrică, gaze naturale, petrol, infrastructura energetică, eficiența energetică și energiile regenerabile care urmau a fi transpuse în termen de 3 ani de la aplicarea provizorie a Acordului (i.e. 1 Septembrie 2017) sau în conformitate cu termenele stabilite în cadrul Comunității Energiei.

Cu privire la realizarea pachetului III energetic, obiectul de analiză al prezentului document, Republica Moldova s-a angajat să implementeze prevederile Directivei 2009/72/CE, Directivei 2009/73/CE, Regulamentului UE 714/2009 și Regulamentului UE 715/2009.

În conformitate cu cel mai recent raport al Secretariatului Comunității Energetice, publicat la 6 noiembrie 20171, care a analizat evoluțiile de implementare a acquis-ului energetic în statele membre ale Tratatului Comunității Energetice în perioada 1 septembrie 2016 – 1 septembrie 2017, se costată un progres redus în cazul Republicii Moldova, în mare parte datorită întârzierilor ce țin de adoptarea cadrului legal secundar relevant legilor privind gazele naturale și energiei electrice adoptate în mai 2016, dar și din cauza unor carențe cu privire la stabilirea tarifelor de către ANRE.

În acest context, prin adoptarea legii 107/2006 privind energia electrică, legii 108/2016 privind gazele naturale și a recent a legii 174/2017 cu privire la energetică majoritatea prevederilor pachetului III energetic au fost transpuse în cadrul legal primar. În context, în perioada 2016-2018 Guvernul Republicii Moldova și ANRE s-a angajat să realizeze prioritar 79 de acțiuni de implementare în cadrul legal secundar. Dintre care până la 31 octombrie 2017 au fost realizate 22 de acțiuni, 24 de acțiuni sunt în proces de realizare cu termen limită până la sfârșitul anului 2017, iar 5 acțiuni nu au fost realizate în termen. Totodată, majoritatea acțiunilor rămase nu au fost inițiate și trebuie îndeplinite în mod prioritar cel târziu până la mijlocul anului 2018.

Fullscreen Mode
Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept