OPINIE cu privire la Proiectul Legii pentru modificarea unor acte normative (instituția regresului în contextul condamnării Republicii Moldova de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului)

9 octombrie 2020

Adresată: Comisiei Juridice, Numiri și Imunități a Parlamentului
dlui Radu FOLTEA, Secretar de Stat, Ministerul Justiției
dlui Victor Stratu, Șef adjunct, Direcția elaborare acte normative, Ministerul Justiției
Prezentată de: Grupul de Experți în domeniul Justiției, persoane de contact: Iulian RUSU, Veronica Mihailov-Moraru, Svetlana Balmuș, Tatiana Ciaglic.

Prezenta Opinie analizează proiectul de Lege nr. 297 din 06.07.2020, adoptat de către Parlament în prima lectură la 16.07.20,(aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.464/2020) pentru modificarea unor acte normative, elaborat de către Ministerul Justiției.

Opinia se expune cu privire la procedura care a fost urmată de Guvern în procesul de elaborare și aprobare a proiectului de lege, dar în mod special, asupra conținutului modificărilor propuse.

Concluzia noastră este că Proiectul de lege nr. 297/2020 a fost promovat și aprobat de Guvern și Parlament în prima lectură cu unele abateri de la prevederile Legii nr. 100/2017 privind actele normative, a prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional.

Proiectul de lege oferă reglementări confuze și contradictorii cu scopul urmărit. Deși scopul proiectului ține de stabilirea unui mecanism eficient de aplicare a acțiunii în regres pentru a asigura răspunderea materială a judecătorilor și procurorilor, în realitate sunt încălcate principii ce țin de independența judecătorilor, precum și cele generale cum ar fi previzibilitatea, separarea clară a procedurilor, definirea ambiguă a termenilor, excluderea termenilor de prescripție, lipsa unei limite a răspunderii materiale, dar și echivalarea valorii procedurilor judiciare și disciplinare în calitate de temei de atragere la răspundere materială.

Intervențiile propuse în legile vizate, nu oferă un mecanism eficient de aplicare a instituției regresului în contextul condamnărilor Republicii Moldova la CtEDO în concordanță cu standardele internaționale din domeniu, nu conțin criterii clare, transparente și unice pentru atragerea la răspundere materială a judecătorilor și procurorilor.

Această opinie a fost elaborată în cadrul proiectului „Grupul de Experți în domeniul Justiției”, susținut financiar de Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundației Soros Moldova. Conținutul opiniei este opinia Grupului de Experți în domeniul Justiției și nu reflectă neapărat poziția Fundației Soros Moldova.

Fullscreen Mode
Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept