ANALIZA FUNCȚIONALĂ A PROCURATURII ANTICORUPȚIE A REPUBLICII MOLDOVA

23 November 2022

Autor: Vitaliy Kasko

REZUMAT

Această analiză funcțională a Procuraturii Anticorupție din Moldova a fost realizată la comanda Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), cu sprijinul financiar al Fundației Soros Moldova (FSM). Cercetările care stau la baza analizei funcționale au explorat situația privind jurisdicția, competențele și limitările PA în legislație și în practică, precum și funcționarea PA, cooperarea și coordonarea acesteia cu alte autorități din competența sa. În acest scop, în conformitate cu termenii săi de referință, cercetarea a acoperit, inter alia, următoarele aspecte:

  • jurisdicția PA în ceea ce privește cazurile de corupție și de mare corupție (atât în ceea ce privește propria investigație, cât și supravegherea cazurilor investigate de CNA), garanții împotriva scoaterii cazurilor de sub jurisdicția PA, reguli de repartizare și realocare a cazurilor în cadrul PA;
  • competențele și limitările PA în ceea ce privește investigarea și urmărirea penală a cazurilor de mare corupție (inclusiv, dar fără a se limita la, capacitățile de a desfășura activități analitice, de a aplica sechestrul (arestarea) bunurilor și alte măsuri provizorii, de a desfășura acțiuni de investigare (obișnuite și secrete), de a aplica instrumente de negociere a acordurilor de recunoaștere a vinovăției și răspunderea persoanelor juridice, capacități de protecție a martorilor și a avertizorilor de integritate, precum și de prezentare a cazurilor de corupție în cadrul procedurilor judiciare;
  • structura organizațională, resursele umane, financiare și tehnice;
  • răspunderea disciplinară și demiterea procurorilor PA, dreptul de a contesta instrucțiunile primite de la superiori;
  • planificarea, definirea priorităților și asigurarea resurselor în investigarea penală și urmărirea penală a cazurilor de corupție, care se ocupă de diferite tipologii de cazuri (marea corupție, cu dimensiune internațională și, mai ales, internă, corupție la nivel scăzut, cazuri asociate cu corupția);
  • depistarea corupției de către procurorii PA;
  • cooperarea și coordonarea cu alte autorități naționale (CNA, ARBI, PG, CNA (SPCSB), SFS, SV, MAI, ANI, MJ, Banca Națională etc.);
  • recuperarea bunurilor provenite din corupție și spălare de bani de către procurorii PA;
  • cooperarea internațională (cooperarea polițienească între polițiști și MLA, extrădarea, instrumente moderne în cadrul MLA);
  • indicatori de performanță și statistici, relații publice/ comunicare (publică și internă), consolidarea capacităților etc.

Constatările analizei funcționale sunt prezentate în două secțiuni, care analizează separat jurisdicția, competențele și limitările PA (secțiunea I), funcționarea PA și cooperarea cu alți actori (secțiunea II). Cercetarea confirmă, în general, că, în pofida progreselor substanțiale înregistrate de Moldova în eforturile sale de combatere a corupției, rămân multe lacune și inadvertențe semnificative care trebuie abordate atât din punct de vedere legislativ, cât și în practică, pentru a atinge obiectivul de combatere eficientă a marii corupții în țară. În special, s-a stabilit că mandatul PA este prea larg și depășește corupția și infracțiunile asociate cu corupția, nemaivorbind de marea corupție, că există probleme privind volumul de lucru, organizarea, stabilirea priorităților și planificarea activității sale. PA nu are suficientă independență în cadrul sistemului procuraturii și nici nu dispune de suficiente resurse organizaționale, financiare, umane, tehnice și de altă natură pentru a asigura funcționarea eficientă a acestei instituții. În plus, nici măcar acele prevederi minim necesare care au fost stabilite în Legea cu privire la procuraturile specializate (nr. 159) încă din 2016 nu au fost în mare parte implementate până în prezent (peste 6 ani). Constatările AF au stat la baza recomandărilor, care sunt prezentate în încheierea secțiunii III a prezentei analize funcționale (Foaia de parcurs pentru creșterea eficienței Procuraturii Anticorupție – recomandări- cheie). Pentru o mai mare comoditate, recomandările-cheie ale analizei funcționale sunt împărțite în secțiuni și în intervale de timp sugerate pentru punerea lor în aplicare – pe termen scurt (până la 6 luni), pe termen mediu (6-24 luni) și pe termen lung (peste 3 ani). Separat trebuie remarcat faptul că recomandările formulate sunt destul de detaliate și practice, dar numai implementarea lor completă și exactă poate, în opinia autorului, să schimbe radical situația și să asigure activitatea eficientă a PA în combaterea marii corupții în Moldova.

Această publicație a fost elaborată în cadrul proiectului „Asigurarea unui sistem de justiție integru, eficient și independent în Republica Moldova” implementat de Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) cu susținerea Fundației Soros Moldova, precum și proiectul „Creșterea rolului centrelor de cercetare în sprijinirea efortului național de integrare europeană a Republicii Moldova #ThinkTanks4EUMembership” cu sprijinul Fundației pentru o Societate Deschisă (OSF). Punctele de vedere exprimate în aceastăpublicație aparțin exclusiv autorului.

Fullscreen Mode
Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept