(VIDEO) Grupul de Experți în domeniul Justiției prezintă Raportul de Monitorizare a Cărții Albe a Justiției

23 februarie 2022

Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) a elaborat un video care prezintă principalele rezultate ale Raportului de Monitorizare a Cărții Albe a Justiției (CAJ). Raportul a fost pregătit de Grupul de Experți în domeniul Justiției (GEJ), care au monitorizat dinamica implementării recomandărilor care se regăsesc în CAJ.

Cartea Albă a Justiției elaborată de echipa Grupului de Experți în domeniul Justiției în august 2021, reprezintă un document de politici publice, care propune un șir de acțiuni direcționate spre îmbunătățirea situației în sectorul justiției, fără de care nu pot fi atinse obiectivele de independență, integritate, profesionalism și eficiență a justiției.

Raportul scoate în evidență cele mai importante evoluții în domeniul justiției de la momentul publicării CAJ și analizează gradul de implementare a recomandărilor Cărții Albe a Justiției, inclusiv din perspectiva noii Strategii privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022-2025, adoptată la sfârșitul anului trecut de Parlamentul Republicii Moldova.

Iată care sunt cele mai importante concluzii ale Raportului:

  1. Parlamentul a adoptat cu vot calificat modificările constituționale în domeniul sistemului judecătoresc care urmăresc sporirea independenței, eficienței, responsabilității și transparenței sistemului judecătoresc din Republica Moldova;
  2. A fost adoptată Strategia privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022–2025, care a reflectat și o bună parte din recomandările Cărții Albe a Justiției;
  3. Au fost inițiate consultările pe marginea Conceptului inițial al mecanismului de evaluare extraordinară a judecătorilor și procurorilor, așa-numitul „vetting”.
  4. A fost elaborată, consultată public și adoptată legea cu privire la pre-vetting sau verificarea extraordinară a integrității candidaților pentru funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii, Consiliul Superior al Procurorilor și în organele specializate din subordinea lor;
  5. A fost crescută transparența decizională în cadrul Consiliului Superior al Procurorilor, prin publicarea ședințelor, motivarea soluțiilor adoptate și publicarea acestora în termen util.
  6. A fost inițiată procedura legislativă și solicitat avizul Curții Constituționale pentru modificarea art. 46 alin. (3) din Constituția Republicii Moldova. Prin acest amendament se propune includerea excepției cu privire la prezumția caracterului licit al dobândirii averii în raport cu funcționarii publici în scopul asigurării integrității în serviciul public;
  7. A fost amendată Legea cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legea privind declararea averii și a intereselor personale, fiind astfel extinsă lista celor asupra cărora se aplică controlul averilor. De asemenea, a fost introdusă obligația de declarare a valorii de piață a bunurilor mobile și imobile deținute, dar și alte amendamente importante;
  8. Au fost promovate soluții digitale de organizare a ședințelor online și a votului electronic a Adunărilor Generale ale Barourilor și Congresului Uniunii Avocaților;
  9. Au fost desemnați noi membri în Consiliul de Mediere, fapt care a asigurat funcționalitatea organelor de autoadministrare a profesiei de mediator;
  10. A fost deblocată activitatea organelor de auto-administrare a notarilor prin desemnarea de către Ministerul Justiției a unei noi componențe a Camerei Notariale.

Mai multe constatări ale Raportului de Monitorizare a Cărții Albe a Justiției pot fi găsite aici.

Acest video a fost elaborat în cadrul proiectului „Grupul de Experți în domeniul Justiției”, susținut financiar oferit de Fundația Soros Moldova. Conținutul acestui material video este opinia Grupului de Experți în domeniul Justiției și nu reflectă neapărat poziția Fundației Soros Moldova.

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept