RAPORT ALTERNATIV NR. 4. Anul 2018. Planul Național de Acțiuni privind implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – UE (PNAIAA II) (2017-2019)

12 martie 2019

Autori: Iulian Groza, Iulian Rusu, Stanislav Ghilețchi

INTRODUCERE

Începând cu anul 2015, Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) monitorizează realizarea angajamentelor prevăzute de Acordul de Asociere Uniunea Europeană – Republica Moldova și, în acest sens, publică rapoarte alternative periodice. Cel mai recent Raport Alternativ de progres a fost publicat de IPRE în data de 10 septembrie 2018 și a vizat evaluarea realizării Planului Național de Acțiuni privind implementarea Acordului de Asociere UE-RM 2017-2019 (PNAIAA II) pe parcursul Semestrului I 20181.

Scopul prezentului Raport este de a oferi o evaluare independentă, cantitativă și calitativă, a rezultatelor înregistrate până la sfârșitul anului 2018 (Semestrul II) în ceea ce ține de implementarea angajamentelor din Acordul de Asociere, în conformitate cu obiectivele setate în PNAIAA II.

Monitorizarea realizată de IPRE urmărește trei obiective-cheie, și anume: (1) să ofere publicului larg și mass-media o apreciere alternativă celei prezentate de Guvern referitoare la parcursul de îndeplinire a angajamentelor prevăzute în Acordul de Asociere cu UE; (2) să sporească nivelul de responsabilitate din partea autorităților cu privire la realizarea agendei de reforme interne și (3) să suplimenteze și să completeze efortului societății civile și al partenerilor de dezvoltare în evaluarea parcursului de realizare a reformelor interne conexe Acordului de Asociere.

Evaluarea cantitativă vizează evaluarea măsurilor din PNAIAA II cu termenul-limită de realizare 31 decembrie 2018. Analiza cantitativă este completată de un indice al efortului de implementare depus de autoritățile naționale (Anexa 1). Adițional, Raportul include și o analiză calitativă a domeniilor-cheie relevante celor cinci Titluri ale Acordului de Asociere. Evaluarea calitativă include concluzii și recomandări-cheie cu privire la evoluțiile constatate până la 1 martie 2019. Metodologia de evaluare este anexată la prezentul Raport (Anexa 2).

Raportul este structurat în șase capitole. Primul capitol include (1) aprecierile generale cantitative ale ratei de realizare a celor 953 de măsuri evaluate până la sfârșitul anului 2018, dar și (2) gradul general de implementare raportat la toate cele 1459 de măsuri planificate în PNAIAA II 2017-2019 până la sfârșitul anului 2019. Aceste aprecieri includ și (3) o analiză comparativă a rezultatelor cu privire la toate cele 5 Titluri ale Acordului de Asociere, având în vedere perioadele precedente de evaluare. Prima parte se încheie cu principalele constatări calitative ale Raportului, prezentând și un set de recomandări de măsuri cheie până la sfârșitul anului 2019. Celelalte capitole ale Raportului conțin evaluările cantitative și calitative pe fiecare dintre cele cinci Titluri monitorizate (Titlul II-VI) ale PNAIAA II. În final, după fiecare capitol analizat, sunt formulate un set de concluzii detaliate și de recomandări.

Fullscreen Mode
Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept