ANUNȚ DE ANGAJARE. Selectarea unui/unei consultant/e care în echipă cu un consultant senior va contribui la implementarea activităților proiectului de grant al UE „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”

15 octombrie 2020

Cerere de ofertă

pentru selectarea unui/unei consultant/e care în echipă cu un consultant senior va contribui la implementarea activităților proiectului de grant al UE „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”

Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) a fost înființat în martie 2015 în calitate de centru de analiză și cercetare (eng.: think-tank) independent, non-profit și apolitic. Misiunea IPRE este de a accelera integrarea europeană a Republicii Moldova prin promovarea reformelor sistemice, sporirea democrației participative și consolidarea rolului cetățenilor în procesele decizionale la nivel național și local.

IPRE, în calitate de partener local de implementare în consorțiu cu Expert-Grup, Konrad Adenauer Stiftung e.V. (KAS, Germania), Centrul pentru Studii Est-Europene (CSEE, Lituania), implementează proiectul de grant al UE „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”. Perioada de implementare a proiectului este februarie 2019 – ianuarie 2022.

Obiectivul general al proiectului urmărește să sporească implicarea societății civile la nivel local și să crească transparența, eficiența și eficacitatea proceselor de elaborare și executare a bugetelor, prin participarea și monitorizarea acestora din partea societății.

În acest context IPRE lansează un concurs de angajare a unui/unei consultant/e junior care va lucra în echipă cu un consultant senior pentru implementarea activităților în 5 localități din reuniunea Sud (Cahul, Cimișlia, Leova, Cantemir, c. Sălcuța) și s. Talmaza (raionul Ștefan-Vodă).

Obiectivul general al sarcinii

Consultantul/a junior în echipă cu un consultant senior va acorda suportul necesar APL selectate și CL respective pentru sporirea nivelului de transparență și participare în procesul bugetar în perioada noiembrie 2020 – decembrie 2021. Activitățile de suport vor fi oferite în cadrul unei echipe cu un consultant senior responsabil de 5 localități din regiunea de Sud a Republicii Moldova (Cahul, Cimișlia, Leova, Cantemir, c. Sălcuța) și s. Talmaza (raionul Ștefan-Vodă).

1. Sarcinile și responsabilitățile consultantului/ei junior:

Consultatul/a în echipă cu consultantul superior:

 1. va efectua analiza nivelului de transparență și participare a cetățenilor în procesul bugetar și va identifica eventualele lacune;
 2. va elabora planul de sporire a transparenței și participării în procesul bugetar în APL;
 3. va elabora planul de sporire a transparenței și participării în procesul bugetar pentru coaliția locală (CL);
 4. va acorda suport privind implementarea planurilor aprobate de către APL și CL;
 5. va efectua analiza independentă a bugetului și proiectului de buget APL;
 6. va elabora bugetul pentru cetățeni (proiectul de buget, buget aprobat, executarea bugetului) și va acorda suport APL în formularea subiectelor de comunicare cu publicul pe subiecte de buget pe parcursul anului;
 7. va acorda suport CL și partenerilor regionali în pregătirea subiectelor pentru principalele evenimente de participare a cetățenilor în procesul bugetar (audieri publice pe proiectul de buget, alte evenimente în cadrul procesului de bugetare);
 8. va efectua un raport de monitorizare a achizițiilor publice efectuate de către APL.
 9. va contribui la definitivarea studiilor anuale în domeniul gestionării bugetare;

2. Volumul estimativ al efortului

Pentru realizarea acestor sarcini consultantului/ei junior i se va aloca în total până la 75 de zile de lucru în perioada noiembrie 2020 – decembrie 2021.

Termenii de referință detaliați pentru poziția anunțată pot fi accesați aici:

3. Condiții de muncă:

 • Consultantul/a va activa în echipă cu un consultant senior al proiectului în directa subordonare directorului executiv și în strânsă comunicare cu echipa de experți IPRE;
 • Oportunitate de a face parte dintr-o echipă profesionistă, mediu dinamic și organizație aflată în proces continuu de dezvoltare;
 • Posibilități de dezvoltare profesională și încadrarea în alte activități IPRE relevante profilului și experienței consultantului/ei.

Depunea dosarelor de participare

Pentru participare la concurs, Consultantul/a va depune prin email la adresa [email protected] următoarele:

 1. O scrisoare de intenție care va include o scurtă viziune privind realizarea sarcinilor și activităților solicitate cu indicarea poziției pentru care aplică – Consultant/ă junior în cadrul proiectului „Informează, abilitează și acționează! Societatea civilă pentru o mai bună guvernanță bugetară în Moldova”
 2. Oferta financiară cu indicarea ratelor nete zilnice solicitate.
 3. CV-ul;
 4. Orice alte materiale relevante (link-uri la publicații, scrisori de recomandare, documente de politici elaborate)

Termen limită de aplicare: 30 octombrie 2020, ora 18.00.

Pentru orice informații suplimentare ne puteți contacta la adresa [email protected],  tel. + 373 22 788989.

Selectarea candidatului/candidatei va fi făcută în baza analizei dosarului, urmată de un interviu.

Doar candidații/tele preselectați/te vor fi contactați/te.

NOTĂ: Prin depunerea dosarului pentru această cerere de ofertă, candidatul/a își exprimă consimțământul pentru verificarea de către IPRE a informației furnizate de candidat/ă.

Descarcă:

Termeni de referință

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept