Un sistem de licitație a patrimoniului funciar și imobiliar public din Chișinău va spori creșterea veniturilor în bugetul municipal

14 September 2018

Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) cu susținerea Fundației pentru o Societate Deschisă (FOSI) a organizat, pe 13 septembrie 2018, o audiere publică privind modernizarea sistemului de licitație a patrimoniului public municipal prin intermediul mecanismului de reglementare și condiționare a exploatării și/sau utilizării bunului public după înstrăinare.

Potrivit analizei IPRE prezentate în cadrul audierii, principalele probleme în gestionarea bunurilor publice sunt carențele de evidență și inventariere, de gestionare ineficientă, lipsă de valorificare și de înstrăinare în defavoarea bugetului și interesului public. Din aceste motive au de suferit veniturile la bugetul municipal, iar orașul pierde un instrument eficient de dezvoltare.

O altă problemă majoră este insuficiența resurselor financiare. Dezvoltarea orașului Chișinău depinde direct de resursele financiare de care dispune municipalitatea. Cu fiecare an, deficitul bugetar al Chișinăului este tot mai mare, atingând suma de 290 milioane de lei în anul 2018, ceea ce constituie peste 7,7% din bugetul total de 3,75 miliarde lei.â

O sursă de acoperire a deficitului bugetar sunt mijloacele financiare obținute din înstrăinarea patrimoniului funciar și imobiliar municipal. Însă o analiză a bugetelor municipale pentru perioada 2010-2018 relevă că acumulările la buget în urma înstrăinării bunurilor și terenurilor din proprietate municipală constituie mai puțin de 1% din totalul veniturilor. În timp ce în orașele cu un sistem de licitație publică transparent și eficient, această rată poate varia între 5% și 30% din venituri.

„Municipalitatea posedă un patrimoniu care nu aduce profit, înstrăinează patrimoniul în defavoarea bugetului public și nu reglementează utilizarea ulterioară a acestuia, fapt care creează premise favorabile pentru agravarea primei probleme, a dezvoltării neplanificate. În lipsa unei viziuni privind privatizarea și darea în locațiune a patrimoniului municipal acțiunile de arendă, locațiune, vânzare, privatizare a proprietăților municipale au un caracter neplanificat, haotic și spontan, fiind promovate la inițiativa și în interesul privat, în detrimentul interesului public”, a menționat autorul studiului, Victor Chironda.

Astfel, pentru soluționarea problemelor legate de colectarea parțială și ineficientă a veniturilor în bugetul local în urma înstrăinării proprietății publice de sectorul privat, IPRE propune introducerea sistemului de licitație publică în baza a trei regulamente: a Regulamentului cu privire la vânzarea prin licitație a încăperilor nelocuibile, proprietate publică a unității administrativ-teritoriale a municipiului Chişinău, Regulamentului privind licitațiile pentru obținerea dreptului de locaţiune a încăperilor cu altă destinație decât cea locativă, proprietatea autorităţii publice locale a municipiului Chişinău și a Regulamentului privind organizarea și desfășurarea licitațiilor funciare cu strigare în municipiul Chișinău.

De asemenea, expertul IPRE a propus următoarele măsuri de intervenție:

  • Finalizarea procesului de delimitare, inventariere și înregistrare a patrimoniului municipal;
  • Crearea și publicarea Registrului Proprietății Publice al mun. Chișinău;
  • Crearea Departamentului de Management al Proprietății Municipale (prin fuziunea funcțiilor  de gestionare  a  proprietății  funciare municipale din cadrul DGAURF  și a celei de gestionare a imobilelor din cadrul DGERRP);
  • Elaborarea unei strategii și a unui plan comprehensiv de înstrăinare a patrimoniului funciar municipal cu reglementarea și condiționarea strictă a utilizării ulterioare a fiecărui lot de teren;
  • Modernizarea sistemului de licitare publică prin reglementarea strictă a mecanismului de reglementare și condiționare a exploatării și/sau utilizării bunului public după înstrăinare;
  • Recuperarea și relansarea platformei web E-Urbanism (bază de  date  on-line   care   oferea   acces la informația privind gestionarea resurselor funciare în raza municipiului Chișinău).

Scopul analizei elaborate de IPRE este identificarea acțiunilor de reformă pentru administrația publică municipală în vederea eficientizării gestionării patrimoniului mun. Chișinău și a implementării unui sistem de licitație a patrimoniului funciar și imobiliar public pentru creșterea veniturilor în bugetul municipal.

Pentru mai multe detalii, puteți urmări în reluare Audierile Publice aici, precum și consulta mai jos analiza de politicii publice. Mai multe informații despre audierile și propunerile de politici publice ale IPRE pot fi accesate pe pagina noastră web și Facebook.

Audierea publică a fost a patra la număr din seria de consultări publice, organizate de IPRE în anul curent.

Reamintim că Audierile publice sunt organizate în cadrul Proiectului „Audieri publice pentru Chișinău 2.0”, implementat de IPRE cu susținerea Fundației pentru o Societate Deschisă (FOSI). Până la sfârșitul anului 2019, ne propunem să contribuim la formularea a 12 propuneri de politici publice în domeniul serviciilor publice, transportului public și reformei administrației publice din mun. Chișinău. Activitățile sunt realizate în parteneriat cu Primăria Municipiului Chișinău, PRIMĂRIAMEA și Privesc.eu, precum și un grup de experți independenți din cadrul societății civile.

Fullscreen Mode
Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept