Incluziunea și integrarea minorităților naționale trebuie să devină un punct cheie în consolidarea unui stat puternic și prosper

30 mai 2017

Institutul pentru Politici Europene de la Berlin (IEP), în parteneriat cu Institutul pentru Politici şi Reforme Europene (IPRE) şi Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS), au organizat luni, 29 mai curent, Conferința „Identitate Națională şi Societate Incluzivă în Moldova: Probleme Actuale şi Viziuni Comune”.

În primul panel al Conferinței, la care a luat cuvântul E.S. Pirkka Tapiola șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Vera Petuhov, Director Adjunct al Biroului pentru Relații Interetnice și Pascal Bonnard, Expert al Universității St. Etienne din Franța, s-a discutat despre consolidarea unui stat şi a unei societăți incluzive în Moldova, precum și o agendă comună pentru Guvernare. Totodată, participanții la discuție au vorbit despre principalele impedimentele ce urmează a fi soluționate în Republica Moldova pentru a construi o societate incluziva, dar și despre cum poate contribui Uniunea Europeană la crearea unei asemenea societăți.

În cel de al doilea panel, la care au luat cuvântul Nicolai Oleinik, Președintele Comunității Ucrainenilor din Moldova și Mihail Sidorov, Membru al Consiliului de Coordonare a Comunităților Ruse, s-a discutat despre problema consolidării identității comune în țară. De asemenea, invitații la eveniment au discutat despre cum ar trebui să arate o viziune pozitivă asupra unui stat incluziv în Republica Moldova, care sunt elementele fundamentale pentru o identitate incluzive, dar și despre rolul organizațiilor non-guvernamentale şi a organizațiilor minorităţilor în acest proces.

Cel de al treilea panel de discuții i-a avut ca protagoniști pe E.S. Daniel Ioniţă, Ambasadorul României în Republica Moldova, E.S. Artur Michalski, Ambasadorul Poloniei și E.S. Matyas Szilagyi, Ambasadorul Ungariei la Chișinău, care au vorbit despre experiența statelor europene cu privire la identitatea națională și integrarea minorităților naționale în consolidarea statelor.

Concluziile și recomandările Conferinței au fost făcute în cadrul ultimului panel, la care au luat cuvântul Michael Scanlan, Şeful Misiunii OSCE în Moldova și Vladimir Ţurcan, Preşedintele Comisiei Drepturile Omului şi Relaţii Interetnice a Parlamentului Republicii Moldova. De asemenea, Prof. Dr. Mathias Jopp, Directorul Institutului pentru Politici Europene de la Berlin, a menționat importanța diversității multiculturale în care trăiește R. Moldova, ceea ce accentuează necesitatea identificării unei identități naționale, iar incluziunea și integrarea minorităților ar trebuie să devină un punct cheie în crearea unui stat puternic și prosper.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului „Consolidarea identităţii naționale în Republica Moldova în contextul asocierii cu Uniunea Europeana“, realizat cu susținerea Oficiului Federal pentru Afaceri Externe al Germaniei.

Proiectul „Consolidarea identităţii naționale în Republica Moldova în contextul asocierii cu Uniunea Europeana“ se va derula timp de 10 luni şi are drept obiectiv să contribuie la îmbunătățirea armoniei sociale în Republica Moldova prin promovarea și încurajarea discursului public referitor la identitatea națională, integrarea minorităților și modernizarea Republicii Moldova în procesul de apropiere de Uniunea Europeană. Printre acțiunile planificate se numără dezbateri publice, ateliere de lucru şi cluburi de presă în regiuni precum Bălți, Cahul, şi Comrat. Pe final experții vor veni cu o serie de recomandări privind îmbunătățirea cadrului legal referitor la integrarea minorităților și dezvoltarea identității naționale.

————————————————————————————————————————————————————–

Инклюзивность и интеграция национальных меньшинств должна стать ключевым пунктом в построении сильного и процветающего государства

Берлинский Институт европейских политик (IEP) в сотрудничестве с Институтом европейской политики и реформ (IPRE) и Институтом стратегических инициатив (IPIS) организовали в понедельник, 29 мая текущего года Конференцию «Национальная идентичность и инклюзивное общество в Молдове: Текущие проблемы и общие взгляды».

В первой части Конференции, в которой выступили Его Превосходительство Пиркка Тапиола – глава делегации Европейского союза в Республики Молдова, Вера Петухов – заместитель директора Бюро межэтнических отношений и Паскаль Боннар – эксперт Университета Сент-Этьен во Франции обсуждались вопросы укрепления государства и формирования инклюзивного общества в Молдове, а также общая повестка для государственных властей. В то же время, участники беседы говорили об основных препятствиях, требующих решение в Республике Молдова для построения инклюзивного общества, а также о том, чем может содействовать Европейский союз для создания подобного общества.

Во второй части, в которой выступили Николай Олейник – председатель украинской общины в Молдове и Михаил Сидоров – член Координационного совета русских общин обсуждались вопросы укрепления общей идентичности в стране. Также, гости мероприятия обсуждали то, как должно выглядеть положительное видение инклюзивного государства в Республике Молдова, каковы основополагающие элементы инклюзивной идентичности, а также роль неправительственных организаций и организаций этнокультурных меньшинств в этом процессе.

Главными героями третьей части конференции были Его Превосходительство Даниел Ионицэ – посол Румынии в Республике Молдове, Его Превосходительство Артур Михальский – посол Польши в Республике Молдове и Его Превосходительство Матиаш Силаги – посол Венгрии в Республике Молдове, которые рассказали об опыте европейских стран в вопросах национальной идентичности и интеграции национальных меньшинств в укреплении государства.

Выводы и рекомендации конференции были сделаны в ходе последней части, в которой выступили Майкл Скэнлон – глава Миссии ОБСЕ в Молдове и Владимир Цуркан – председатель комиссии по правам человека и межэтническим отношениям Парламента Республики Молдова. Также, профессор Матиас Йопп – директор Берлинского Института европейской политики отметил важность культурного многообразия, которое присутствует в Республике Молдове, что подчеркивает необходимость выявления национальной идентичности, а также инклюзивность и интеграция меньшинств должна стать ключевым пунктом в создании сильного и процветающего государства.

Мероприятие было организовано в рамках проекта «Укрепление национальной идентичности в Республике Молдова в контексте ассоциации с Европейским союзом», который осуществляется при поддержке Федерального ведомства иностранных дел Германии.

Проект «Укрепление национальной идентичности в Республике Молдова в контексте ассоциации с Европейским союзом», будет осуществляться в течение 10 лет и направлен на содействие повышению уровня социальной гармонии в Республике Молдова путем продвижения и поощрения широкого обсуждения о национальной идентичности, интеграции этнокультурных меньшинств и модернизации Республики Молдова в процессе сближения с Европейским союзом. Среди запланированных акций числятся публичные дискуссии, практические семинары и пресс-клубы в таких регионах, как Бельцы, Кагул и Комрат. В конце эксперты сформулируют ряд рекомендаций по улучшению правовой базы, связанной с интеграцией этнокультурных меньшинств и развитием национальной идентичности.

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept