PROIECTUL: Asigurarea unui sistem de justiție integru, eficient și independent în Republica Moldova

1 April 2022

Durata: 1 aprilie 202230 noiembrie 2023

Scopul: Consolidarea integrității, eficienței și independenței  sistemului de justiție  din Republica Moldova.

Obiectivele: 

 1. Monitorizarea și susținerea procesului de implementare consecventă a politicilor de reformă în sectorul justiției;
 2. Sprijinirea mecanismului de evaluare extraordinară a actorilor din justiție (pre-vetting și vetting) în cooperare cu partenerii internaționali de dezvoltare;
 3. Dezvoltarea politicilor destinate creșterii eficienței urmării penale în cazurile de corupție de nivel înalt și canalizarea mai bună a eforturilor cu suportul partenerilor de dezvoltare.

Acțiunile planificate:

 • Monitorizarea și susținerea procesului de implementare consecventă a politicilor de reformă în sectorul justiției:
  • Elaborarea Raportului Alternativ privind implementarea Strategiei privind asigurarea independenței și integrității în sectorul justiției;
  • Organizarea evenimentului public de prezentare a raportului alternativ privind implementarea Strategiei privind asigurarea independenței și integrității în sectorul justiției;
  • Elaborarea a cel puțin 4 opinii juridice/analize cu privire la evenimentele, inițiativele, propunerile de politici publice în sectorul justiției în conformitate cu prioritățile Strategiei;
  • Elaborarea a 4 materiale video, 4 infografice și participarea sau oferirea interviurilor în cadrul a cel puțin 4 emisiuni TV, radio, online în mass-media;
 • Sprijinirea mecanismului de evaluare extraordinară a actorilor din justiție (pre-vetting și vetting) în cooperare cu partenerii internaționali de dezvoltare:
  • Elaborarea a 4 rapoarte independente de verificare a integrității și stilului de viață a persoanelor evaluate;
  • Contractarea experților/analiștilor care vor contribui la elaborarea rapoartelor de verificare a integrității și stilului de viață al judecătorilor și procurilor, la solicitarea directă a Ministerului Justiției, Secretariatului Comisiei de evaluare extraordinară a judecătorilor și procurorilor (vetting) după crearea acestuia;
  • Organizarea unui Workshop pentru experți din societatea civilă, mass-media și experți/analiști din cadrul Secretariatului Comisiei de evaluare (vetting) cu privire la verificarea integrității și stilului de viață a persoanelor expuse politic, judecătorilor și procurorilor;
  • Elaborarea opiniilor juridice cu privire la actele normative, regulamentele de activitate și alte documente procedurale necesare pentru pregătirea și implementarea mecanismului de evaluare extraordinară (pre-vetting/vetting), care vor fi prezentate Ministerului Justiției, Guvernului, Parlamentului, Comisiilor de evaluare pre-vetting și vetting și alți actori naționali relevanți;
  • Acordarea asistenței tehnice secretariatului Comisiei de evaluare pre-vetting/vetting prin acoperirea cheltuielilor legate de accesul la registre de date externe  pentru analiști/IT și licenței unui software de traducere pentru traducătorii secretariatului Comisiei de evaluare;
 • Dezvoltarea politicilor destinate creșterii eficienței urmării penale în cazurile de corupție de nivel înalt și canalizarea mai bună a eforturilor cu suportul partenerilor de dezvoltare:
  • Crearea și participarea în cadrul Grupului de lucru inter-instituțional (cu participarea experților naționali, internaționali, societatea civilă) cu privire la măsurile de politici pentru creșterea eficienței în urmărirea penală și sancționarea corupției la nivel înalt;
  • Realizarea unei Analize funcționale a Procuraturii Anticorupție și a relațiilor cu alți actori din justiție în scopul elaborării și susținerii implementării recomandărilor de politici pentru creșterea eficienței în investigarea și urmărea penală a cauzelor de corupție la nivel înalt în Republica Moldova;
  • Organizarea unei vizite de studiu în România pentru facilitarea parteneriatului operațional și strategic dintre Procuratura Generală, Procuratura Anticorupție, CNA și Direcția Națională Anticorupție (DNA, România);
  • Contractarea expertizei/analizei tehnice independente la solicitarea directă a Procuraturii Generale, Procuraturii Anticorupție, CNA în contextul investigării cauzelor de corupției la nivel înalt și a infracțiunilor financiare, inclusiv transnaționale;
  • Acordarea asistenței tehnice Procuraturii Generale și Procuraturii Anticorupție în procesul de consolidare a capacităților în domeniul cooperării internaționale și comunicării strategice.

Rezultatele scontate 

 • 1 Raport alternativ privind implementarea Strategiei privind asigurarea independenței și integrității în sectorul justiției elaborat și publicat;
 • 1 eveniment public de prezentare a raportului alternativ organizat;
 • 4 opinii juridice/analize elaborate și publicate;
 • 4 materiale video elaborate și publicate;
 • 4 infografice elaborate și publicate;
 • Participarea experților IPRE/GEJ la 4 emisiunii TV, Radio, Online;
 • 4 rapoarte independente de verificare a integrității și stilului de viață a persoanelor evaluate în cadrul procedurilor de pre-vetting și vetting elaborate și prezentate Comisiei de evaluare;
 • Cel puțin 2 experți/analiști contractați care vor contribui la elaborarea rapoartelor de verificare a integrității și stilului de viață a judecătorului și procurorilor la solicitarea Ministerului Justiției, Secretariatului Comisiei de evaluare extraordinară a judecătorilor și procurorilor (vetting) după crearea acestuia;
 • 1 Workshop cu privire de verificare a integrității și stilului de viață a persoanelor expuse politic, judecătorilor și procurorilor organizat;
 • Regulamentul Comisiei de Evaluare pre-veting elaborat cu contribuția expertului IPRE;
 • 4 Opinii juridice cu privire la actele normative, regulamentele de activate și alte documente procedurale necesare pentru pregătirea și implementarea mecanismului de evaluare extraordinară (pre-vetting/vetting) elaborate, prezentate autorităților și publicate;
 • Până la 300 de solicitări de acces la registre publice asigurat;
 • Access la un software de traducere la solicitarea directă a MJ și Secretariatul Comisiei de evaluare pre-vetting/vetting;
 • Grup de lucru inter-instituțional creat și funcțional cu suportul IPRE;
 • Un raport de evaluare a necesităților/analiză funcțională a Procuraturii Anticorupție și relațiilor cu alți actori din justiție cu recomandări de politici elaborat, coordonat, validat cu contribuția unui expert internațional;
 • Foaia de parcurs privind implementarea recomandărilor de politici în rezultatul analizei funcționale elaborată, coordonată, validată cu contribuția unui expert internațional;
 • O vizită de studiu la București pentru reprezentanți ai Procuraturii Generale, Procuraturii Anticorupție și CNA organizată cu sprijinul proiectului.
Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept