Opinie cu privire la Sesizarea nr. 130a din 31 iulie 2020 (privind controlul constituționalității unor prevederi din art. 6 alin. (5) din Legea nr. 86/2020 privind organizațiile necomerciale

19 august 2020

Adresată:         Dnei Domnica Manole, Președinta Curții Constituționale,

e-mail: [email protected]

 

Prezentată de:  Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)

                        Promo-LEX

Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE)

 

Data:           19 august 2020

EXPEDIATĂ PRIN POȘTĂ ELECTRONICĂ

Înălțimea Voastră,

 

Acest amicus curiae este întocmit în comun de către organizațiile indicate supra în răspuns la solicitarea Președintei Curții Constituționale nr. PCC-01/130a/372, din 3 august 2020. Prin sesizarea nr. 130a se pretinde că textul „presta servicii și/sau” din art. 6 alin. 5 al Legii cu privire la organizațiile necomerciale este discriminator, încalcă dreptul de proprietate și libera concurență. Acest text interzice organizațiilor necomerciale de a presta orice servicii concurenților electorali în perioada electorală.

 

Semnatarii prezentului amicus consideră că imposibilitatea prestării serviciilor contra cost concurenților electorali reprezintă o ingerință în dreptul organizațiilor necomerciale de a obține fonduri, o parte inerentă a dreptului la asociere[1]. Potrivit standardelor internaționale și europene în domeniul libertății de asociere, angajarea în activități economice de către organizațiile necomerciale poate avea loc doar sub rezerva a două condiții: (1) veniturile astfel obținute din această activitate nu pot fi distribuite membrilor și fondatorilor acestora și (2) necesitatea conformării cu cerințele de autorizare și de reglementare aplicabile în general acestor activități (obținerea licenței).[2] Noi nu au putut identifica exemple similare din alte state ale Consiliului Europei în care există alte condiții sau limitări pentru ONG-uri să desfășoare activități economice în anumite perioade (de exemplu, în perioada campaniei electorale) sau față de anumiți subiecți (concurenții electorali). Limitarea prestării serviciilor de către organizațiile necomerciale concurenților electorali în campania electorală ar putea reprezenta și o formă de discriminare, deoarece interdicția nu se aplică persoanelor juridice cu scop lucrativ. Argumentele noastre detaliate sune anexate.

 

Ținând cont de faptul că prevederea supusă controlului constituționalității ar putea să producă efecte în campania electorală din toamna anului 2020, ne alăturăm solicitării autorului sesizării privind necesitatea examinării prezentei cauze de către Înalta Curte în regim de urgență.

 

Organizațiile semnatare își reiterează deschiderea în continuare pentru o colaborare eficientă cu Înalta Curte.

Cu deosebită considerație,

Vladislav GRIBINCEA Alexandru POSTICĂ Iulian GROZA
Președinte, CRJM Director de program, Promo-LEX Director Executiv, IPRE

[1] Comisia de la Veneția, raport privind finanțarea asociațiilor CDL-AD(2019)002, para. 9 https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2019)002-e

[2] Recomandarea CM/Rec (2007) 14 a Comitetului de Miniștri a Consiliului Europei către statele membre privind statutul juridic al organizațiilor neguvernamentale din Europa, explicațiile paragrafului 14, pct. 40.

 

Fullscreen Mode

 

Politica Cookie, Confidențialitate

Acest site foloseste cookie-uri. Navigând în continuare, îţi exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Mai mult

Accept