Anunț pentru selectarea unei companii de audit

10 ianuarie 2018

Asociația Obștească „Institutul pentru Politici si Reforme Europene” (IPRE) anunță concurs de oferte pentru achiziția de servicii de audit general al IPRE pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017.

Compania selectată va presta serviciile solicitate conform Termenelor de Referință descrise în prezentul Anunț și în baza contractului de prestare servicii pentru perioada solicitată.

Oferta urmează a fi datată și semnată de către ofertant și expediată prin e-mail la adresa [email protected] sau depusă direct la sediul IPRE, str. București, nr. 90, bir. 20, mun. Chișinău, MD-2012, în plic sigilat, cu indicarea denumirii ofertantului și data depunerii, până pe 1 februarie 2018, ora 17.00. 

Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerație.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 069349120, la adresa de e-mail: [email protected]

 

TERMENII DE REFERINȚĂ:

 

 1. Obiectul auditului:

Compania de audit selectată va efectua auditul general al Asociației pe parcursul anului încheiat la 31 decembrie 2017.

Auditul pentru anul 2017 urmează să fie desfășurat în perioada 1- 15 martie 2018. Raportul de audit general al Asociației în limbile română și engleză, precum și versiunea electronică a acestora (în format pdf şi word) vor fi prezentate până pe 21 martie 2017.

Raportul de audit (opinia auditorului) trebuie să corespundă prevederilor Standardelor Internaționale de Audit (ISA 700/705). În cadrul auditului general se vor examina situațiile financiare întocmite în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate pentru anul încheiat la 31 decembrie 2017.

De asemenea, în cadrul auditului se va verifica respectarea legislației fiscale în vigoare în cadrul activităților Organizației.

Raportul de audit va conține note separate la toate proiectele implementate de Asociație pe parcursul anului 2017, în care vor fi reflectate, pe scurt, alocarea și cheltuirea resurselor financiare pe fiecare proiect în parte.

 1. Sarcini tehnice:
 • Opinia de audit trebuie sa fie în conformitate cu ISA 700/705. Raportul de audit trebuie să conțină situațiile financiare, inclusiv notele per proiecte și scrisoarea către management;
 • Raportul de audit, verificat și semnat de auditorul responsabil (trebuie să fie inclus numele, prenumele și poziția auditorului calificat și licențiat, nu doar denumirea companiei) va fi prezentat Organizației conform termenelor indicate la compartimentul „Obiectul auditului”;
 • Raportul de audit va fi prezentat în două exemplare în limbile română și engleză, precum și versiunea electronică a acestora (în format pdf și word);
 • Raportul de audit general al Organizației și scrisoarea către management vor fi discutate cu cenzorul IPRE și vor fi prezentate în ședința Consiliului de administrare al IPRE de către un reprezentant al companiei de audit;
 • Auditorii vor răspunde la întrebările IPRE referitor la evaluarea performanțelor contabilului/managerul financiar al Organizației (completarea de către auditor a formularului pentru evaluare);
 • Auditorii vor avea acces la toate documentele și actele contabile în ceea ce privește procedura de alocare, gestionare și raportare a granturilor Organizației. IPRE va asigura sprijinul și spațiul necesar pentru auditor în vederea facilitării procesul de audit.
 • Scrisoarea către management:

Pe lângă raportul de audit, auditorul va pregăti o scrisoare în care va include concluzia de audit privind:

 1. Punctele slabe identificate și evaluarea riscurilor;
 2. Calitatea controlului intern al Asociației (identificarea deficiențelor și evaluarea riscurilor);
 3. Lipsa documentelor confirmative cuantificate în sume exacte, în cazul în care acestea există;
 4. Recomandările auditorului pentru a înlătura deficiențele identificate (recomandările vor fi prezentate în ordinea priorităților);
 5. Scrisoarea către management include secțiunea pentru răspunsul/comentariile conducerii la punctele slabe identificate;

Raportul de audit sau extrase din acesta pot fi făcute publice de către IPRE fără vreo limitare, cu condiția că nu este denaturat sensul constatărilor.

 1. Conținutul ofertei:

Oferta de participare la concurs va conține informație concisă cu indicarea următoarelor:

 1. Date de contact ale companiei (denumirea ofertantului, numărul de contact, adresa electronică);
 2. Descrierea companiei ofertante, a experienței în domeniu și argumentarea oportunității selectării acesteia;
 3. CV persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditarea Organizației;
 4. Licența pentru activitatea de audit (copia);
 5. Oferta financiară, cu indicarea prețului serviciilor de audit în dolari SUA pentru fiecare an separat și perioada exactă de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate mai sus.
 1. Criteriile de selectare:

Examinarea ofertelor va fi efectuată de către Comisia de concurs în baza următoarelor criterii:

 1. Experiență în domeniu – companiile de audit interesate trebuie să aibă experiență în auditarea organizațiilor necomerciale din Republica Moldova;
 2. Calificarea echipei care va efectua auditul (minim 3 ani de experiență pentru audit manager și minim 2 ani pentru ceilalți membri ai echipei);
 3. Prețul total al serviciilor pentru auditul efectuat si perioada propusă pentru efectuarea a auditului;
 4. Imaginea și reputația companiei. Apartenența companiei la o rețea internațională va constitui un avantaj.

Oferta urmează a fi datată și semnată de către ofertant și expediată prin e-mail la adresa [email protected] sau depusă direct la sediul IPRE, str. București, nr. 90, bir. 20, mun. Chișinău, MD-2012, în plic sigilat, cu indicarea denumirii ofertantului și data depunerii, până pe 1 februarie 2018, ora 18.00. 

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 069349120, la adresa de e-mail: [email protected]

Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință nu vor fi luate în considerație.

Toți ofertanții, care vor depune ofertele, vor fi anunțați despre decizia cu privire la compania selectată după finalizarea procesului de selectare a ofertelor, însă nu mai târziu de 1 martie 2018.

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept