Analiză de politici publice: Îmbunătățirea procesului de eliberare a actelor permisive în domeniul construcțiilor și controlul privind respectarea lor în municipiul Chișinău

20 martie 2019

Autor: Iulian Rusu

 

SUMAR EXECUTIV

Actele permisive în domeniul construcțiilor în municipiul Chișinău sunt eliberate în corespundere cu cerințele Legii 163/2010 cu privire la autorizarea executării lucrărilor de construcție, care prevede tipurile, procedura și termenii de eliberare a actelor permisive.

Legea nr. 835/1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului oferă reglementările necesare pentru documentele de planificare urbană, cele mai importante fiind în contextul municipiului Chișinău Planul Urbanistic General și Planurile Urbanistice Zonale. Aceste acte, care au atît componentă directoare cît și reglementatoare, stabilesc cerințe specifice ce țin de categoria, tipul și caracteristicile tehnice ale imobilelor ce pot fi edificate pe teritoriul municipiului, în dependență de regiune.

Eliberarea actelor permisive în domeniul construcțiilor, în special a certificatului de urbanism pentru proiectare și a autorizației de construcție presupune un proces complex de verificare a condițiilor în care un viitor imobil urmează a fi construit.

Procesul de eliberare a actelor permisive a fost recent simplificat prin reducerea termenilor de eliberare, stabilirea unor rigori suplimentare față de autoritățile publice locale și excluderea lor din procesul de recepție finală a lucrărilor. Pe de altă parte, autoritățile municipale sunt lipsite de mecanisme fiabile de control și sancționare a investitorilor care nu respectă cerințele stabilite în actele permisive, în special în autorizația de construire.

Deși formulate pentru a simplifica procedurile de eliberare a actelor permisive, modificările recente au stabilit sarcini greu de realizat pentru autoritățile municipale, unii termeni nu sunt posibili de respectat după cum reiese din prevederile Legii nr. 163/2010, autoritățile publice municipale sunt excluse din procesul de recepție finală a lucrărilor de construcție, iar mecanismele de control și sancționare sunt reduse. Personalul din cadrul autorităților municipale responsabil de domeniul construcțiilor este insuficient pentru a putea asigura controlul adecvat asupra respectării cerințelor stabilite în autorizația de construcție.

Pentru a putea depăși această stare de lucruri, în contextul prestării unor servicii publice de calitate înaltă din partea municipiului, se recomandă revizuirea cerințelor ce țin de eliberarea actelor permisive, inclusiv pentru a respecta interesele coproprietarilor, vecinilor, a proprietății și utilităților publice, stabilirea clară a etapelor de construcție, cu excluderea tentanților de a nu se conforma conținutului actelor permisive (nivele suplimentare), eliberarea autorizațiilor de construcție în grup, cartografierea stării infrastructurii înainte și după finalizarea lucrărilor de construcție, inclusiv cu utilizarea dronelor și altor tehnologii disponibile, stabilirea în actele cadastrale în compartimentul grevări a limitărilor setate în Planul Urbanistic General și Planurile Urbanistice Zonale ale municipiului Chișinău pentru a seta din start care sunt limitările dreptului de proprietate, consolidarea capacităților dar și a competențelor autorităților publice municipale în aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea prescripțiilor și cerințelor stabilite în actele permisive emise.

 

Fullscreen Mode
Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept