Raportul IPRE de monitorizare a implementării Cărții Albe a Justiției

9 February 2022

Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) a elaborat Raportul de monitorizare a Cărții Albe a Justiției, care reprezintă o sinteză actualizată a progreselor, constrângerilor și priorităților, înregistrate în domeniul justiției în perioada 26 august 2021 – 15 ianuarie 2022. Raportul are la bază structura Cărții Albe a Justiției (CAJ) și analizează dinamica implementării recomandărilor CAJ per patru domenii distincte de intervenție: consolidarea capacităților autorităților din sectorul justiției, promovarea integrității în sectorul justiției, consolidarea profesiilor conexe sectorului justiției și implementarea tehnologiilor informaționale în sectorul justiției.

Astfel, raportul de monitorizare analizează activitățile ce reies din recomandările Cărții Albe a Justiției și pe care și le-au propus autoritățile publice centrale să le realizeze în perioada următoare. Cele mai multe dintre acestea sunt reflectate în Planul de Acțiuni al Guvernului) și Strategia privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022-2025.

Printre cele mai importante realizări care pot fi enumerate în perioada de monitorizare sunt:

  1. Adoptarea de către Parlament în lectură finală a modificărilor constituționale în domeniul sistemului judecătoresc, urmând a fi sporită independența, eficiența, responsabilitatea și transparența sistemului judecătoresc;
  2. Aprobarea Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022–2025, fiind reflectate majoritatea recomandărilor Cărții Albe a Justiției în aceasta, inclusiv cele ce vizează implementarea tehnologiilor informaționale atât la etapa pre-judiciară, cât și judiciară, și interconectarea sistemelor informaționale din sectorul justiției cu alte sisteme informaționale disponibile;
  3. Elaborarea conceptului privind evaluarea extraordinară a judecătorilor și procurorilor (procedura de „vetting”), fiind propus un mecanism extraordinar și extra-judiciar de evaluare a judecătorilor și procurorilor format din Misiunea Internațională de Monitorizare, Comisia de evaluare și Colegiul Special de Apel;
  4. Elaborarea și aprobarea în prima lectură a proiectului de lege privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcțiile de membri în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția;
  5. Creșterea nivelului de transparență decizională a CSP, prin publicarea unor ședințe, motivarea soluțiilor adoptate și publicarea acestora în termen util;
  6. Elaborarea proiectului de modificare a articolul 46 alin. (3) din Constituție, propunând-se exceptarea celor care dețin funcții publice de prezumția licită a modului de dobândire a bunurilor;
  7. Amendarea Legii nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale, fiind extinsă lista celor asupra cărora se aplică controlul averilor, introdusă obligația de declarare a valorii de piață a bunurilor mobile și imobile, introdusă inversarea sarcinii probațiunii, etc;
  8. Soluționarea parțială a problemelor cu care se confruntă instituția avocaturii, prin organizarea Adunărilor Generale ale Barourilor și Congresului prin intermediul platformelor online;
  9. Desemnarea noilor membri în Consiliul de Mediere, fapt care a asigurat funcționalitatea în organele de autoadministrare a profesiei de mediator;
  10. Deblocarea activității și asigurarea funcționalității organelor de auto-administrare a notarilor prin desemnarea de către Ministerul Justiției a unei noi componențe a Camerei Notariale.

Mai multe informații privind concluziile Raportului de Monitorizare pot fi găsite aici.

Raportul de monitorizare a Cărții Albe a Justiției a fost elaborată în cadrul proiectului „Grupul de Experți în domeniul Justiției”, susținut financiar de Fundația Soros Moldova. Opiniile exprimate în lucrare aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția Fundației Soros Moldova.

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept