Implicarea Misiunii OSCE în aplanarea problemelor conexe crizei COVID-19: este loc pentru mai mult? Op-Ed /// IPN.MD

17 July 2020

Criza COVID-19 a fost instrumentalizată de către administrația de la Tiraspol pentru a comite o serie de ilegalități și abuzuri. Începând cu luna martie până în prezent, aceste acțiuni au fost semnalate și aduse în atenția publicului de către autoritățile constituționale, care au cerut în repetate rânduri suportul partenerilor internaționali. În lipsa unui format de dialog constructiv cu regimul separatist din stânga Nistrului, care a refuzat să răspundă solicitărilor parvenite din partea Chișinăului, există pericolul escaladării situației din regiune, cu grave repercusiuni asupra drepturilor omului și securității interne a Republicii Moldova.

După aproape patru luni de la instaurarea stării de urgență în regiunea transnistreană și mai bine de o lună de la încheierea acesteia, nu există semnale că liderii de la Tiraspol ar fi dispuși să-și revizuiască așa-zisele „măsuri sanitare” de răspuns la actuala criză epidemiologică. Pretextul prezervării „sănătății publice” a fost utilizat pentru a limita accesul Chișinăului în Zona de Securitate și a îngrădi circulația dintre cele două maluri. În acest context, suspendarea în regim unilateral a angajamentelor asumate de către Tiraspol față de Chișinău trebuie să facă obiectul unei monitorizări active și a unui mecanism de reacție rapidă din partea Misiunii OSCE în Republica Moldova, principalul actor internațional abilitat să faciliteze acest proces.

Curba de creștere a ilegalităților

În baza ordinului liderului transnistrean Vadim Krasnoselski din 16 martie 2020, aprobat la 18 martie de Soviet Suprem de facto de la Tiraspol, a fost instituit regimul stării de urgență în regiunea transnistreană. Acest demers a conținut o serie de măsuri menite să răspundă la provocările legate de COVID-19, printre care interzicerea intrării în regiunea transnistreană a persoanelor ce nu dețin pretinsa cetățenie a acesteia și interzicerea ieșirii de pe teritoriul regiunii a locuitorilor din stânga Nistrului, cu excepția cazurilor speciale.

Pe lângă aceste „măsuri în oglindă” anunțate oficial, a început instalarea treptată a posturilor ilegale de grăniceri în perimetrul Zonei de Securitate. Mai exact, în perioada 17 – 30 martie, au fost instalate 16 puncte de control și limitare a circulației, documentate printr-o adresare a Delegației Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control (CUC) către reprezentanții Federației Ruse, Transnistriei, Ucrainei și Misiunii OSCE în această structură. După 1 aprilie, numărul acestor posturi a crescut, ajungând în prezent la 37 de unități.

Tot începând cu 16 martie, a fost restricționată activitatea observatorilor militari din cadrul Forțelor Mixte de Pacificare în cadrul Zonei de Securitate. Limitarea accesului observatorilor militari a lipsit Chișinăul de un instrument viabil de documentare a abuzurilor comise de către Tiraspol, fiind o încălcare gravă a mecanismului de funcționare a Forțelor Mixte de Pacificare. Deși au existat apeluri repetate din partea Delegației Republicii Moldova în cadrul CUC pentru deblocarea accesului observatorilor militari, până în prezent nu există progrese majore pe această dimensiune.

Din cauza restricțiilor de circulație impuse de către administrația separatistă pentru locuitorii regiunii, mai multor angajați ai instituțiilor publice domiciliați pe malul stâng (medici, polițiști, profesori), le-a fost imposibil să-și exercite zilnic activitatea în Zona de Securitate. O problemă-cheie a fost antrenarea personalului medical din stânga Nistrului în oferirea serviciilor de asistență primară pentru locuitorii din Zona de Securitate, în contextul pandemiei COVID-19. După mai multe solicitări către partenerii internaționali, venite din partea Biroului Politici de Reintegrare, s-a reușit găsirea unei soluții de alternativă prin cazarea a 31 de medici în localitățile din dreapta Nistrului, cu suportul UE. În aceeași perioadă, pentru mai multe săptămâni, Tiraspolul a restricționat accesul fermierilor din Dubăsari la terenurile agricole aflate după traseul Râbnița – Tiraspol, încălcând Decizia protocolară privind accesul la terenurile agricole aflate după traseul Râbnița – Tiraspol, semnată la 25 noiembrie 2017.

Poziția Misiunii OSCE față de abuzurile comise de către Tiraspol

Conform comunicatelor de presă emise de către Biroului Politici de Reintegrare, în adresa OSCE au parvenit cel puțin 10 adresări din partea Chișinăului pentru a intensifica eforturile de monitorizare și raportare a incidentelor din Zona de Securitate, dar și pentru a răspunde mai prompt la aceste acte provocatoare. O parte din solicitări au fost prezentate în cadrul celor 4 întrevederi bilaterale avute de către viceprim-ministra Cristina Lesnic cu șeful Misiunii OSCE în Moldova, Claus Neukrich și reprezentantul special al președinției în exercițiu a OSCE, Thomas Mayr-Harting.

Deși șeful Misiunii OSCE a reiterat necesitatea ca Tiraspolul să-și regândească abordarea cu privire la îngrădirea libertății de circulație, poziția OSCE a fost una ambivalentă vizavi de această problemă. Pe de o parte, Misiunea OSCE a invitat repetat părțile la dialog, inclusiv la nivelul grupurilor de lucru, pentru a gestiona situația legată de criza COVID-19. Pe de altă parte, Misiunea OSCE nu a cerut deschis eliminarea imediată a posturilor instalate ilegal de către Tiraspol și nici nu a condamnat caracterul unilateral al deciziilor privind instalarea acestora.

Chiar dacă Misiunea OSCE elaborează rapoarte lunare de monitorizare a situației din regiunea transnistreană și Zona de Securitate, efectuând peste 30 de vizite de monitorizare în primele șase săptămâni de la decretarea stării de urgență, constatările acestui exercițiu de monitorizare nu s-au regăsit în comunicarea oficială a Misiunii din ultimele luni. Mai mult decât atât, OSCE-ul nu a dat curs solicitării Chișinăului privind convocarea unei ședințe în formatul 5+2 în luna aprilie curent. Asta în condițiile în care activitatea grupurilor de lucru pe probleme sectoriale a fost sistată timp de 2 luni, iar formatul 5+2 rămânea singura alternativă viabilă pentru consultări multilaterale cu privire la situația epidemiologică și de securitate din regiunea transnistreană.

Mai mult spațiu de manevră – mai puține incertitudini

Mandatul Misiunii OSCE oferă acesteia posibilitatea de a fixa și a investiga  incidentele depistate în regiunea transnistreană. Exercitarea acestei atribuții este foarte importantă pentru raportarea obiectivă a ilegalităților comise de către regimul de la Tiraspol și oferirea unei monitorizări alternative a situației din Zona de Securitate. În contextul situației din ultimele luni, dar și în eventualitatea unor alte derapaje comise de către Tiraspol, este necesară analiza implicațiilor acestor incidente pentru suveranitatea și securitatea Republicii Moldova. Constatările rapoartelor lunare ar trebui prezentate Chișinăului și partenerilor internaționali, împreună cu propuneri și recomandări pentru minimizarea riscurilor identificate. De asemenea, mesajele sintetizate ar trebui comunicate către mass-media și publicul larg.

Ținând cont de riscul unui nou val de îmbolnăviri cu virusul COVID-19,  există pericolul iminent că numărul restricțiilor de circulație și a posturilor „sanitare” de grăniceri să fie extins în următoare perioadă. Repetarea situației din lunile martie-aprilie, atunci când întrunirile periodice în cadrul CUC și a grupurilor de lucru au fost sistate, poate avea repercusiuni grave asupra situației din Zona de Securitate. De aceea, Misiunea trebuie să dezvolte un format de lucru anti-criză cu participarea Chișinăului și Tiraspolului. Acest format tripartit ar putea fi utilizat pentru a discuta subiectele la zi de pe agendă și a pune presiune asupra Tiraspolului pentru a-și respecta angajamentele asumate în trecut.

