CERERE DE OFERTE pentru achiziționarea echipamentelor tehnice

17 August 2023

Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) solicită oferte pentru achiziția de echipamente și anume: Lot 1 – Aparate și obiective foto; Lot 2 – accesorii foto/video, carduri de memorie și lumini, Lot 3 – laptop și Lot 4: Echipamente de înregistrare/sunet și telepromter. Detalii privind produsele, denumirea generică, numărul de unități, specificațiile tehnice pentru cele 4 loturi sunt descrise în Termenii de referință disponibili aici.

Condiții pentru participare la concurs:

 • Ofertele se acceptă doar de la companii înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, cu cel puțin 3 ani de activitate și experiență anterioară relevantă;
 • Ofertanții pot transmite oferte pentru unul sau mai multe loturi;
 • Ofertele vor include asigurarea termenilor de garanție și de reparație;
 • Ofertele vor include termenii și condițiile de livrare.

NOTĂ: Termenul limită pentru livrarea echipamentelor  conform cerințelor IPRE este 30 noiembrie 2023.

Oferta de participare la concurs va fi semnată de către persoana autorizată și va include:

I. Oferta tehnică:

 1. Date generale despre ofertant (denumirea, date de contact, site web, portofoliul de clienți și alte date relevante despreofertant);
 2. Copia certificatului de înregistrare/ Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;
 3. Oferta tehnică va include parametrii tehnici ai produselor oferite, termenii de garanție și reparație precum și condițiile de livrare;
 4. Numele persoanei de contact și datele de contact ale acesteia;
 5. În cazul existenței unui conflict de interese, real sau potențial cu Directorul Executiv IPRE, compania se obligă să-ldeclare în baza unei declarații completate în formă liberă.

II. Oferta comercială va include:

 1. referința la numărului Lotului (1-4);
 2. descrierea bunului, numărul unităților și caracteristicile tehnice conform termenilor de referință;
 3. termenul de livrare și termenul de garanție.
 4. prețul unitar și costul total al lotului în MDL cu TVA la cota zero (TVA 0%).

NOTĂ: La determinarea deciziei finale pentru selectarea ofertei, punctajul acumulat pentru oferta tehnică va avea o pondere de 70%, iar pentru oferta financiară de 30%. Punctajul Final = Scor oferta tehnică x 0,70 + scor oferta financiară x 0,30. Oferta care va acumula cel mai înalt punctaj va fi selectată. Doar ofertanții preselectați vor fi contactați

TERMEN LIMITĂ PENTRU TRANSMITEREA OFERTEI:

Oferta de participare va fi expediată prin e-mail la adresa email: [email protected] până la data de 17 septembrie 2023, ora 23.59, pentru unul sau mai multe loturi, prin indicarea numărului lotului/loturilor pentru care se prezintă oferta. Ofertele incomplete sau transmise după termenul indicat mai sus nu vor fi acceptate. Toate ofertele recepționate vor fi procesate cu respectarea strictă a confidențialității datelor furnizate.

Date de contact: Informații suplimentare pot fi obținute de la Victoria Nemerenco, Coordonatoare de program IPRE la adresa email: [email protected].

***

Această cerere de oferte este solicitată în cadrul proiectului „Creșterea gradului de transparență și implicare publică prin consolidarea capacității de comunicare a Parlamentului Republicii Moldova”, implementat de către IPRE cu suportul financiar al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova.

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept