Despre IPRE
Suntem o echipa formată din peste 20 de foști funcționari de stat de nivel înalt, precum și lideri ai societății civile.

Ne-am lansat în martie 2015 și am crescut foarte rapid, gestionând un buget de peste jumătate de milion de Euro, fiind prezenți activ în spațiul mediatic. Astfel, am devenit un punct de referință important în elaborarea politicilor publice în Republica Moldova.

Ne focusăm pe:
I. Monitorizarea politicilor elaborate de către autoritățile publice;
II. Dezvoltarea politicilor de integrare europeană, cu un accent sporit în domeniul anticorupție;
III. Tindem să devenim un grup de acțiune (Action Tank), care să mobilizeze participarea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor.

Viziunea noastră este să construim o Moldovă bazată pe valorile și standardele Europene.

Misiunea noastră este de este de a readuce, la baza procesului de luare a deciziilor, elementele de participativitate și fundamentarea pe fapte, în procesul de dezvoltare a politicilor publice și prin care să accelerăm integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană.

Echipa noastră este formată din experți de top, care acoperă 6 cele mai importante domenii de dezvoltare a Republicii Moldova în progresul de integrare europeană:
1. Reforma Administrației Publice
2. Justiție și Anticorupție
3. Dezvoltare Economică
4. Politica Externă și de Securitate
5. Politici Sociale și de Sănătate
6. Integrare Europeană

Realizările noastre:
Am investigat cele mai importante probleme de politici publice, oferind cercetări imparțiale și aprofundate ale acestora.

Am publicat note analitice și propuneri de politici care au drept scop, atât să răspundă nevoilor actuale ale societății, cât și să implementeze cele mai bune practici europene.

Am lansat o serie de spoturi grafice, pentru a facilita implicarea cetățenilor în elaborarea de politici publice.

Am implementat, împreună cu donatorii noștri, cinci proiecte, care au avut un impact pozitiv asupra dezvoltării Republicii Moldova:
–    Consolidarea societății civile în lupta împotriva corupției
–    Încurajarea cetățenilor în promovarea discuțiilor și evaluării domeniilor cheie de politici publice
–    Creșterea gradului de conștientizare a societății civile cu privire la nivelul de punere în aplicare a Acordului de Asociere RM-UE
–    Consolidarea unei societăți civile incluzive în Republica Moldova și Ucraina
–    Depășirea deficienților și promovarea schimbărilor în sectoare-cheie ale reformelor de integrare europeană din R. Moldova

Rezultate și perspective

Am reușit:
1. să sporim implicarea civică prin instruirea a peste 160 de voluntari
2. să procesăm peste 600 de chestionare privind problemele cu care se confruntă cetățenii
3. să promovăm reformele europene elaborând 13 concepte de politici publice, care au fost consultate cu cetățenii
4. să creăm platforme web și instrumente inovatoare de mobilizare a cetățenilor în politica și procesul de luare a deciziilor
5. să organizăm peste 30 de seminare, conferințe și instruiri tematice
6. să desfășurăm 3 cercetări privind constrângerile de bază în integrarea Europeană a Republicii Moldova, din domeniile economic, administrației publice și justiție
7. să elaborăm 12 publicații pe cele mai acute probleme (reforma agriculturii, Acordul cu Asocire cu UE, sectorul financiar etc) pentru a contribui la monitorizarea mai eficientă a activităților guvernului
8. să semnalizăm fraudele în reglementarea energiei și de gestionare a prețurilor la pâine, care ulterior au dus la intervenții din partea autorităților publice (Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică și Consiliul Concurenței)
9. să fim primii care au adus experiența României (DNA) în R. Moldova, pentru îmbunătățirea cooperării în eforturile de combatere a corupției

În viitor planificăm:
–    să continuăm crearea unei rețele naționale de participare și implicare civică
–    să dezvoltăm politici publice bazate pe necesitățile cetățenilor, care au fost identificate în cadrul activităților noastre de bază
–    Să elaborăm, împreună cu alți parteneri, un plan de dezvoltare alternativă, care are drept scop integrarea europeană a Republicii Moldova
–    să îmbunătățim capacitățile noastre de monitorizare
–    să dezvoltăm un mecanism puternic de evaluare și de raportare alternativă a politicilor publice.

Rapoarte de activitate:
– I Raport Anual anual de activitate pentru perioada martie 2015 – Aprilie 2016.

– II Raport Anual de activitate pentru anul 2016.

1. Anexa. Strategia de Dezvoltare Instituțională 2017-2019

2. Anexa. Manual de proceduri operaționale

3. Anexa. Strategia de Comunicare 2015-2018

4. Anexa. Raport de monitorizare media pe 2016

5. Anexa. Lista de publicații IPRE în 2016