Despre

Institutul pentru Politici și Reforme Europene a fost înființată în martie 2015 și este o organizație non-partizan, non-profit și un centru independent, de cercetare și analiză, fondat de către o echipă de experți naționali și internaționali, foști oficiali guvernamentali, funcționari publici și diplomați de carieră.

Din 2016, IPRE este membru al Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic (www.eap-csf.eu) și contribuie cu expertiză la Platforma Societății Civile UE-Moldova. În 2017, IPRE a devenit Partener Asociat al Southeast European Leadership for Development and Integrity (www.seldi.net) și membru al WeBuildEurope.eu THINK Network.

Misiune
Accelerarea integrării europene a Republicii Moldova prin promovarea implementării reformelor sistemice, creșterea democrației participative și consolidarea rolului cetățenilor în procesele decizionale la nivel național și local.

Obiectivele principale ale activității

 • Realizarea cercetărilor, dezvoltarea politicilor publice și monitorizarea domeniilor cheie de transformare, prevăzute de Acordul de asociere UE-Moldova;
 • Promovarea produselor de cercetare și de politici publice la nivel local, național și european, inclusiv prin acțiuni de advocacy, construirea și participarea la coaliții tematice neguvernamentale;
 • Consolidarea capacităților tinerilor și mass-media locale de a promova angajamentul civic și democrația participativă.

Realizări

IPRE a devenit unul dintre liderii organizațiilor non-guvernamentale din Moldova specializat pe probleme de integrare europeană, politică externă și de buna guvernare, afirmîndu-se ca un centru de referință credibil de cercetare, dezvoltare de politici și consolidare a capacităților. În același timp, IPRE a reușit să depășească viziunile unui centru tradiționalist de cercetare, contribuind la participarea cetățenilor la evaluarea și promovarea politicilor publice. Încă de la înființare, IPRE a implementat 21 de proiecte (inclusiv cele în curs de desfășurare), care au dezvoltat și îmbunătățit experiența Institutului și a contribui la procesul de europenizare a Republicii Moldova. Iată cele mai relevante domenii de intervenții ale IPRE:

 • Monitorizarea și evaluarea independentă a punerii în aplicare a Acordului de asociere UE-Moldova;
 • Cercetarea și dezvoltarea politicilor publice în domeniul integrării europene;
 • Consalidare și capacidarea rețelelor Centrelor de Cercetare (Think-Tanks);
 • Dezvoltarea și participarea la inițiative de advocacy naționale;
 • Promovarea participării cetățenilor și implicarea în procesul de luare a deciziilor la nivel local;
 • Consolidarea capacitpții tinerilor;
 • Consolidarea capacității mass-media regionale și locale.

Astfel, IPRE a reușit:

 • Organizarea a peste 50 de seminarii, conferințe și ateliere tematice la nivel național, regional (Ucraina) și european (Bruxelles, Berlin);
 • Elaborarea și publicarea a peste 50 de publicații, studii, rapoarte, documente de politici (analize tematice) și note analitice;
 • Promovarea activităților noastre prin peste 900 de apariții în mass-media națională și regională;
 • Cu peste 5000 de fani am devenit unul dintre cele mai urmărite Think Tank din Moldova pe Facebook.

 

 

Rapoarte de activitate:
– I Raport Anual anual de activitate pentru perioada martie 2015 – Aprilie 2016.

– II Raport Anual de activitate pentru anul 2016.

– III Raport de Activitate pentru anul 2017 [ENG].

1. Strategia de Dezvoltare Instituțională 2017-2019

2. Manual de proceduri operaționale

3. Strategia de Comunicare 2015-2018

4. Raport de monitorizare media pe 2016

5. Lista de publicații IPRE în 2016

6. Raportul de monitorizare media pe 2017

7. Raportul de Audit pentru anul 2017.

8. Raportul de monitorizare media 2018

9. Raportul de Activitate IPRE pentru anul 2018 și Planul de acțiuni pentru anul 2019

10. Raportul de monitorizare media 2019