Anunț pentru selectarea unei companii de audit
ANUNȚ DE ANGAJARE A UNUI COORDONATOR DE PROIECT IPRE
Experții IPRE constată un progres redus în realizarea angajamentelor Acordului de Asociere cu UE pe parcursul primelor trei trimestre ale anului 2017
Au fost făcute totalurile proiectului „Consolidarea identității naționale în Republica Moldova în contextul asocierii cu Uniunea Europeană”
IPRE a mobilizat tinerii din 8 raioane pe o platformă de dezbateri
Orice tentativă de a micșora transparența în domeniul achizițiilor publice nu corespunde cu angajamentele Republicii Moldova prevăzute în Acordul de Asociere
Republica Moldova a transpus în mare parte prevederile Pachetului III energetic al UE
Club de presă: Rolul Europenizării și starea actuală a situației în consolidarea integrării interetnice în Republica Moldova
Experții IPRE au finalizat 9 politici publice, menite să contribuie la crearea unui standard de viață mai înalt pentru cetățenii municipiului Chișinău