IPRE a ajuns la primul său jubileu – 5 ani de activitate

9 martie 2020

Dragi Prieteni,

IPRE a ajuns la primul său jubileu – 5 ani de activitate.

Am reușit să devenim unul din cele mai cunoscute și urmărite centre de cercetare care susține integrarea europeană a Republicii Moldova prin promovarea reformelor sistemice, consolidarea democrației participative și a rolului cetățenilor în procesele de luare a deciziilor la nivel național și local.

Urmărind realizarea Misiunii noastre, promovăm un dialog deschis cu participarea societății civile, a partenerilor de dezvoltare și a autorităților publice centrale și locale. Contribuim la creșterea nivelului de cunoaștere în țară cu privire la importanța valorilor europene pentru modernizarea și democratizarea societății noastre.

În această perioadă, am implementat peste 50 de inițiative susținute de Uniunea Europeană, programele de dezvoltare ale Estoniei, Germaniei, Țărilor de Jos, Slovaciei, Marei Britanii Fundația Europeană pentru Democrație (European Endowment for Democracy), Fundația Societății Deschise (Open Society Foundations), Fundația Est Europeană, Fundația Konrad Adenauer, Fundația Hanns Seidel și ale Diviziunii pentru Diplomație Publică a NATO.

Am reușit dezvoltăm parteneriate cu experți și centre de cercetare din Republica Moldova, țările Parteneriatului Estic și Uniunea Europeană. Suntem membri activi ai Forumului Societății Civile al Parteneriatului Estic, suntem parte a Coaliției pentru Anticorupție și Bună Guvernare din Europa de Sud-Est și a Forumului Centrelor de Cercetare a Parteneriatului Estic.

Vă mulțumim pentru susținere și că sunteți cu ochii pe noi!

Cu drag,

Echipa IPRE

#5AniIPRE

****

Дорогие друзья,

IPRE достиг своего первого юбилея – 5 лет деятельности.

Нам удалось стать одним из самых известных и востребованных исследовательских центров, который поддерживают европейскую интеграцию Республики Молдова путем продвижения системных реформ, укрепления демократии, участия и усиления роли граждан в процессах принятия решений на национальном и местном уровнях.

Выполняя нашу миссию, мы способствуем открытому диалогу с участием гражданского общества, партнеров по развитию, центральных и местных органов власти. Мы способствуем повышению уровня понимания в стране о важности европейских ценностей, развития и демократизации нашего общества.

За этот период мы реализовали более 50 инициатив, поддержанных Европейским Союзом, программами развития Эстонии, Германии, Нидерландов, Словакии, Великобритании, Европейского Фонда за Демократию, Фонда Открытого Общества, Фонда Ваточная Европа, Фонда Конрада Аденауэра, Фонда Ханса Зайделя и НАТО.

Нам удалось развить партнерские отношения с экспертами и исследовательскими центрами из Республики Молдова, из стран Восточного партнерства и Европейского Союза. Мы являемся активными членами Форума Гражданского Общества Восточного Партнерства, участвуем в Коалиции по борьбе с коррупцией и благому управлению в Юго-Восточной Европе и со-инициаторы Форума Исследовательских Центров Восточного Партнерства.

Спасибо за вашу поддержку и за то, что следите за нами!

С уважением,

Команда IPRE

#5ЛетИПРЕ

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept