RAPORT INDEPENDENT DE EVALUARE A CANDIDAȚILOR LA FUNCȚIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL SUPERIOR AL PROCURORILOR

16 August 2022

Autori: Ecaterina Popșoi, Adrian Ermurachi, Constantin Copăceanu

Sumar Executiv

În vederea asigurării integrității membrilor organelor de autoadministrare ale procurorilor și judecătorilor, precum și a membrilor organelor specializate din subordinea acestora, dar și pentru creșterea gradului de încredere a societății în sistemul justiției, a fost adoptată Legea nr. 26/2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale procurorilor și judecătorilor. Legea în cauză prevede desfășurarea unei proceduri unice de evaluare a integrității financiare și etice a candidaților înscriși la concursul pentru funcția de membru în Consiliul Superior al Procurorilor, în Consiliul Superior al Magistraturii și în colegiile specializate din subordinea acestora (procedura de pre-vetting). Potrivit Legii menționate supra, integritatea candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale procurorilor și judecătorilor urmează̆ a fi evaluată de o comisie independentă de evaluare, compusă din șase membri, dintre care trei membri naționali și trei membri internaționali, sprijiniți în efortul lor de un secretariat, compus din experți în colectare și analiză de date.

Comisia de evaluare (CE) și-a început activitatea la 12 aprilie 2022, iar procesul de evaluare propriu-zis a candidaților a demarat la mijlocul lunii iulie 2022, luarea deciziilor finale de către CE în raport cu candidații supuși evaluării fiind preconizată în a doua jumătate a lunii septembrie anul curent.

Pentru a sprijini eforturile de evaluare întreprinse de către Comisia de evaluare, dar și pentru informarea publicului larg cu privire la gradul de integritate al candidaților înscriși în concursul pentru funcția de membru în CSP și în CSM, Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) și-a propus elaborarea a două rapoarte independente de evaluare a integrității candidaților în cauză. Primul raport independent de evaluare, care vizează̆ integritatea candidaților la funcția de membru în CSM, a fost publicat de IPRE la începutul lunii iulie 2022.

Prin prezentul Raport de evaluare se urmărește analizarea integrității financiare și etice a 8 din 17 candidați la funcția de membru în CSP, selectați în urma unei analize inițiale a informațiilor disponibile public cu privire la: durata activității candidatului în cadrul sistemului, cauzele de rezonantă̆ gestionate de către candidat, articolele din presă cu privire la integritatea acestuia etc.

În urma analizei desfășurate, au fost constatate un șir de erori și omisiuni la completarea declarațiilor de avere de către majoritatea subiecților evaluați. Cele mai frecvente constatări țin de:

  • înregistrarea veniturilor sau dobândirea bunurilor prin donații de la persoane fizice sau la evenimente de familii (5 subiecți);
  • nedeclararea provenienței bunurilor mobile/imobile (3 subiecți);
  • erori la indicarea titularului efectiv al bunurilor mobile/imobile (2 subiecți);
  • contractarea unor împrumuturi considerabile de la persoane fizice cu rata dobânzii de 0 % (2 subiecți).

Raportul independent de evaluare a fost elaborat în perioada iunie-august 2022. În procesul de elaborare a Raportului au fost colectate și analizate date exclusiv din surse disponibile publicului larg (declarațiile de avere și interese personale; hotărâri emise de CSP, Colegiul de evaluare a performanțelor procurorilor, Colegiul de disciplină și etică din subordinea CSP, date furnizate de Procuratura Generală; procese-verbale și acte de constatare ale ANI).

Raportul în cauză nu reprezintă̆ o investigație, ci este o analiză independentă a informațiilor disponibile public, realizată de către experții IPRE în baza metodologiei descrisă în raport.

Această publicație a fost elaborată în cadrul proiectului „Asigurarea unui sistem de justiție integru, eficient și independent în Republica Moldova”, susținut financiar de Fundația Soros Moldova. Opiniile exprimate în lucrare aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția Fundației Soros Moldova.

Fullscreen Mode
Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept