ANALIZA STRATEGIEI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZILIENȚEI REPUBLICII MOLDOVA ÎN FAȚA DEZINFORMĂRII

26 January 2022

Rezumat executiv

Echipa de implementare a proiectului inforMD a elaborat o analiză a stării lucrurilor și o strategie de sensibilizare, menită să îmbunătățească rezistența Republicii Mol- dova la dezinformare și să dezvolte gândirea critică. Această analiză urmărește două obiective principale. Primul obiectiv este de a prezenta o trecere în revistă a impac- tului actual și a tendințelor de dezinformare, precum și de a analiza cadrul legal și instituțional existent în ceea ce privește rezistența la dezinformare.

Al doilea obiectiv vizează elaborarea unei liste de recomandări cu privire la anumite schimbări de politici, amendamente legislative și transformări instituționale, care să asigure consolidarea rezistenței țării și a societății la dezinformare. Lucrarea propu- ne și un set de activități de sensibilizare, care să împuternicească organizațiile socie- tății civile (OSC-urile), actorii politici și alte părți interesate în promovarea politicilor necesare, menite să îmbunătățească reziliența țării la dezinformare.

Primul capitol conține introducerea și informația de bază despre propagandă și dez- informare în Republica Moldova: de ce propaganda prinde în țara noastră, care sunt clivajele politice și geopolitice, și o analiză scurtă a spațiului mediatic și informațio- na.

În al doilea capitol al studiului este reflectat impactul dezinformării în Republica Mol- dova și se conține o analiză a datelor referitoare la tendințele dezinformării. Se face o clasificare a tipurilor de dezinformare, propagandă și știri false; tot aici sunt indicate practicile actuale de abordare a dezinformării – atât cele pozitive, cât și cele negative. Aceasta parte include, de asemenea, o analiză a peisajului mass-media și a părților implicate.

Cel de-al treilea capitol conține o prezentare generală a cadrului legal și instituțional în ceea ce privește reziliența la dezinformare, precum și securitatea informațională a țării. La fel, această parte include o analiză a cadrului legislativ general, a legislației în domeniul mass-media, a responsabilității instituțiilor abilitate să lupte cu dezinfor- marea, dar și a strategiilor și documentelor de politici privind combaterea dezinfor- mării.

Capitolul patru oferă recomandări de îmbunătățire a cadrului legislativ și o serie de sugestii cu privire la cadrul instituțional, inclusiv în scopul responsabilizării și îmbu- nătățirii eficienței Consiliului Audiovizualului. Acest compartiment include și reco- mandări privind eficientizarea eforturilor OSC de combatere a dezinformării, inclusiv cu privire la implementarea unor proiecte specifice, a bunelor practici și a unei activi- tăți comune între OSC și Guvern, Parlament și alte instituții relevante.

În al cincilea capitol sunt prezentate concluziile referitoare la eficiența instrumentelor și a politicilor existente în domeniul combaterii dezinformării. Sunt identificate punc- tele slabe și punctele forte ale securității informaționale, și se face analiza impactului eforturilor OSC de combatere a dezinformării.

Acest studiu a fost realizat în cadrul proiectului #inforMD – împotriva dezinformării în Republica Moldova, implementat în anul 2021 de către Institutul pentru Politici Europene de la Berlin (IEP), în parteneriat cu Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS) și Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) cu suportul Oficiului Federal pentru Afaceri Externe al Germaniei.

Fullscreen Mode
Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept