OPINIE IPRE privind proiectul de lege cu privire la Curtea Supremă de Justiție

8 septembrie 2022

La 22 august 2022 Ministerul Justiției (MJ) a publicat proiectul de lege cu privire la Curtea Supremă de Justiție. Prin acest document MJ își propune să reformeze structura, componența, modul de organizare și competențele Curții Supreme de Justiție (CSJ), precum și să evalueze în mod extraordinar toți judecătorii acestei instituții pe criteriile integrității etice, financiare și profesionalismului.

În documentele justificative ale proiectului de lege, MJ evidențiază motivele ce au determinat necesitatea acestei reforme: (1) suspiciuni rezonabile privind lipsa de integritate a unor judecători care au fost promovați la CSJ, (2) lipsa unei practici uniforme și stabile care să inspire încredere în sistemul judecătoresc și (3) lipsa unor măsuri potrivite a organelor de autoadministrare, precum ar fi Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), față de judecătorii despre care existau dovezi că au comis abuzuri sau acte de corupție.

În acest context, membrii Grupului de Experți în Domeniul Justiției (GEJ) din cadrul Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) au elaborat o OPINIE privind proiectul de lege în cauză..  Autorii  opiniei consideră că argumentele prezentate justifică intervenția propusă, or necesitatea unei reforme profunde a sectorului justiției a fost stabilită într-o multitudine de studii, rapoarte, opinii, apeluri și documente naționale și internaționale care au pus în discuție subiectul corupției, lipsei de independență și ineficiență a sectorului justiției în Republica Moldova.

Totodată, în scopul îmbunătățirii proiectului de lege GEJ propune  următoarele recomandări:

  • Pentru respectarea principiului inamovibilității judecătorilor în procesul de reorganizare a CSJ, autoritățile trebuie să se asigure că procesul prin care judecătorii vor fi evaluați și după caz, sancționați disciplinar, este unul corect, obiectiv și că acesta corespunde Constituției și bunelor practici internaționale;
  • Se propune un mecanism alternativ de formare a completului de judecată care va examina deciziile CSM în cadrul procesorului de evaluare extraordinară a judecătorilor CSJ. Completul va fi format din 3 membri, doi judecători din instanțele inferioare și un non-judecător care să corespundă criteriilor de promovare la CSJ prevăzute de proiectul de lege. Membrii completului vor fi aleși în urma unui concurs public desfășurat de CSM cu suportul Comisiei de evaluare (de „pre-vetting”). Mai multe detalii a se vedea în textul opiniei;
  • Completarea textului din art. 7 alin. (1) din proiectul de lege cu „cel mult 7, dar nu mai puțin de 5”, sau renunțarea la formulările de „cel mult” și „cel puțin” și stabilirea unui număr fix de judecători de fiecare categorie. Acest lucru va asigura că cel puțin o parte din judecătorii CSJ sunt aleși din rândul altor profesii juridice;
  • Clarificarea dacă Colegiul de evaluare a performanțelor judecătorilor emite o hotărâre proprie în urma evaluării extraordinare a profesionalismului judecătorilor CSJ, sau dacă aceasta efectuează evaluarea și doar prezintă constatările în formă de raport pentru CSM;
  • Se recomandă Guvernului menținerea pe termen lung a obiectivului de acordare a mai multor competențe Plenului CSJ, însă obiectivul respectiv urmează a fi realizat  într-un mod treptat. Pot fi menținute competențele Plenului CSJ ce țin de adoptarea regulamentului CSJ și formarea completelor de judecată, însă se propune  ca desemnarea Președintelui CSJ să nu fie ținută de o decizie a Plenului CSJ.

Pentru mai multe detalii consultați Opinia aici.

Această publicație a fost elaborată în cadrul proiectului „Asigurarea unui sistem de justiție integru, eficient și independent în Republica Moldova”, susținut financiar de Fundația Soros Moldova. Opiniile exprimate în lucrare aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția Fundației Soros Moldova.

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept