Studiu de politici publice: PRO Incluziune digitală astăzi pentru cetățenii digitali de mâine

31 May 2022

Autor: Alina Bărbuță, bursiera programului „Politici Publice pentru Dezvoltare”

Având în vedere impactul transformării digitale asupra sistemului de educație și formare, precum și așteptărilesocietății privind reconfigurarea digitală a educației, includerea în agenda publică a problematicii incluziunii digitale a tuturor elevilor reprezintă o nevoie actuală. Echitatea, Egalitatea și Sustenabilitatea în educație reprezintă pilonii fundamentali atunci când ne referim la elaborarea unor politici publice în aria educațională.

Abordarea  și  includerea  în  agenda  publică  a    problematicii  inegalităților  digitale  în  educație necesită o perspectivă integrată, alături de toate aspectele digitalizării serviciilor publice. Un caracter integrat a normelor legale poate constitui o pârghie în asigurarea egalităților de șanse a tuturor elevilor. O astfel de viziune, protejeazăsocietatea de o creștere considerabilă a ratei șomajului în următorii  ani  și  asigură conexiunea între resursa umanăși cerințele de  pe piața muncii.

Posibile acțiuni:

  • Asigurarea de oportunități gratuite, adecvate și flexibile de formarepentru cadrele didactice, în vederea  consolidării  cunoștințelor  și competențelor  de  predare  în sistem on-line sau
  • Elaborarea unui „Profil Digital” al absolventului ciclului general de învățămân
  • Preluarea și adoptarea Standardelor europene de competențe digitale – DigComp la toate nivelurile: cetățeni,cadre didactice și instituții de învățămân
  • Realizarea de  instrumente  educaționale  digitale  deschise,  încurajarea  inovării  pentru adaptarea unorsoluții educaționale creative, interactive, centrate pe elev.
  • Crearea unui grup de lucru focalizat pe inegalitățile digitale și care să monitorizeze permanent situația elevilorvulnerabili și asigurarea, în colaborare cu serviciile de asistență socială, a tuturor măsurilor de sprijin necesare pentru accesul neîntrerupt al acestora la o educație de calitate.

Recomandările cuprinse în acest studiu au fost redactate pornind de la o perspectivă integrativă cerecunoaște importanța alfabetizării digitale în dreptul tuturor actorilor implicați în procesul  educațional.  Printre recomandări  evidențiem:  orientarea  învăţământului  general  spre asumarea responsabilității dezvoltării și creșteriiîn rândul elevilor a unui nivel de competențe digitale într-o modalitatea sistematizată și inclusă în demersulpedagogic; necesitatea trecerii de la utilizarea alternativă a TIC în educație la  o formă activă, fiind una evidentă șidirect legată de asigurarea și respectarea dreptului copilului la o educație sustenabilă și de calitate; îmbunătățirea infrastructurii digitale pentru reducerea decalajelor de conectivitate.

Acest studiu de politici publice a fost elaborat de către autor în anul 2022 în cadrul proiectului „Politici publice pentru dezvoltare – #PoliticiPentruDezvoltare”, implementat de Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), în cooperare și cu susținerea financiară a Fundației Soros Moldova. Opiniile exprimate în acest studiu de politici publice aparțin în exclusivitate autorului și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Soros Moldova.

Fullscreen Mode
Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept