Apel deschis pentru participare la cursul de formare media

4 iunie 2021

Tot mai des ai nevoie să explici prietenilor că știrile pe care le distribuie pe canalele de pe Telegram nu sunt adevărate? Sau poate ai căzut și tu în capcana noutăților false atunci când navigai pe rețele de socializare? Dorești să știi cum poți lupta cu fenomenul dezinformării și cum poți să contribui la reducerea răspândirii știrilor false? Atunci avem vești bune pentru tine!

Vino și participă la cursul de instruire inforMD pentru a acumula cunoștințe și dezvolta abilități în lupta cu dezinformarea și răspândirea știrilor false în Republica Moldova. Acest curs online te va ajuta să dezvolți și mai mult gândirea critică, să devii un promotor al schimbării și un factor de inspirație pentru comunitate. Cursul este conceput pentru a:

  • Îmbunătăți cunoștințele și abilitățile cu privire la modul de combatere a dezinformării
  • Identifica, analiza și răspunde corect și rapid la campaniile de dezinformare: participarea în activități de networking și de prevenire a știrilor false
  • Permite elaborarea de idei de proiecte pentru creșterea conștientizării cu privire la dezinformare (atât din perspectiva locală, cât și din cea națională) și prezentarea acestora la conferință internațională la sfârșitul anului 2021
  • Participa activ într-o rețea de tineri „activiști anti-dezinformare“ și obține cunoștințe aprofundate în domeniul dezinformării

Cursul va consta din 4 module, iar fiecare modul va avea 2 sesiuni de instruire. Fiecare modul va avea o componentă teoretică și o componentă practică. Pe durata întregului curs, vei avea parte de contribuții interesante și importante din partea experților naționali și internaționali cu privire la dezinformare, inclusiv cu participarea jurnaliștilor locali și activiștilor din societatea civilă.

Agenda sesiunii online este următoarea:

Subiectul Data (urmează să fie confirmat)
Modulul 1:

Rolul presei independente și al pluralismului mass-media în construirea unei societăți democratice – dezinformare în mass-media tradițională

15 iulie
22 iulie
Modulul 2:

Dezinformare online: creșterea utilizării internetului și rețelelor de socializare.

Dezinformarea în Republica Moldova: cazuri, surse, efecte.

16 septembrie
23 septembrie
Modulul 3:

Experiența internațională / europeană în domeniul dezinformării –  învățare în baza de exemple.

14 octombrie
21 octombrie
Modulul 4:

Reducerea consecințelor dezinformării și implicațiile pentru politicile publice.

Dezvoltarea ideilor pentru combaterea dezinformării în Republica Moldova

11 noiembrie
18 noiembrie

 

Eligibilitatea

La acest apel pot aplica studenți și masteranzi la universitățile din țară sau de peste hotare, cetățeni ai Republicii Moldova.

Este important să fii interesat de următoarele subiecte: dezinformarea, știrile false, mass-media și infrastructura digitală pentru diseminarea știrilor și să dorești să participi activ la îmbunătățirea rezilienței împotriva dezinformării prin activități de cercetare, elaborare și promovare a politicilor publice și soluții inovatoare în reducerea dezinformării. Deținerea cunoștințelor anterioare despre subiectul cursului de instruire nu este obligatorie.

Formatul

Din cauza pandemiei Covid-19, sesiunile de instruire vor fi organizate în format virtual. Pentru a participa activ la acest curs, trebuie să dispui doar de un computer și acces la internet.

Participarea este gratuită! Pentru a aplica, completează formularul disponibil aici. Termenul limită de înscriere este 25 iunie 2021, ora 23.59 Ora Chișinău.

Pentru detalii și întrebări de clarificare nu ezita să ne contactezi la adresa electronica [email protected].

Cursul online este organizat de către Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) în parteneriat cu Institutul pentru Politici Europene de la Berlin (IEP) și Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS). Activitatea respectivă face parte din proiectul „inforMD – împotriva dezinformării în Republica Moldova”. Proiectul este implementat cu suportul Oficiului Federal pentru Afaceri Externe al Germaniei (Auswärtiges Amt).


Открытый конкурс на участие в учебном курсе в сфере средств массовой информации

Вы устали объяснять своим друзьям, что «новости», которыми они делятся в Telegram, на самом деле не соответствуют действительности? Или даже вы подвергались фейковым новостям и дезинформации при навигации в социальных сетях? Хотите знать, что с этим делать, как бороться с фейковыми новостями и уменьшать количество дезинформации? Тогда у нас для вас хорошие новости

Подайте заявку на участие в нашей серии тренингов inforMD, чтобы накопить важные знания и навыки для борьбы с дезинформацией и фейковыми новостями в Республике Молдова. Этот онлайн-курс даст вам возможность улучшить критическое мышление, стать двигателем перемен и вдохновителем для окружающих. Курс разработан таким образом, чтобы вы могли:

  • Расширить свои знания и навыки о том, как бороться с дезинформацией
  • Выявлять, анализировать и правильно и быстро реагировать на кампании дезинформации: участие в сетевых мероприятиях и предотвращение ложных новостей
  • Разрабатывать проектные идеи для повышения осведомленности о дезинформации (как с местной, так и с национальной точки зрения) и их презентации на международной конференции в конце 2021 года
  • Присоединиться к сети молодых «активистов по борьбе с дезинформацией» и получить глубокие знания в области дезинформации

Онлайн-курс состоит из 4 модулей, каждый из которых будет иметь 2 практических занятия. Каждый модуль будет иметь теоретическую и практическую составляющие. На протяжении всего курса вы получите интересные и важные материалы от национальных и международных экспертов по дезинформации, в том числе с участием местных журналистов и активистов гражданского общества.

Общая повестка онлайн-сессий:

Тема Дата (подлежит подтверждению)
Модуль 1:

Роль независимой прессы плюрализма СМИ в построении демократического общества – дезинформация в традиционных СМИ

15 июля
22 июля
Модуль 2:

Дезинформация в Интернете: рост использованияИнтернета и распространение социальных сетей.

Факторы дезинформации в Республике Молдова: примеры, источники, последствия.

16 сентября
23 сентября
Модуль 3:

Дезинформация в международном / европейском сравнении, извлечение уроков из опыта и примеров

14 октября
21 октября
Модуль 4:

Снижение последствий дезинформации и значение государственной политики.

Развитие идей по противодействию дезинформации в Молдове.

11 ноября
18 ноября

 

Право на участие

Подать заявку на участие в учебном курсе в сфере средств массовой информации могут студенты и магистранты, граждане Республики Молдова, которые учатся в университетах страны или за рубежом. Важно, чтобы вас интересовали следующие темы: дезинформация, фейковые новости, средства массовой информации и цифровая инфраструктура для распространения новостей, и чтобы вы хотели активно участвовать в повышении устойчивости к дезинформации посредством исследований, разработки и продвижения государственной политики и инновационных решений для уменьшения дезинформации. Владение предварительными знаниями по предмету учебного курса не является обязательным.

Формат

В связи с пандемией Covid-19 тренинги будут организованы в виртуальном формате. Все, что вам нужно, чтобы принять активное участие в этом курсе – это компьютер и доступ в Интернет.

Участие бесплатное! Чтобы подать заявку, перейдите по этой ссылке и заполните форму участия. Крайний срок регистрации – 25 июня 2021 года, 23:59 по кишинёвскому времени.

Для получения подробной информации и уточняющих вопросов обращайтесь к нам по адресу [email protected].

Онлайн-курс организован Институтом европейских политик и реформ (IPRE) совместно с Берлинским Институтом европейской политики (IEP) и Институтом стратегических инициатив (IPIS). Это мероприятие является частью проекта «инфорМД – против дезинформации в Республике Молдова». Проект реализуется при поддержке Федерального министерства иностранных дел Германии (Auswärtiges Amt).

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept