Termen extins: ANUNȚ – Concurs pentru 6 poziții vacante în cadrul Programului de #StagiuIPRE 2022 „Be the Change – schimbarea începe cu tine”

16 mai 2022

#StagiuIPRE

Termen limită pentru completarea formularuluionline sau depunerea dosarelor: 27 mai 2022, ora 23.00 CET (termen extins)

————–

Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), în parteneriat și cu sprijinul oferit de Fundația Hanns Seidel, anunță concursul pentru selecția participanților(telor) în cadrul programului de #StagiuIPRE2022 „Be the change! – Schimbarea începe cu tine!”.

Scopul programului este de a contribui la îmbunătățirea cunoștințelor tinerilor cercetători din Republica Moldova prin activități practice și cercetare în domeniul integrării europene, securității, bunei guvernări și statului de drept.

Concursul este deschis pentru studenții din cadrul programelor de licență, afați în ultimul an de studii, masteranzi, precum și absolvenți a Universtităților din Republica Moldova, interesaţi de domeniul relațiilor internaționale, afacerilor europene, buna guvernare și statul de drept. Sunt de asemenea încurajați să depună dosarele stundeții din Universitățile de la Comrat, Cahul și Bălți.

Concursul este deschis pentru 6 poziții vacante:

 • Stagiar(ă) în cadrul Programului Afaceri Externe și Integrare Europeană
 • Stagiar(ă) în cadrul Programului Buna Guvernare și statul de drept

Sarcini și responsabilități ale stagiarului(ei):

 1. va beneficia de un program de instruire inițială, care va include două module în domeniul politicilor publice și metodologia cercetării, precum și a scrierii opiniilor, care vor cuprinde atât sesiuni teoretice, cât și practice între module;
 2. va beneficia de un program de mentorat oferit de IPRE;
 3. va participa în cadrul activităților IPRE de cercetare, elaborare și promovare a opiniilor de blog, pe subiecte legate de domeniul integrării europene, securității, bunei guvernări și statului de drept;
 4. va organiza evenimente publice pe subiecte de interes, ateliere de lucru cu prezență fizică sau online;
 5. va asista ofițerul de comunicare în pregătirea și realizarea activităților de vizibilitate și comunicare ale IPRE, inclusiv la pregătirea comunicatelor de presă;

Programului din anul 2022 va avea două cicluri de stagiu:

 • Ciclul I: 1 iunie – 15 august 2022 (3 stagiari);
 • Ciclul II: 1 septembrie – 15 noiembrie 2022 (3 stagiari).

Candidații pot depune dosarul pentru unul sau mai multe cicluri de stagiu.

Programul de lucru și remunerea: Stagiarii(ele) vor putea opta pentru un program zilnic de lucru plin (full-time) sau de jumătate de zi (part-time). Stagiarii(ele) selectați(te) vor putea fi remunerați(te) pentru activitățile realizate în cadrul programului de stagiu în dependență de timpul, volumul și calitatea livrabililor oferite.

Calificări necesare ale candidaților:

 • Abilități de analiză și prezentare publică;
 • Experiență în organizarea evenimentelor publice va reprezenta un avantaj;
 • Cunoașterea Microsoft Office (word, excel, power point, outlook);
 • Cunoașterea limbii române
 • Cunoașterea limbii engleze va reprezenta un avantaj;
 • Abilități de comunicare interpersonală, aptitudini de lucru în echipă și respectarea termenilor limită stabiliți.

Condițiile de eligibilitate:

 • Cetățenia Republicii Moldova;
 • Vârsta 18-35 ani la momentul participării în unul din cele 2 cicluri de stagiu;
 • Studenți în anul III în cadrul programelor de licență, masteranzi și absolvenți a facultăților de relații internaționale, drept, științe politice, administrare publică, jurnalism, etc.;
 • Rezultate academice foarte bune, confirmate prin extras a transcriptului notelor din partea universității (copie scanată sau generată online);

Prezentarea dosarelor și termenul limită:

Candidații(tele) interesați(te) vor îndeplini formularul online disponibil aici, până la data de 27 mai 2022, ora 23:00. Dosarul online va include următoarele documente:

 1. Scrisoare de intenție, care să includă: (a) motivația candidatului și (b) 1-3 subiecte de interes a candidatului pentru cercetare cu descrierea pe scurt a problemei identificate (volum acceptat: 300-500 de cuvinte);
 2. Curriculum Vitae în limba română sau engleză (maxim 2 pagini);
 3. Copia extrasului/transcriptului notelor pentru ultimul an de studii, sau certificatul de licență/masterat;
 4. Numele Prenumele, funcția și datele de contact (email și nr. de telefon) a 2 persoane de referință.

Etapele concursului:

Doar formularul completat online în termenul limită stabilit va fi evaluat de Comisia de Selecție. Candidații preselectați după analiza dosarelor vor fi invitați la interviu (în regim on-line) până la data de 3 iunie 2022. Rezultatele concursului pentru selecția celor 6 stagiari(e) vor fi anunțate până la 10 iunie 2022 pe pagina www.ipre.md.

*NOTĂ cu privire la folosirea datelor cu caracter personal:

Folosirea și prelucrarea datelor cu caracter personal de către IPRE se va face exclusiv în scopul evaluării candidaților pentru poziția vacantă în cadrul programului de stagiu IPRE pentru anul 2022. Drepturile subiectului datelor cu caracter personal, dreptul la acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor sunt reglementate de Legea privind protecția datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011 disponibilă aici. IPRE va trata transmiterea tuturor datelor cu caracter personal drept acord din partea candidaților la stocarea și prelucrarea lor. Candidații care vor îndeplini formularul de aplicare vor avea opțiunea de a confirma consimțământul. IPRE va respecta confidențialitatea datelor cu caracter personal prezentate de către candidați.

Descarcă Termenii de referință aici.


Конкурс по отбору стажеров в рамках программы «Be the change – перемены начинаются с тебя» на 2022 год

Институт европейской политики и реформ (IPRE) в партнерстве и при поддержке Фонда Ханнса Зайделя объявляет конкурс по отбору стажеров в рамках программы «Be the change – перемены начинаются с тебя» на 2022 год.

Цель программы – способствовать повышению уровня компетентности и знаний среди сообщества молодых исследователей и практиков в неправительственном секторе путем разработки, продвижения и мониторинга государственной политики в области европейской интеграции, безопасности, надлежащего управления и верховенства закона.

В конкурсе могут принять участие студенты последних курсов по программе лицензиата и магистратуры университетов Республики Молдова, интересующиеся такими вопросами, как международные отношения, европейские дела, безопасность, надлежащее управление и правовое государство, которые желают участвовать в исследованиях, разработке и продвижении государственной политики в заявленных областях.

В рамках конкурса выделено 6 вакантных мест, включая 2 места для соискателей из АТО Гагаузия. Стажировка будет частично оплачиваться. Оплата за работу в качестве стажера будет производиться в зависимости от времени, объема и качества результатов работы.

Во время стажировки участники примут участие в следующих видах деятельности:

 • 6 отобранных участников пройдут начальную программу обучения, которая будет включать два модуля в области государственной политики и методологии исследований, а также публицистики, включая как теоретические, так и практические занятия между модулями;
 • участие в деятельности по организации семинаров по темам, связанным с европейской интеграцией, безопасностью, надлежащим управлением и правовым государством;
 • участие в исследовательской деятельности и деятельности по формированию общественного мнения в рабочем блоге по темам, связанным с европейской интеграцией, безопасностью, надлежащим управлением и правовым государством. Мнения будут представлены во время семинаров и опубликованы на сайте – ipre.md;
 • оказание материально-технической поддержки в подготовке и организации мероприятий, диалогов по вопросам государственной политики и неформальных диалогов, организуемых IPRE;
 • участие в подготовке отчетов и информационных бюллетеней о деятельности и мероприятиях, организованных IPRE;
 • содействие сотруднику по связям с общественностью в подготовке и проведении мероприятий по привлечению внимания к деятельности IPRE, включая подготовку пресс-релизов;
 • совместная работа с наставником, руководителями проектов, экспертами, сотрудником по связям с общественностью, директором и заместителями директора IPRE.

Циклы стажировки:

 1. 1 июня – 31 августа 2022 года;
 2. 1 сентября – 31 ноября 2022 года.

Требования к квалификации кандидатов:

 • Аналитические навыки и навыки публичных выступлений;
 • Опыт организации общественных мероприятий;
 • Знание Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook);
 • Знание румынского языка. Знание русского языка является преимуществом;
 • Продвинутое знание английского языка (разговорный, письменный и аналитический);
 • Навыки межличностного общения, умение работать в команде и соблюдать установленные сроки.

Условия допуска к участию:

 • Гражданство Республики Молдова;
 • Минимальный возраст 18 лет на момент участия в одном из 4 циклов стажировки;
 • Студенты третьего курса лицензиата и магистранты первого и второго года обучения на факультетах международных отношений, права, политологии, государственного управления и журналистики;
 • Очень хорошая академическая успеваемость, подтвержденная выпиской/заверенной копией справки об академической успеваемости из университета (сканированная копия);
 • Наличие рекомендательного письма, подписанного преподавателем/лектором факультета (кафедры), на котором обучается кандидат (сканированная копия).
 • Подача заявки в установленный срок:

Заинтересованные кандидаты должны заполнить онлайн-форму*, доступную здесь, ИЛИ подать заявку в электронном виде по адресу [email protected] до 27 мая 2022 года, 23:00 CET, указав в теме письма «Стажировка IPRE». Заявка должна содержать следующие документы:

 • Письмо о намерениях (не более 200 слов);
 • Резюме (CV) (не более 2 страниц);
 • Копия выписки/справки об академической успеваемости за последний год обучения;
 • Рекомендательное письмо, подписанное преподавателем/лектором факультета;

*ПРИМЕЧАНИЕ: Если кандидаты заполнили все разделы онлайн-формы, отправлять заявку по электронной почте не обязательно. Достаточно заполнить и окончательно оформить форму.

Этапы конкурса

Рассматриваться будут только формы, заполненные онлайн, или полностью оформленные заявки, полученные в установленный срок. Кандидаты, предварительно отобранные после рассмотрения заявок, будут приглашены на собеседование (онлайн) до 7 апреля 2021 года. Окончательные результаты конкурса будут отправлены участникам по электронной почте.

Персональные данные:

Использование и обработка персональных данных IPRE будет осуществляться исключительно с целью оценки кандидатов на вакантное место в программе стажировки IPRE на 2022 год. Права субъекта персональных данных, право доступа к данным, право вмешательства в отношении данных регулируются Законом «О защите персональных данных» № 133 от 08.07.2011, с которым можно ознакомиться здесь. IPRE будет рассматривать передачу всех персональных данных как согласие кандидатов на их хранение и обработку. Кандидаты, заполнившие форму заявки, имеют возможность подтвердить свое согласие. IPRE соблюдает конфиденциальность персональных данных, предоставленных кандидатами.

Скачать Общие требования можно здесь.

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept