RAPORT INDEPENDENT DE EVALUARE A CANDIDAȚILOR LA FUNCȚIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL SUPERIOR A LMAGISTRATURII

18 iulie 2022

Autori: Ecaterina Popșoi, Adrian Ermurachi, Constantin Copăceanu

SUMAR EXECUTIV

În vederea asigurării integrității membrilor organelor de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor, precum și a membrilor organelor specializate din subordinea acestora, dar și pentru creșterea gradului de încredere a societății în sistemul justiției, a fost adoptată Legea nr. 26/2022 privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor. Legea în cauză prevede desfășurarea unei proceduri unice de evaluare a integrității financiare și etice a candidaților înscriși în concursul pentru funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor și colegiile specializate din subordinea acestora (procedura de pre-vetting). Potrivit Legii menționate supra, integritatea candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor urmează a fi evaluată de o comisie de evaluare, compusă din șase membri, dintre care trei membri naționali și trei membri internaționali, sprijiniți în efortul lor de un secretariat, compus din experți în colectare și analiză de date, economiști.

Comisia de Evaluare (CE) și-a început activitatea la 12 aprilie 2022, iar procesul de evaluare propriu-zis a candidaților va demara la mijlocul lunii iulie 2022, cu luarea deciziilor finale de către CE în raport cu candidații supuși evaluării în a doua jumătate a lunii septembrie anul curent.

În vederea sprijinirii eforturilor de evaluare întreprinse de către Comisia de Evaluare, dar și pentru informarea publicului larg cu privire la gradul de integritate al candidaților înscriși în concursul pentru funcția de membru în CSM și CSP, Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) și-a propus elaborarea a două rapoarte independente de evaluare a integrității candidaților în cauză. Astfel, prin prezentul Raport de evaluare se urmărește analizarea integrității financiare și etice a 12 din 28 de candidați la funcția de membru în CSM, selectați în urma unei analize inițiale a informațiilor disponibile public cu privire la: durata activității candidatului în cadrul sistemului, cauzele de rezonanță gestionate de către candidat, articolele din presă cu privire la integritatea acestuia etc. În curând, IPRE va publica și un raport de evaluare cu privire la integritatea a opt candidați pentru funcția de membru în CSP, preselectați în baza acelorași criterii.

În urma analizei desfășurate, au fost constatate un șir de erori și omisiuni la completarea declarațiilor de avere de către majoritatea subiecților evaluați, precum și existența unei diferențe dintre venituri și cheltuieli în cazul a trei subiecți. Cele mai frecvente constatări țin de înregistrarea bunurilor mo- bile/imobile pe alte persoane decât subiectul (11 subiecți); omiterea decla- rării bunurilor mobile/imobile pentru o perioadă îndelungată (8 subiecți); omiterea declarării veniturilor din înstrăinarea bunurilor mobile/imobile (3 subiecți); înregistrarea veniturilor sau dobândirea bunurilor prin donații de la persoane fizice (3 subiecți); dubla declarare a bunurilor (2 subiecți).

Raportul independent de evaluare a fost elaborat în perioada mai-iulie 2022. În procesul de elaborare a Raportului au fost colectate și analizate date exclusiv din surse disponibile publicului larg (declarațiile de avere și interese personale; hotărâri emise de CSM, Colegiul de Evaluare a Performanțelor Judecătorilor, Colegiul Disciplinar, Inspecția Judiciară; rapoartele de activitate ale CEP, CD, IJ, procesele-verbale și actele de constatare ale ANI).

Raportul în cauză nu reprezintă o investigație, ci este o analiză independentă a informațiilor disponibile public.

Această publicație a fost elaborată în cadrul proiectului „Asigurarea unui sistem de justiție integru, eficient și independent în Republica Moldova”, susținut financiar de Fundația Soros Moldova. Opiniile exprimate în lucrare aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția Fundației Soros Moldova.

 

Fullscreen Mode

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept