Logo-IPRE-05
Institutul de Politici și Reforme Europene (IPRE) este o asociație de lideri de opinie în domeniul politicilor publice necesare accelerării parcursului european al Republicii Moldova. IPRE se axează pe cercetare, dar mai ales pe consultarea publică și advocacy în următoarele domenii-cheie: reforma administrației publice, anticorupție, dezvoltare economică, integrare europeană, securitate și reforme sociale.

 

IPRE oferă analize și soluții bazate pe dovezi și consultări largi cu diverse categorii cointeresate ale populației pentru depășirea celor mai importante provocări cu care se confruntă Republica Moldova. În activitatea sa, IPRE implică experți titulari și experți asociați – în mare parte specialiști din diasporă, voluntari din regiunile Moldovei, precum și persoane cointeresate în politici publice la nivelul raioanelor, grupate în Consilii Locale de Participare. Totodată, IPRE dezvoltă și pune în aplicare metode moderne de comunicare cu reprezentanții din comunitate, societatea civilă și autoritățile publice, astfel implicând toți actorii relevanți pentru asigurarea exprimării eficiente și angajării tuturor factorilor de decizie în procesul de elaborare a politicilor.

 

Misiunea IPRE este de a readuce publicul larg, oamenii, în procesul complex de dezvoltare a politicilor publice, elaborarea și luarea deciziilor, precum și concentrarea expertizei specializate disponibile, în scopul identificării celor mai eficiente soluții, pentru a realiza o schimbare efectivă în Republica Moldova – cea care va apropia ireversibil țara de integrarea în Uniunea Europeană.