Adițional, Misiunea ar trebui să condamne deschis nerespectarea deciziilor protocolare semnate în ultimii ani de către Chișinău și Tiraspol. Măsurile agreate în cadrul pachetului Berlin Plus nu vor fi sustenabile atâta timp cât autoritățile separatiste își rezervă dreptul de a le anula în mod unilateral. Misiunea ar trebui să monitorizeze activ implementarea prevederilor acestor protocoale și să semnaleze public orice deviere de la punctele agreate. Negocierea și semnarea unor noi decizii protocolare (în domeniul telecomunicațiilor și serviciilor bancare) ar trebui corelate cu retragerea imediată a celor 37 de posturi instalate în ultimele luni de către partea transnistreană și asumarea tuturor angajamentelor în vigoare de către Tiraspol.

În același timp, Misiunea ar trebui să-și intensifice eforturile de comunicare și vizibilitate, ale căror beneficiari finali ar trebui să fie locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului. Pornind de la experiența ultimelor luni, OSCE ar putea dezvolta instrumente de comunicare privind situația la zi din Zona de Securitate, dar și asupra ultimelor evoluții legate de implementarea pachetului Berlin Plus. Prezența mediatică a Misiunii este necesară cu precădere în presa din stânga Nistrului, unde se propagă informații eronate cu privire la diferendul transnistrean și la care nu au acces reprezentanții instituțiilor guvernamentale sau societății civile din dreapta Nistrului.

În loc de concluzii

Misiunea OSCE în Republica Moldova poate juca un rol-cheie în gestionarea situației actuale, cauzată de ilegalitățile regimului de la Tiraspol. Mandatul Misiunii nu este unul restrictiv în acest sens și oferă pârghii pentru antrenarea eforturilor de monitorizare, analiză și comunicare a problemelor identificate în perimetrul regiunii transnistrene și a Zonei de Securitate. Expertiza Misiunii trebuie orientată în sprijinul depășirii situațiilor de criză, prin condamnarea oricărui act ce atentează la suveranitatea Republicii Moldova și a angajamentelor în vigoare.

Acțiunile întreprinse în ultimele patru luni de către Tiraspol în perimetrul Zonei de Securitate trebuie evaluate și analizate obiectiv. Misiunea OSCE este în drept și ar trebui să solicite repetat retragerea imediată a acestor posturi și respectarea drepturilor omului. Aceste demersuri trebuie comunicate locuitorilor de pe ambele maluri ale Nistrului printr-o prezență mediatică mai activă a Misiunii. Fără aceste elemente, rolul Misiunii OSCE în depășirea problemelor actuale va rămâne perceput ca unul periferic.
——–

Acest editorial a fost publicat în cadrul proiectului „Noi și Europa – Analiza relațiilor moldo-europene prin intermediul produselor media și analitice inovative”, implementat de Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), în parteneriat cu IPN și Radio Chișinău, cu suportul Fundației Konrad Adenauer. Opiniile prezentate în acest editorial nu corespund neapărat cu poziția finanțatorilor.

 

Участие миссии ОБСЕ в устранении проблем, связанных с кризисом COVID-19: можно добиться большего? Op-Ed

Кризис COVID-19 был использован тираспольской администрацией для совершения ряда беззаконий и злоупотреблений. С марта по настоящее время эти действия были отмечены и доведены до сведения общественности конституционными властями, которые неоднократно требовали поддержки у международных партнеров. В отсутствие формата конструктивного диалога с сепаратистским режимом левобережья Днестра, который отказался отвечать на запросы, поступившие от Кишинева, существует опасность эскалации ситуации в регионе с серьезными последствиями для прав человека и внутренней безопасности Республики Молдова.

Спустя почти четыре месяца после установления чрезвычайного положения в приднестровском регионе и более месяца после его аннулирования, нет никаких сигналов о том, что тираспольские лидеры готовы пересмотреть свои так называемые „санитарные меры” для реагирования на нынешний эпидемиологический кризис. Предлог защиты „общественного здоровья” был использован для ограничения доступа Кишинева в Зону безопасности и ограничения движения между двумя берегами. В этом контексте приостановление в одностороннем порядке обязательств, взятых Тирасполем перед Кишиневом, должно быть предметом активного мониторинга и механизма быстрой реакции со стороны Миссии ОБСЕ в Республике Молдова, главного международного актера, способного облегчить этот процесс.

Кривая роста беззаконий

На основании приказа приднестровского лидера Вадима Красносельского от 16 марта 2020 года, утвержденного 18 марта фактическим Верховным советом Тирасполя, был учрежден режим чрезвычайного положения в приднестровском регионе. Этот запрос содержал ряд мер, направленных на решение проблем, связанных с COVID-19, в том числе запрет на въезд в приднестровский регион лиц, не имеющих его гражданство и запрет на выезд с территории левобережья Днестра жителей региона, за исключением особых случаев.

Помимо официально объявленных „зеркальных мер”, началась постепенная установка незаконных пограничных постов в периметре Зоны безопасности. В частности, с 17 по 30 марта было установлено 16 контрольно-пропускных пунктов и ограничено движение, отмеченные в обращении Делегации Республики Молдова в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) представителям Российской Федерации, Приднестровья, Украины и Миссии ОБСЕ в этой структуре. После 1 апреля число этих КПП увеличилось, в настоящее время достигнув 37 единиц.

Также с 16 марта была ограничена деятельность военных наблюдателей Смешанных миротворческих сил в Зоне безопасности. Ограничение доступа военных наблюдателей лишило Кишинев жизнеспособного инструмента документирования злоупотреблений, совершенных Тирасполем, что является серьезным нарушением механизма функционирования Совместных миротворческих сил. Несмотря на неоднократные призывы делегации Республики Молдова в ОКК к разблокированию доступа военных наблюдателей, до сих пор нет серьезных успехов в этом направлении.

Из-за ограничения движения, налагаемого сепаратистской администрацией для жителей региона, нескольким сотрудникам государственных учреждений, проживающих на левом берегу (врачам, полицейским, учителям), невозможно было ежедневно осуществлять свою деятельность в Зоне безопасности. Ключевой проблемой стало привлечение медицинского персонала с левого берега Днестра в оказание услуг первичной помощи жителям Зоны безопасности в контексте пандемии COVID-19. После нескольких запросов к международным партнерам, поступившим от Бюро политик по реинтеграции, удалось найти альтернативное решение для размещения 31 врача в населенных пунктах правобережья Днестра при поддержке ЕС. В тот же период в течение нескольких недель Тирасполь ограничил доступ фермеров из Дубэсарь к сельскохозяйственным землям, находящимся за трассой Рыбница-Тирасполь, нарушив  Протокольное решение о доступе к сельскохозяйственным землям, находящимся за трассой Рыбница – Тирасполь, подписанное 25 ноября 2017 года.

Позиция Миссии ОБСЕ в отношении злоупотреблений, совершенных Тирасполем

Согласно пресс-релизам Бюро политик по реинтеграции, в адрес ОБСЕ поступило не менее 10 обращений со стороны Кишинева для активизации усилий по мониторингу и регистрации инцидентов в Зоне безопасности, а также для более быстрого реагирования на эти провокационные действия. Часть запросов была представлена на четырех двусторонних встречах вице-премьера Кристины Лесник с главой Миссии ОБСЕ в Молдове Клаусом Нойкрихом и специальным представителем действующего председательства в ОБСЕ Томасом Майром-Хартингом.

Хотя глава Миссии ОБСЕ подтвердил необходимость того, чтобы Тирасполь переосмыслил свой подход к ограничению свободы передвижения, позиция ОБСЕ оказалась двойственной по этому вопросу. С одной стороны, Миссия ОБСЕ неоднократно приглашала стороны к диалогу, в том числе на уровне рабочих групп, чтобы управлять ситуацией, связанной с кризисом COVID-19. С другой стороны, Миссия ОБСЕ не потребовала незамедлительного удаления незаконно установленных Тирасполем постов и не осудила односторонний характер решений об их установке.

Несмотря на то, что Миссия ОБСЕ разрабатывает ежемесячные отчеты по мониторингу ситуации в приднестровском регионе и зоне безопасности, совершив более 30 мониторинговых визитов в течение первых шести недель после объявления чрезвычайного положения, результаты этого мониторинга не отразились в официальных сообщениях миссии последних месяцев. Более того, ОБСЕ не ответила на ходатайства Кишинева о созыве заседания в формате 5+2 в апреле этого года. И это несмотря на то, что деятельность рабочих групп по отраслевым вопросам была приостановлена в течение 2-х месяцев, а формат 5+2 оставался единственной жизнеспособной альтернативой многосторонним консультациям по эпидемиологической ситуации и безопасности в приднестровском регионе.

Больше пространства для маневров – меньше неопределенностей

Мандат Миссии ОБСЕ дает ей возможность фиксировать и расследовать инциденты, выявленные в приднестровском регионе. Выполнение этих обязанностей очень важно для объективного отражения незаконных действий, совершаемых тираспольским режимом и предоставления альтернативного мониторинга ситуации в Зоне безопасности. В контексте ситуации, произошедшей в последние месяцы, а также в случае других отклонений, совершенных Тирасполем, необходим анализ последствий этих инцидентов для суверенитета и безопасности Республики Молдова. Выводы ежемесячных отчетов должны быть представлены Кишиневу и международным партнерам, а также предложения и рекомендации по минимизации выявленных рисков. Кроме того, синтезированные сообщения должны быть переданы СМИ и широкой общественности.

Учитывая риск новой волны распространения вируса COVID-19, существует неминуемая опасность того, что количество ограничений на движение и „санитарные” пограничные посты будут расширены в течение следующего периода. Повторение ситуации марта-апреля, когда периодические встречи в ОКК и рабочих групп были приостановлены, может иметь серьезные последствия для ситуации в Зоне безопасности. Поэтому миссия должна разработать антикризисный рабочий формат с участием Кишинева и Тирасполя. Этот трехсторонний формат может быть использован для обсуждения актуальных вопросов повестки дня и оказания давления на Тирасполь для выполнения взятых им обязательств.

Кроме того, миссия должна открыто осуждать несоблюдение протокольных решений, подписанных в последние годы Кишиневом и Тирасполем. Меры, согласованные в рамках пакета Берлин Плюс, не будут устойчивыми до тех пор, пока сепаратистские власти будут отменять их в одностороннем порядке. Миссия должна активно следить за реализацией положений этих протоколов и публично сообщать о любых отклонениях от согласованных пунктов. Переговоры и подписание новых протокольных решений (в области телекоммуникаций и банковских услуг) должны быть связаны с немедленным закрытием 37 постов, установленных в последние месяцы приднестровской стороной и выполнением Тирасполем всех действующих обязательств.

В то же время миссия должна активизировать усилия по диалогу и видимости, конечными бенефициарами которых должны быть жители обоих берегов Днестра. Исходя из опыта последних месяцев, ОБСЕ может разработать инструменты для диалога по ситуации в Зоне безопасности, а также по последним событиям, связанным с внедрением пакета Берлин Плюс. Медийное присутствие миссии необходимо, в частности, в приднестровских СМИ, где распространяются ошибочные сведения о приднестровском конфликте и к которым не имеют доступа представители правительственных учреждений или гражданского общества правобережья Днестра.

Вместо выводов

Миссия ОБСЕ в Республике Молдова может сыграть ключевую роль в управлении ситуацией, вызванной беззакониями тираспольского режима. Мандат миссии не является ограничительным в этом отношении и предоставляет рычаги для привлечения усилий по мониторингу, анализу и сообщению проблем, выявленных в периметре приднестровского региона и Зоны безопасности. Экспертиза миссии должна быть направлена на преодоление кризисных ситуаций, осуждая любые действия, посягающие на суверенитет Республики Молдова и существующих обязательств.

Действия, предпринятые в течение последних четырех месяцев Тирасполем в периметре Зоны безопасности, должны быть объективно оценены и проанализированы. Миссия ОБСЕ имеет право и должна повторно требовать немедленного вывода этих постов и соблюдения прав человека. Эти шаги должны быть переданы жителям обоих берегов Днестра посредством более активного присутствия миссии в средствах массовой информации. Без этих элементов роль Миссии ОБСЕ в преодолении текущих проблем будет восприниматься как периферийная.
——–

Данная редакционная статья была опубликована в рамках проекта „Мы и Европа – анализ молдавско-европейских отношений посредством инновационных медиа и аналитических продуктов”, внедряемого Институтом европейских политик и реформ (ИЕПР) в партнерстве с IPN и Radio Chișinău при поддержке Фонда Конрада Аденауэра. Мнения, представленные в этой редакционной статье, не обязательно соответствуют позиции доноров.

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept