OPINIE privind proiectul de lege pentru modificarea Legii cu privire la Avocatul Poporului

27 decembrie 2021

Grupul de Experți în Domeniul Justiției (GEJ) din cadrul Institutului pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) a elaborat o Opinie care se expune cu privire la proiectul de modificare a Legii nr. 54/2014 privind Avocatul Poporului în baza recomandărilor din Avizul Comisiei de la Veneția nr. 808/2015.

Analizând conținutul propunerilor de modificare a Legii nr.54/2014, Experții GEJ constată că mare parte din propunerile de modificare a legii oferă claritate și previzibilitate normelor incerte existente la moment. Se asigură îmbunătățirea cadrului legal la capitolul asigurării independenței funcționale a instituției. Se oferă garanții de imunitate ale Avocatului Poporului. Se lărgește cercul de subiecți care pot beneficia de protecția instituției. Totodată, constatăm că operarea unor amendamente, în special în contextul actual în care se află instituția Avocatului Poporului, ar putea fi premature și necesită analiză de impact pe un termen mai lung precum și consultări publice cu societatea civilă. În context, experții GEJ au formulat o serie de propuneri și recomandări, în vederea clarificării acestor aspecte, care vizează în special:

  • Clarificarea în Nota informativă a proiectului de lege a aspectului privind suspendarea de drept din funcție a Avocatului Poporului (AP) în cazul inițierii urmăririi penale. Examinarea posibilității de suspendare din funcție a AP în fiecare caz aparte în funcție de gravitatea acuzațiilor înaintate, în cazul arestării sau rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de condamnare;
  • Revederea prevederilor privind lichidarea funcției de adjunct al Avocatului Poporului. Ca măsură de compromis propunem reducerea numărului adjuncților AP de la doi la unul;
  • Revederea prevederilor art.30 din proiectul de lege, care limitează rolul societății civile în cadrul MNPT;
  • Renunțarea la prevederea care obligă membrii CpPT să notifice AP prealabil efectuării vizitelor în locurile de detenție;
  • Revizuirea normei privind extinderea inviolabilității AP asupra funcționarilor OAP care acționează din numele AP;
  • Precum și alte aspecte care vor spori claritate textului și eficiența modificărilor propuse.

Această opinie a fost elaborată în cadrul proiectului „Grupul de Experți în domeniul Justiției”, susținut financiar de Fundația Soros Moldova. Conținutul publicației reprezintă opinia Grupului de Experți în domeniul Justiției și nu reflectă neapărat poziția Fundației Soros Moldova.

Fullscreen Mode
Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept