Moldova are nevoie de politici clare și conforme pentru contracararea dezinformării în spațiul online

13 December 2022

Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), în parteneriat cu Institutul pentru Politici Europene de la Berlin (IEP) și Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS), au elaborat un document de politici publice, în care analizează și propune o serie recomandări de politici cu privire la un nou cadru de reglementare pentrucontracararea dezinformării online.

Pe parcursul ultimelor luni, IPRE a organizat o serie de dezbateri de politici publice cu participarea reprezentanților societății civile, membri ai parlamentului, autorități publice, experți naționali și internaționali. Una din concluziile principale ale dezbaterilor este că există un nivel înalt de conștientizare privind necesitatea unui nou cadru clar și conform de reglementare pentru contracararea dezinformării în spațiul on-line care afectează securitatea națională. Pe de altă parte majoritatea actorilor din societatea civilă consideră ca accentul principal trebuie pus pe acțiuni de prevenire a dezinformării prin monitorizarea spațiului online și asigurării unui efort coordonat la nivel național de comunicare strategică.

În acest sens, acest rol ar putea să îl îndeplinească o autoritate publică care să funcționeze după modelul unui Centru de Comunicare Strategică. Această autoritatea ar trebui primordial să fie abilitată cu funcții și instrumente de prevenire a dezinformării, răspuns rapid și comunicare strategică. În același timp, se recomandă instituirea unui mecanism de prevenire și combatere a dezinformării la nivel național printr-o cooperare consolidată cu marele companii tech (ex. META, YouTube, Telegram, etc).

Documentul de politici publice vine cu următoarele recomandări cheie pentru următorii pași în definitivarea politicilor de contractarea a dezinformării în spațiul online:

  • Determinarea exhaustivă a domeniului de competență care urmează a fi acoperit de o eventuală autoritatea publică cu funcții de prevenire a dezinformării și protejării spațiului informațional;
  • Corelarea noilor reglementări normative cu prevederile Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018, în mod special cele inserate prin Legea nr. 143/2018 pentru modificarea Codului serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018, care a avut drept scop contracararea dezinformării în domeniul audiovizual, definind și dezinformarea în acest sens;
  • Prevederea unor mecanisme de sancționare în funcție de gravitatea faptelor, cu un accent pe contracararea activităților de dezinformare orientate împotriva securității naționale, ordinii publice și constituționale. Iar mecanismul de sancționare prevăzut de lege trebuie să includă instrumente de transparență și monitorizare cu garanții solide de prevenire a abuzurilor sau și asigurarea respectării drepturilor omului;
  • Instituirea unei autorități naționale cu rolul primordial de a preveni dezinformarea și securiza spațiul informațional online după modelul unui Centru Național de Comunicarea Strategică.
  • Asigurarea unui buget eficient și a unui sistem de salarizare motivant pentru viitorii angajați ai viitoarei autorități publice care urmează să fie create la nivel național;
  • Guvernul trebuie să determine organul central de specialitate (Minister) responsabil elaborarea politicilor în domeniul mass-media, care să cuprindă prevenirea și combaterea dezinformării;
  • Delimitarea clară a competențelor dintre Guvern, ministere, autoritatea publică competentă în domeniul prevenirii dezinformării și protejării spațiului informațional, precum și alte entități publice;
  • Introducerea unor reglementări privind prevenirea și combaterea dezinformării pe platformele de socializare online, care să prevadă:

i) stabilirea clară în legislația națională cooperare cu autoritățile naționale și responsabilizare a companiilor tech în Republica Moldova în vederea prevenirii dezinformării în mediul online;

ii) desemnarea de către companiile tech a punctelor clare de contact cu autoritățile din Republica Moldova;

iii) angajarea în cadrul companiilor tech a moderatorilor de conținut în limba română și limba rusă care să monitorizeze conținutul în spațiul informațional al republicii Moldova și să prevină activități de dezinformare;

iv) stabilirea obligațiilor de raportare periodică privind activitatea de monitorizare și moderare a activității pe platformele sociale.

Pentru mai multe detalii consultați Documentul de politici publice disponibil în limba română aici și limba Engleză aici.

Prezenta Publicație a fost realizată în cadrul proiectului reformMD, implementat de Institutul pentru Politici Europene din Berlin (IEP) (Institut für Europäische Politik) în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) și Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS), cu susținerea Oficiului Federal pentru Afaceri Externe al Germaniei. Opiniile exprimate în document aparțin autorilor.

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept