NOTĂ ANALITICĂ: MAJORAREA PREŢULUI LA PÂINE

15 August 2015

Autori: Sergiu Tofilat, Iulian Rusu

Asociaţia Brutarilor din Republica Moldova şi Uniunea de persoane juridice Asociaţia Naţională a Industriilor de Panificaţie şi Morărit au anunţat printr-un comunicat, la 13 august 2015, despre majorarea cu 15% a preţurilor la pâine şi produsele de panificaţie. Potrivit comunicatului, noile preţuri vor fi aplicate începând de azi, 15 august.

Experții Institutului de Politici și Reforme Europene (IPRE) au analizat subiectul și constată următoarele.

Cadrul legal general privind protecția concurenței interzice acordurile între întreprinderi, asocieri de întreprinderi și practici concertate prin care este restrânsă, impiedicată sau denaturată concurența. Or, în acest caz prin acțiunile de majorare a prețurilor au fost încălcate mai multe prevederi legale în domeniul concurenței, în special:

1. Legea Concurenței nr. 183 din 11.07.2012 consideră anticoncurențiale și deciziile asocierilor de întreprinderi, prin care se fixează prețuri, se limitează producerea sau sunt stabilite alte limitări ale concurenței. Cele două asociații de întreprinderi au încălcat astfel prevederile legii concurenței, utilizând în calitate de mijloc de transmitere a informației intențiile de a majora prețurile la produsele de panificație.

Astfel, Consiliul Concurenței, în calitatea sa de autoritate națională în domeniul protecției concurenței, dispune de un set de instrumente pentru a contracara activități anticoncurențiale, inclusiv implementarea unor acorduri ale întreprinderilor sau decizii ale asocierilor de întreprinderi, care au ca obiect, după cum este cazul analizat, stabilirea de prețuri.

Concluzie: Consiliul Concurenței este obligat să inițieze investigații cu privire la acest caz și să utilizeze toate instrumentele disponibile pentru a stabili modul în care a fost luată decizia de către cele două asociații, inclusiv să aplice sancțiunile prevăzute de lege.

2. Codul Penal al Republicii Moldova prevede în articolul 246 răspunderea penală în mărime de la 20 mii la 40 mii lei sau privațiune de libertate pe un termen de până la 3 ani pentru limitarea concurenței libere, care se manifestă inclusiv sub forma de „majorare sau menținere a prețurilor unice”. Această formă de răspundere penală este pe larg utilizată în multe state ale UE și este un instrument adițional pentru protecția concurenței.

Concluzie: Procuratura Generală este obligată în baza legii să se autosesizeze cu privire la acest caz și să inițieze o cauză penală pentru a stabili dacă în urma deciziei luate de reprezentanții celor două asociații, inclusiv reprezentanții întreprinderilor participante s-au încălcat prevederile articolului 246 din Codul Penal.

Adițional, la cele menționate au fost admise încălcări la legea cu privire la comerțul interior și la unele acte normative care reglementează procedura de stabilire a preţului la pâine şi produsele de panificaţie și anume:

1. Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul interior, art. 20 alin (6), prevede că preţurile la produsele social importante de primă necesitate sunt stabilite de Guvern şi se reglementează prin limitarea rentabilităţii la producere şi/sau a adaosului comercial la vânzarea acestora. Preţurile sunt stabilite pe un termen de maximum 1 an, iar decizia trebuie precedată de avizul Consiliului Concurenţei.

2. Hotărârea Guvernului cu nr. 335 din 24.05.1994, punctul 3, prevede că pentru întreprinderile de panificaţie şi minibrutării, la formarea preţurilor pâinii şi produselor de panificaţie din făină de calitatea I şi II şi amestecurile lor se stabileşte normativul de rentabilitate în mărime de până la 10 la sută calculată din totalul consumurilor şi cheltuielilor;

3. Hotărârea Guvernului cu nr. 547 din 04.08.1995, punctul 3, de asemenea stipulează că adaosul comercial la pâine şi produsele de panificaţie nu va depăşi 10 la sută, iar controlul asupra respectării prevederilor hotărârii în cauză se pune în sarcina Ministerului Economiei.

Concluzie: Ministerul Economiei are obligația de a analiza modul în care sunt stabilite prețurile la produsele de panificaţie, solicitând și avizul din partea Consiliului Concurenţei. Preţurile noi, în partea ce țin de partea reglementată (adaos comercial de 10%) vor intra în vigoare numai după ce sunt întrunite condițiile de procedură stipulate de actele menționate mai sus.

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept