Adrian ERMURACHI

Specialitatea    –    Jurist, administrație publică
Studii  –  Licența, Drept, Universitatea Româno-Americană, București, România
Masterat, Drept Internațional și Relații Economice Externe, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova
Doctorand, Drept Internațional Public, Universitatea de Stat din Moldova, Chișinău, Republica Moldova

Experiența profesională
2011-2015  –   Consultant principal, Direcția generală coordonarea politicilor, asistenței externe și reforma administrației publice, Cancelaria de Stat
2014-2015  –  Trainer, Academia de Administrare Publică
2010-prezent    – Lector, Universitatea Liberă Internațională din Moldova

Proiecte:
1. Monitorizarea implementării Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană
2. Consolidarea organizațiilor minorităților și ale societății civile de a promova practici durabile în soluționarea conflictelor în regiunea Mării Negre
3. Îmbunătățirea percepției și impresiilor reciproce a tinerilor jurnaliști de la Chișinău, Comrat și Tiraspol

Publicații:
1. Aspecte orizontale care vizează implementarea Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător cu Uniunea Europeană – ZLSAC
2. Asistența financiară a Uniunii Europene acordată Republicii Moldova
3. Accizele la importul autovehiculelor