Valeriu Pașa: Multe posturi TV neglijează subiectul dezinformării /// Dezbatere IPRE în cadrul proiectului #inforMD

2 iulie 2021

Unele surse media aruncă în public diferite manipulări, pentru a face ca societatea să adere la anumite idei, care vin din afara Republicii Moldova. Propaganda Kremlinului duce un război împotriva țărilor vestice, cu scopul de a aduce dezbinare în alianțele pro-occidentale. O parte din aceste idei sunt amplificate de actori locali, finanțați de Federația Rusă, a specificat Valeriu Pașa, președintele Comunității Whatch Dog, care a participat la dezbaterea publică cu tema „Rolul mass-media în combaterea dezinformării”, transmite IPN.

Drept urmare a unor știri false, după cum arată unele sondaje, 50 la sută din populația Republicii Moldova nu crede în pericolul pe care îl prezintă noul coronavirus, iar 40 la sută nu dorește să se vaccineze împotriva virusului SARS-CoV-2. Totodată, 90 la sută din populația țării crede că anumite vaccinuri ar fi mai eficiente iar altele mai puțin eficiente împotriva COVID-19, a atenționat Valeriu Pașa.

Potrivit președintelui Comunității Whatch Dog, situația privind dezinformarea este mai gravă în rândul vorbitorilor de limbă rusă. „De exemplu, în Unitatea Teritorial-Administrativă Gagauz-Yeri, populația este integrată în spațiul informațional al Rusiei. Emisiunile și blocurile de știri în limba rusă, pe care le inserează unele posturi TV autohtone, nu soluționează totalemente problema dezinformării, de aceea ar fi nevoie de un canal TV autohton, care să emită doar în limba rusă”, a opinat Valeriu Pașa.

„În realitate, în Republica Moldova există puține instituții media, care se ocupă de combaterea știrilor false, dar, din păcate, și acestea nu au audiență mare. „Multe posturi TV în general neglijează acest subiect, întrucât beneficiază de finanțare generoasă. Unele canale TV neglijează intenționat subiectul dezinformării, pentru că aceste știri nu le-ar aduce audiență. Dacă vrem să avem impact, ar fi obligatoriu ca televiziunile să preia în știri subiectul combaterea dezinformării”, a menționat președintele Whatch Dog.

Valeriu Pașa a opinat că oamenii nu trebuie să cadă în extreme și să spună că toată informația din mass-media este falsă. Expertul îndemnă instituțiile de informare în masă, în special posturile TV, să abordeze în emisiuni subiectul dezinformării și al manipulării opiniei publice.

Dezbaterea face parte din Proiectul „inforMD – împotriva dezinformării în Republica Moldova”, care are drept obiectiv consolidarea rezilienței la dezinformare în Republica Moldova. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Politici Europene de la Berlin (IEP), în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) și Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS), cu suportul Oficiului Federal pentru Afaceri Externe al Germaniei.


Валериу Паша: Многие телеканалы пренебрегают темой дезинформации

Некоторые СМИ бросают на публику различные манипуляции, чтобы общество придерживалось определенных идей, которые приходят из-за пределов Республики Молдова. Кремль ведет пропагандистскую войну против западных стран с целью раскола в прозападные альянсы. Часть этих идей усиливается местными субъектами, финансируемыми Российской Федерацией, подчеркнул председатель Сообщества WatchDog Валериу Паша в ходе публичных дебатов „Роль СМИ в борьбе с дезинформацией”, организованных Институтом европейских политик и реформ (ИЕПР), передает IPN.

В результате ложных новостей, как показывают некоторые опросы, 50 процентов населения Республики Молдова не верит в опасность, которую представляет новый коронавирус, а 40 процентов не хотят вакцинироваться против вируса SARS-CoV-2. В то же время, 90% населения страны считает, что некоторые вакцины против COVID-19 эффективнее, чем другие, отметил Валериу Паша.

По словам председателя сообщества WatchDog, ситуация с дезинформацией хуже среди русскоязычных. „Например, в гагаузском административном территориальном образовании население интегрировано в информационное пространство России. Передачи и новостные блоки на русском языке, которых вставляют некоторые отечественные телеканалы, не полностью решают проблему дезинформации, поэтому нужен отечественный телеканал, который будет вещать только на русском языке”, – сказал Валериу Паша.

„На самом деле, в Республике Молдова мало средств массовой информации, занимающихся борьбой с фальшивыми новостями, но, к сожалению, у них тоже нет большой аудитории. Многие телеканалы вообще пренебрегают этой темой, так как получают щедрое финансирование. Некоторые телевизионные каналы намеренно пренебрегают темой дезинформации, потому что эти новости не привлекают аудиторию. Если мы хотим оказать влияние, необходимо, чтобы телеканалы обязаны были освещать в новостях тему борьбы с дезинформацией”, – отметил председатель WatchDog.

Валериу Паша отметил, что люди не должны впадать в крайности и говорить, что вся информация в СМИ ложная. Эксперт призывает учреждения массовой информации, особенно телеканалы, рассмотреть в передачах тему дезинформации и манипулирования общественным мнением.

Дебаты являются частью проекта „inforMD – против дезинформации в Республике Молдова”, целью которого является укрепление устойчивости к дезинформации в Республике Молдова. Проект внедряется Институтом европейской политики из Берлина (IEP) в партнерстве с Институтом европейской политики и реформ (ИЕПР) и Институтом стратегических инициатив (IPIS) при поддержке Федерального бюро по иностранным делам Германии.

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept