Școala de Administrare Publică pentru tinerii din grupurile etnice minoritare

1 October 2022

Termenul de implementare: octombrie 2022 – septembrie 2023

Institutul pentru Politici și Reforme Europene, în parteneriat cu Oficiul Înaltului Comisar pentru Minoritățile Naționale al OSCE și cu suportul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos, urmează să implementeze Școala de Administrare Publică pentru tinerii din grupurile etnice minoritare din Republica Moldova. Acest efort a fost conceput pentru a consolida angajamentul civic și implicarea în viața publică a tinerilor din grupurile etnice minoritare din țară.

Conform prevederilor stabilite în cadrul directivelor de la Ljubljana privind Integrarea Societăților Diverse, integrarea este un proces dinamic de interacțiune reciprocă cu mai mulți actori, care facilitează participarea eficientă a tuturor membrilor unei societăți diverse la viața economică, politică, socială și culturală, și promovează un sentiment de apartenență comună și incluzivă la nivel național și local. Pentru a sprijini procesul de integrare, statele ar trebui să adopte politici care vizează crearea unei societăți în care diversitatea este respectată și în care fiecare contribuie la construirea și menținerea unei identități civice comune și incluzive. În acest sens, se asigură șanse egale pentru toți de a contribui la aceste politici și de a beneficia de ele. Conform rezultatelor Etnobarometrului 2020, un număr mare de tineri, ce aparțin grupurilor etnice minoritare din Moldova, declară că întâmpină obstacole în angajarea în funcții publice. Chiar dacă unii dintre reprezentanții minorităților au exprimat un nivel relativ ridicat de dorință de a lucra la toate nivelurile instituțiilor de stat, există totuși un procent mare de persoane (aproape fiecare a doua persoană) din majoritatea grupurilor etnice (cu excepția bulgarilor și găgăuzilor) care consideră că există multe obstacole în calea angajării în serviciul public.

Strategia de consolidare a relațiilor interetnice în Republica Moldova pentru anii 2017-2027, conține obiective care vizează încurajarea participării în viața publică a persoanelor aparținând minorităților naționale, în special a tinerilor, precum și promovarea respectării principiului egalității între femei și bărbați. Realizarea acestui proiect se aliniază cu strategia sus menționată, astfel, rezultatele preconizate în cadrul proiectului vor fi: organizarea unei (1) Școli de Administrare Publică, care va oferi participanților o pregătire inițială înainte de a beneficia de o (2) poziție de stagiu remunerat în cadrul unei autorități publice centrale. Prin intermediul programului de instruire, beneficiarii proiectului vor obține cunoștințele și instrumentele necesare în vederea creșterii angajamentului civic și a interesului pentru serviciul public. În cadrul primei etape a proiectului, beneficiarii vor participa la 3 module de training și vor avea vizite la diverse instituții publice, iar în cea de-a doua etapă, 5 dintre ei vor avea ocazia să efectueze un stagiu de practică plătit în cadrul unei instituții publice. Bursele pentru stagiile de practică vor fi acoperite din bugetul proiectului curent.

Obiectivele proiectului

Obiectivul general al proiectului este informarea tinerilor ce aparțin grupurilor etnice minoritare despre sistemul public și procesul de implementare a politicilor publice, pentru a încuraja angajamentul civic, participarea la viața publică și interesul pentru serviciul public. Pentru atingerea acestui scop, proiectul va avea următoarele obiective specifice:

– OS1: Creșterea nivelului de pregătire a 25 de tineri, reprezentanți ai minorităților etnice naționale, cu privire la sistemul politic și administrația publică din Republica Moldova;

– OS2: Abilitarea tinerilor din grupurile minoritare, inclusiv a femeilor, cu aptitudini practice în domeniul serviciului public, dezvoltării comunitare, managementului diversității și participării la procesele decizionale;

– OS3: Integrarea a 5 reprezentanți ai grupurilor etnice minoritare în cadrul autorităților publice centrale pentru a beneficia de stagii de practică plătite.

Activitățile proiectului

Următoarele activități vor fi implementate în perioada octombrie 2022 – septembrie 2023:

  • Atelierul introductiv pentru a coordona activitățile proiectului pe intern, dar și pe extern cu actorii cheie ai proiectului, pentru a stabili modul de cooperare și pentru a asigura un grad înalt de sinergie cu alte proiecte. Modalitățile de cooperare pot include facilitarea vizitelor de grup, oferirea de stagii de practică sau invitarea unor vorbitori în cadrul programului de formare.
  • Dezvoltarea programului de training de către experții IPRE, în consultare cu partenerii care vor supraveghea programul de studii. Ministerul Educației și Cercetării, Oficiul Înaltului Comisar pentru Minoritățile Naționale al OSCE și Agenția pentru Relații Interetnice, împreună cu IPRE, vor colabora la furnizarea unui program de instruire incluziv pentru beneficiarii proiectului.
  • Selectarea a 25 de tineri, reprezentanți ai minorităților etnice naționale, în baza unui concurs public.
  • Organizarea Școlii de Administrare Publică care va fi compusă din 3 module de instruire și vizite la autoritățile publice centrale.
  • Evaluarea și selectarea a 5 candidați calificați pentru un stagiu de practică plătit. Stagiile vor avea o durată de 3 luni și vor oferi candidaților posibilitatea de aplica cunoștințele dobândite în cadrul Școlii de Administrare Publică și de a lucra împreună cu funcționarii publici din autoritățile publice centrale.
Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept